Benno Friedberg – Mail aan Trees van der Paard, wethouder cultuur gemeente Den Helder, 25 juni 2017 + Gemeente Den Helder – Mails aan Friedberg, 26 & 27 juni 2017 + Reactie van Friedberg, 27 juni 2107

From: Benno Friedberg <Friedberg@thelawyers.nl>
Date: 25 juni 2107 11:17
To: <m.freerkstra@denhelder.nl>
Cc: Rob Scholte <robscholte@mac.com>
Subject: Rob Scholte Museum

Geachte wethouder, geachte mevrouw van der Paard,

Ik begreep dat u wethouder van Cultuur in de gemeente bent en neem aan dat het museum Rob Scholte onder uw verantwoordelijkheid valt.

Er vanuit gaande dat u bekend bent met het feit dat het onderhavige museum, dat inmiddels faam heeft gemaakt ook ver buiten Den Helder, met sluiting bedreigt wordt zou ik met u hierover in overleg willen treden. kunt u mij laten weten of u openstaat voor een gesprek en zo ja wanneer het u zou schikken.

Dank alvast voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Benno Friedberg
advocaat

Friedberg & Mahn
advocaten.mediators
Koninginneweg 160
1075 EE Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0)20 6644121
Fax: +31 (0)20 6640129
Website: http://www.thelawyers.nl

Disclaimer:

De informatie in dit e-mailbericht, inclusief bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Het is niet toegestaan de inhoud van dit bericht te kopieren of openbaar te maken, tenzij Friedberg & Mahn Advocaten N.V. daarvoor toestemming heeft verleend. Indien u deze informatie abusievelijk heeft ontvangen, gelieve u contact op te nemen met de afzender en het materiaal te wissen van uw computer(s). Friedberg & Mahn Advocaten N.V. betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen in dit bericht en de bijlage(n) bij dit bericht. Desondanks dient u zelf de bijlage(n) te controleren op de aanwezigheid van virussen en kan Friedberg & Mahn Advocaten N.V. niet aansprakelijk worden gehouden indien het bericht en/of de bijlage(n) schade veroorzaken, waaronder schade aan uw computer(systeem). Friedberg & Mahn Advocaten en Mediators is een handelsnaam van Friedberg & Mahn Advocaten N.V.

———————————————————————————————————

Van: Irene Talacko <i.talacko@denhelder.nl>
Verzonden: maandag 26 juni 2017 09:40
Aan: Benno Friedberg <Friedberg@thelawyers.nl>
CC: Irene Talacko <i.talacko@denhelder.nl>
Onderwerp: FW: Rob Scholte Museum

Geachte heer Friedberg,

Ik leg uw verzoek aan de wethouder voor en dan neem ik contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Irene Talacko

———————————————————————————————————

Van: Bestuurssecretariaat Den Helder <bestuurssecretariaat@denhelder.nl>
Datum: dinsdag 27 juni 2017 10:00:37 CEST
Aan: Benno Friedberg <Friedberg@thelawyers.nl>
Onderwerp: Rob Scholte Museum

Geachte heer Friedberg,

Het dossier Middenweg 172-174, ofwel het voormalig postkantoor, valt binnen de portefeuille van wethouder Kuipers. Vorige week maandag 19 juni 2017 heeft wethouder Kuipers in een gesprek met u reeds de gemeentelijke lijn, zoals is besloten door het college van Burgemeester en Wethouders, toegelicht. Deze lijn is u bekend en er is dan ook geen reden om een gesprek met wethouder Van der Paard te voeren.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuurssecretariaat Gemeente Den Helder
Bezoekadres: Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder
Postadres: Postbus 36, 1780 AA Den Helder

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij vergissing hebben ontvangen, wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief eventueel meegezonden bijlagen) uit uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook niet door.

———————————————————————————————————

From: Benno Friedberg <Friedberg@thelawyers.nl>
Date: dinsdag 27 juni 2017 16:30
To: Bestuurssecretariaat Den Helder <bestuurssecretariaat@denhelder.nl>
Subject: Re: Rob Scholte Museum

Geacht Bestuurssecretariaat,

Wat jammer dat de wethouder van Cultuur geen ruimte wil maken om ons te woord te staan.

Voor alle duidelijkheid het gesprek zou gaan om de culturele waarde van het museum en niet over de zaken welke met wethouder Kuipers zijn besproken.

Groet
Mr Benno Friedberg
Advocaat

1 Comment

  1. -Trees is een bijzitter. Heeft niets te vertellen.

    -Kunst en cultuur zijn in Den Helder ondergeschikt aan onroerend goed belangen en vallen dus per definitie onder wethouder onroerend goed annex particulier projectontwikkelaar Lolke Kuipers.

    – Ontluisterend dit, voor wie het wil zien…..

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image