Benno Friedberg – Antwoord aan Schenkeveld Advocaten, 21 november 2017

Van: Benno Friedberg <friedberg@thelawyers.nl>
Datum: dinsdag, 21 november 2017 13:37
Aan: Ilse van der Poel <I.vanderPoel@schenkeveldadvocaten.nl>
Onderwerp: 00088444 Gemeente Den Helder / Postkantoor – HB KG

Betreft: Re: 00088444 Gemeente Den Helder / Postkantoor – HB KG
Dossier: Rob Scholte Museum – Gemeente Den Helder (8174)

Geachte collega,

Dank voor uw mail, welke eerder vanochtend vooraf gegaan werd door een belletje met uw kantoorgenoot de Vis. Daarin gaf deze mij – kort gezegd aan -, dat de bespreking komende donderdag komt te vervallen en ik een brief zou ontvangen met een eindbod.

Helder is het – reden waarom de inhoud van uw onderstaande mail ook niet klopt en zelfs bezijden de feiten is -, dat wij wederom worden geconfronteerd met een andere opstelling door de gemeente, dan aan tafel het geval is geweest.

Die gang van zaken stuit mij inmiddels erg tegen de borst, ik heb uitdrukkelijk met u afgesproken, dat uzelf en de betrokkenen van de gemeente dan wel gemachtigd zouden zijn, dan wel exact zouden weten, wat de voorwaarden waren voor de verkoop.

U heeft mij op voorhand bevestigt, dat dat het geval zou zijn; reden, waarom wij gehoor hebben gegeven aan het gesprek. Vervolgens heb ik expliciet deze gang van zaken ook aan de orde gesteld bij aanvang van het gesprek tevens verwijzende naar hetgeen ons ter tafel van Mr van Ee is overkomen.

U en uw collega de Vis, alsmede de mensen van de gemeente, hebben uitdrukkelijk aangegeven, dat zij geheel bekend waren met de uitgangspunten van de gemeente.

Vervolgens hebben wij punt voor punt het eerder gedane aanbod besproken en hebben er aanpassingen op plaats gevonden en zijn er verdere ideeën uitgewisseld en zouden wij vervolgens komende donderdag een tweede gesprek hebben om de uitkomsten verder bespreken ten einde tot overeenkomst te geraken.

Uw mail lezende gaat het dus weer heel anders, dan ons is voorgespiegeld, er ligt een eindbod zijdens de gemeente, waarin nauwelijks hetgeen voorkomt, dat wij ter tafel besproken hebben als zijnde de uitgangspunten van beide partijen.

Ook zie ik een voorwaarde met betrekking tot de opgave van rechten aangaande huur van het pand welke ik, zeker in combinatie met de 7 dagen termijn van gestand doening en het uitsluiten van een financieringsvoorbehoud, terwijl de koopsom nu vastgezet wordt op 6 ton, wetende dat mijn cliënt op dit moment ongeveer 2,5 ton liquide heeft, buiten de orde acht en riekt naar onoirbare druk.

Ik vraag mij dan ook oprecht af, of wij niet voor de bühne aan het praten zijn, zodat de gemeente – in geval het onverhoopt niet tot een acceptatie leid van het eindbod – de schuld van het niet doorgaan van de koop bij Scholte kan leggen.

Ik ben voorts uitermate teleurgesteld in uw eigen houding, zo doet u geen gestand aan de uitgangspunten van ons gesprek en is het resultaat daarvan ten nadele van Scholte.

Vanzelfsprekend bespreek ik het voorstel met cliënt.

Met vriendelijke groet,

Benno Friedberg
advocaat

Friedberg & Mahn advocaten.mediators
Koninginneweg 160
1075 EE AMSTERDAM

T: +31(0)20-66.44.121
F: +31(0)20-66.40.129
M: +31653255471
I: http://www.thelawyers.nl

Disclaimer – De informatie in dit e-mailbericht, inclusief bijgevoegde documenten, is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Het is niet toegestaan de inhoud van dit bericht te kopiëren of openbaar te maken, tenzij Friedberg & Mahn Advocaten N.V. daarvoor toestemming heeft verleend. Indien u deze informatie abusievelijk heeft ontvangen, gelieve u contact op te nemen met de afzender en het materiaal te wissen van uw computer(s). Friedberg & Mahn Advocaten N.V. betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen in dit bericht en de bijgevoegde documenten bij dit bericht. Desondanks dient u zelf de bijgevoegde documenten te controleren op de aanwezigheid van virussen en kan Friedberg & Mahn Advocaten N.V. niet aansprakelijk worden gehouden indien het bericht en/of de bijgevoegde documenten schade veroorzaken, waaronder schade aan uw computer(systeem). Friedberg & Mahn Advocaten en Mediators is een handelsnaam van Friedberg & Mahn Advocaten N.V.

5 Comments

  1. Kuipers liegt de raad voor, dat hij met Scholte gaat praten en stuurt vervolgens een paar onbeduidende ambtenaren die hun afspraak voor een vervolggesprek niet nakomen. Scholte krijgt de schuld voor het mislukken van het ‘gesprek’ en Kuipers ontvangt applaus van de gemeenteraad. Deze stad is reddeloos verloren. Vertrekken Rob + mega schadeclaim, er zit niks anders op.

  2. Kritiek is de hoogste vorm van vriendschap. Onmisbaar ook in een democratie. Maar grote ego’s steekt het alleen maar. Reenders (Stadsslooppartij): “Het Rob Scholtemuseum is een wespennest”.

  3. Dit gegeven gaat op 28 november bij het Hof te A’dam en ten voordele van dhr. Scholte flink meewegen zegt mijn gevoel.
    En mijn gevoel heeft griezelig vaak gelijk.

  4. Rob Scholte gaat deze zaak uiteindelijk winnen; daar ben ik heilig van overtuigd!

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.