Belangengroep Nauerna – Mail aan Rob Scholte, 30 juni 2017 + Meer info

Geachte heer Scholte,

We stellen het zeer op prijs dat u zich in deze kwestie verdiept nu u heeft begrepen dat de omgeving van de beoogde locatie van het Baken van Nauerna zich hier negatief over heeft uitgesproken.
Hierbij sturen we op verzoek een beknopte situatieschets van de ontwikkelingen in ons buurtschap Nauerna, waardoor duidelijk wordt dat we recht van spreken hebben in ons standpunt dat het kunstwerk Baken van Nauerna niet geplaatst behoort te worden in Park Nauerna.

 • Nauerna is een klein buurtschap in de gemeente Zaanstad met nog geen 100 huizen.
 • In 2006 werden de bewoners van Nauerna negatief verrast door een door overheden gesloten convenant dat de vuilstort open zou blijven tot in lengte van jaren.
  Dat was tegen de met de bewoners gemaakte afspraak in dat er een groot park zou komen (omstreeks 2006).
  Overheden wilden niet met ons in gesprek gaan om voor andere oplossingen te kiezen en verwezen ons naar de rechter.
 • We hebben een strijd van 6 jaar gevoerd tegen de overheden in de rechtszaal, in de politieke arena en in de pers;
  de overheden hebben advocaten en juristen ingehuurd voor vele miljoenen euro’s; de bewoners deden het zonder juridische steun, maar met veel inzet.
  Tegen de verwachting van de overheden in heeft de Belangengroep Nauerna tot de Raad van State aan toe rechtszaken gewonnen.
  Bovendien hebben we door onderzoeken gelijk gekregen dat de stortplaats volgens de toenmalige vergunning geen stortcapaciteit meer had.
 • Op dat moment wilden de overheden wel praten met de bewoners, want ze kwamen in de knel.
  We zijn een mediation traject ingegaan met vanuit alle partijen vertegenwoordigers.
  Dat heeft meer dan een jaar geduurd en resulteerde in een gezamenlijk akkoord, de Overeenkomst Nauerna in 2013.
 • De afspraken uit die overeenkomst worden sindsdien gerealiseerd.
  Één van de afspraken is dat er een groot park gefaseerd wordt aangelegd bovenop de vuilstort in nauw overleg met de bewoners.Park Fase 1 & 2 & 3 (foto Belangengroep Nauerna)
 • Het Baken van Nauerna werd ons opeens aangekondigd als een initiatief van Enno Neef dat door Afvalzorg wordt omarmd; de bewoners hebben gezamenlijk naar de plannen gekeken en het algemene oordeel hebben we terug gekoppeld: “wij vinden het kunstwerk veel te groot voor het park en wij vinden het heel jammer dat hier niet in een eerder stadium met ons over gesproken is.”
 • Initiatiefnemer Enno Neef en Afvalzorg leggen onze mening naast zich neer gaan eigenwijs door.
  Wij betreuren dat ten zeerste en hebben alle (toenmalige) comité-leden aangeschreven.
  De reacties van de overeenkomst partners waren als volgt:
  – De burgemeester van Zaanstad Geke Faber had Enno Neef en 2 bestuursleden van Belangengroep Nauerna uitgenodigd voor een gesprek.
  Ze verklaarde daarna dat ze het kunstwerk op zich mooi vond, maar dat het proces verkeerd was gevoerd en dat ze gezien de gemaakte afspraken het juist achtte om uit het comité te stappen.
  – Dertje Meijer van het Havenbedrijf Amsterdam heeft laten weten zich om soortgelijke redenen terug te trekken.
  – Commissaris van de Koning van Noord-Holland Johan Remkes heeft laten weten dat hij op eigen titel in het comité heeft plaatsgenomen; zijn titel staat echter in alle communicatie uitingen.
  – De directeur van Afvalzorg, Bert Krom, heeft helaas laten weten de plannen te blijven steunen.

Tot dusver een beknopte samenvatting om een breder beeld te schetsen.
Uitgebreidere informatie is te vinden op onze website http://www.nauerna.nl.

Samengevat: wij zijn helemaal niet tegen het kunstwerk op zich, alleen willen we dit kunstwerk niet in het Park Nauerna.
Een mogelijk alternatieve locatie die we willen aandragen is aan de andere kant van het Noordzeekanaal, namelijk op het Groene Schip.

Het Schip (foto Belangengroep Nauerna)

Wij verzoeken u vriendelijk om dit met de andere leden van het comité van aanbeveling te willen bespreken.

Met vriendelijke groet,
Belangengroep Nauerna

Meer info

http://www.nauerna.nl/index.php/nieuwsarchief/41-gevaar-voor-ongewenst-kolossaal-kunstwerk-op-park-nauerna

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image