Ben Reiff – Stadhuis? De burger mag het (weer) zeggen + Ronald Boutkan – Politiek laat kwestie stadhuis aan gemeenteraad + Delano Weltevreden – De nieuwe raad mag besluiten

Stadhuis? De burger mag het (weer) zeggen

Helderse Courant, 11 maart 2018

Helderse Courant, 11 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Politiek laat kwestie stadhuis over aan nieuwe gemeenteraad

Den Helder – Een referendum over het stadhuis is al geen zekerheidje meer, zo blijkt uit de motie die CDA, D66, PvdA, Stadspartij, Beter voor Den Helder en VVD (samen goed voor 25 zetels) vanavond willen indienen tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de verkiezingen. Daarin stellen de fracties, dat het stadhuisdossier moet worden overgedragen aan de volgende raad.

“Inmiddels is duidelijk geworden wat de kosten en mogelijkheden zijn bij het renoveren van het huidige gemeentehuis”, stellen de zes partijen. “Het is een onderwerp, dat de Helderse politiek al jaren verdeelt en leidt tot vertroebeling van veel andere, meer relevante onderwerpen voor onze inwoners.” Het dossier mag de gemeenteraad niet blijven beheersen, wordt gesteld in de motie, maar “het is wel te hopen, dat er in de volgende raadsperiode een definitieve oplossing komt”.

De indieners van de motie willen niet, dat de nieuwe raad belemmerd wordt door besluiten over dit onderwerp, die nu nog even snel worden genomen. Daarom wordt ook niet gekozen voor een referendum, maar wordt dat slechts als denkwijze richting nieuwe raad meegegeven. “Wat ons betreft kan een inwoners raadpleging (met daarin helder benoemd, de investering, de exploitatielast, een beschrijving van de kwaliteit van ambtenarenhuisvesting en dienstverlening aan inwoners) een mogelijke route zijn om tot een definitieve keuze te komen, waarin echt alle inwoners hun mening kunnen geven over de beste keuze.”

GroenLinks

GroenLinks is het hier niet mee eens en kondigt voor vanavond juist een motie in, die een referendum regelt. In de motie wordt het college opgedragen “in juni 2018 een volksraadpleging te organiseren, waarin verschillende scenario’s, gekaderd en met realistische en haalbare budgetten aan de burgers worden voorgelegd.”

Den Helder Actueel, 12 maart 2018 – 10:41

Stefan
12 maart 2018 at 11:43
Meerderheid Renovatie door BvDH en BB onderuitgehaald heb ik begrepen!

Judge X
12 maart 2018 at 11:57
Ik zie BB in het artikel niet vermeld beste Stefan. 😉

Henk van Kuijk
12 maart 2018 at 13:45
De Raad en college hebben na de verkiezingen de dure plicht om de wens van de kiezer uit te voeren. Die was in 2014: geen nieuw stadhuis en renovatie. Ook geen dure verbouwing van negen miljoen, dat bedrag was het wisselgeld tussen VVD, D66, CDA, PvdA en restant Stadspartij om hun coup erdoor te krijgen. Dat heeft de hele boel vertroebeld. Ja, GroenLinks, jullie zaten ook in 2015 in het college en dienen de wens van de kiezer in 2014 (70%) te respecteren, en niet opnieuw de kaarten te schudden in 2018, als je ook zelf gefaald hebt. Alles draait om: luisteren naar de kiezer. Wat consequent niet gebeurt (zie koffieshops, geen inspraak vooraf; zie schouwburg, zie Kooyhaven).

Simon.H
12 maart 2018 at 13:51
Het bezopen smsie van de stadspartij heeft de afgelopen jaren veel kwaad gedaan zoals Henk van Kuijk al zegt. De oppositie partijen doen er goed aan om het renovatieplan na de verkiezingen door de nieuwe raad te laten bekijken zeker nu zal uitwijzen dat zij de grootste gaan worden na de verkiezingen. Zonder de veradelijke stadspartij en hun schuilende wethouders in wmo zaken zal de nieuwe raad veel beter voor Den helder zijn

Jonathan
12 maart 2018 at 14:20
Helemaal mee eens, die landelijke partijen VVD D66 CDA en PvdA hebben er een enorme bende van gemaakt en dienen niet in een volgend college terug te keren. Doe net als ik #StemZeWeg

https://denhelderactueel.nl/2018/03/politiek-laat-kwestie-stadhuis-over-aan-nieuwe-gemeenteraad/

De nieuwe raad mag besluiten over nieuwe stadhuis Den Helder

De volgende gemeenteraad moet besluiten of er een referendum komt over de ambtenarenhuisvesting.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft het stadhuisstokje op die manier doorgegeven aan de nieuwe gemeenteraad.

GroenLinks stemde ook voor de motie. Eerder op de avond trok fractievoorzitter Nel Dol een motie terug waarin het college wordt opgedragen de burgers te vragen welke kant het op moet met een nieuw stadhuis. ,,Het stadhuis dreigt weer een verkiezingsitem te worden. Wij praten al jaren over het stadhuis en moeten de nieuwe gemeenteraad niet met het onderwerp vergiftigen. De gemeente moet aan de burgers vragen wat zij willen en daar moeten wij ons vervolgens aan houden.’’

D66 is niet voor zo’n volksraadpleging, meldde René van Deutekom. ,,De burger heeft veel minder informatie dan de gemeenteraad over dit onderwerp. Het is dus vreemd en onverstandig om aan de burger te vragen wat er moet gebeuren.’’

Tjitske Biersteker (ChristenUnie) vindt dat de huidige gemeenteraad niet over zijn graf heen moet regeren. Ook Andries Pruiksma (PvdA) vindt een referendum over het stadhuis raar: ,,De bevolking heeft zich bij de verkiezingen van 2010 en 2014 al uitgesproken: ’geen nieuw stadhuis’. Door het nu opnieuw aan de burger te vragen wek je de indruk dat je aan zijn denkvermogen twijfelt.’’ Nel Dol is het daar niet mee eens: ,,Zo’n referendum geeft juist aan dat we meer vertrouwen hebben in een uitspraak van de burger dan in besluiten van de gemeenteraad.’’

De motie van CDA, VVD, Beter voor Den Helder, D66, PvdA en Stadspartij laat dus de keus aan de volgende gemeenteraad, maar geeft de een referendum wel als denkrichting mee. GroenLinks heeft die motie ook gesteund. ,,Omdat de volksraadpleging daarin wordt genoemd’’, aldus fractievoorzitter Nel Dol.

Volgens Rachel Post (Sociaal Lokaal)is zo’n referendum een wassen neus. ,,Want de mogelijkheden die je aan de burger kunt voorleggen zijn eindeloos. Als je wilt weten wat de burger echt vindt, moet je een open vraag stellen.’’ De tijdelijke huisvesting van de ambtenaren in het pand van de Rabobank op Kooypunt gaat door. Volgens het niet langer verantwoord om in het huidige stadhuis te werken.

Noordhollands Dagblad, 12 maart 2018, 22:48

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Kees Visser: “Meneer Wouters, u was voorzitter van de raadswerkgroep, en heeft gefaald.” Meneer Visser, uw partij de VVD zat drie jaar in het college, en weigerde een democratisch raadsbesluit uit te voeren. En strooide steeds zand in de machine, samen met ondernemers. Een raadsgroep hoort geen besluiten uit te voeren.
GroenLinks: Jullie nemen de kiezer niet serieus, de kiezer sprak zich tweemaal, in 2010 en 2014, uit tegen bouw van een nieuw stadhuis. Nu weer een (gestuurd) referendum betekent minachting van de kiezer.
Wethouder Kos: U manipuleert sluw door niet te renoveren maar wel te verhuizen, pal voor de verkiezingen, zodat dat weer de komende vier jaar als breekijzer kan worden gebruikt om nieuw te bouwen. In strijd met de belofte van de Stadspartij, en totale geldverspilling maar ja, overlopers…. verraders van de kiezers. Deze eindeloze en schandalige soap geregisseerd door de burgemeester. Nog gevolgd door het cabaret van de koffieshopsact.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/de-nieuwe-raad-mag-besluiten-over-nieuwe-stadhuis-den-helder

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis