BEHOUD BLAUWE GOLVEN ARNHEM – OPEN BRIEF AAN DE BEWONERS VAN FLAT DU SOLEIL EN DE OUDE KRAAN: SLOOP VAN BLAUWE GOLVEN BRENGT U GEEN PARK OF GROENE OASE

Arnhem, 1 september 2017

Geachte bewoners van flat Du Soleil en de Oude Kraan,

In juni van dit jaar schreef een aantal van u een open brief aan het gemeentebestuur. Daarin pleitte u voor sloop van Peter Struyckens omgevingskunstwerk Blauwe Golven en het zo spoedig mogelijk uitvoeren van het plan voor een groene corridor. U, die de aan Struyckens Blauwe Golven grenzende flats bewoont, voert aan last te hebben van luchtvervuiling, hitte en de geluidsoverlast van het uitgangspubliek, dat voor uw deur zijn auto parkeert. Bovendien meent u, dat door sloop van Blauwe Golven en de aanleg van een groene corridor de stad op het Roermondplein een zogenaamde betere ‘entree’ krijgt. Zijn dat de juiste argumenten en krijgt u nu inderdaad een groene corridor voor de deur als de sloopplannen doorgaan? Volgens ons niet en daarvoor hebben wij de volgende argumenten.

Ten eerste houdt u in uw brief, zoals wel vaker is gebeurd, verkeersbrug en verkeersplein enerzijds en Struyckens omgevingskunstwerk anderzijds niet echt uit elkaar. De luchtvervuiling wordt veroorzaakt door het verkeer op en onder de bruggen en afritten en niet door Blauwe Golven. De bruggen en afritten blijven ook na de voorgenomen sloop van Blauwe Golven bestaan. Bovendien is de vermeende hittestress niet een op onderzoek gebaseerd feit. Uit onderzoek van het RIVM blijkt juist, dat het Roermondsplein een van de minst verhitte plekken in Arnhem Noord is.

Tegen deze argumenten zou u als direct betrokken bewoners kunnen inbrengen, dat u niettemin de voorkeur geeft aan een ‘groene corridor’ voor uw deur. Zo’n groene corridor zou immers een einde maken aan de geluidsoverlast van het voor uw deur parkerende uitgaanspubliek. Wat wij ons afvragen is evenwel hoe groen en kalm het Roermondsplein wordt als de sloopplannen van het gemeentebestuur doorgaan.

Wie het door het college van B&W in juni dit jaar gepresenteerde plan van buro Poelmans Reesink (1) bekijkt, moet daaraan twijfelen. Een voor publiek toegankelijke groene plek of park wordt het Roermondsplein niet echt. In het centrum komt een wateropvang, die, omcirkeld door wegen, ontoegankelijk blijft voor publiek. Onder de afritten van de brug is, aldus Poelmans Reesink, geen plantengroei mogelijk en daarom zullen daar een aantal voorzieningen komen. Aan de oostkant komt een heuvel met daarin 180 parkeerplaatsen, een aantal, dat mogelijk kan worden uitgebreid. Aan de noordkant voorziet het plan Poelmans Reesink in een aantal paviljoens, waaronder Showroom 2.0, en een ‘hoogwaardige skate baan’. Op de westelijke heuvel, zou plaats zijn voor een uitkijk paviljoen en aan de zuidkant ook nog eens voor een amfitheater.

Door dit alles wordt het Roermondsplein volgens ons niet bepaald een groene oase. Het wordt eerder een groen aangekleed evenementen terrein. Om het plan Poelmans Reesink te citeren: ‘In dit energieke gebied bieden we ruimte en mogelijkheden voor urban sports, maakindustrie, cultureel en creatief ondernemerschap, kortom reuring en dynamiek.’ Dat laatste, meer reuring en dynamiek sluit aan, zoals u misschien weet, bij de in 2015 door het Arnhemse college gepubliceerde visie op de binnenstad. In dat stuk wordt het trekken en laten verblijven van meer publiek in en om de Arnhemse binnenstad door het scheppen van faciliteiten en het organiseren van evenementen als doel gesteld.

Willen we hiermee zeggen dat uw argumenten als bewoners op niets gebaseerd zijn en er niet toe doen? Dat zeker niet. Wat we hiermee willen aanvoeren is, dat de zaken een stuk genuanceerder liggen dan de voorstanders van sloop van Blauwe Golven de afgelopen maanden hebben voorgesteld. Die hebben van de hele zaak rond Blauwe Golven een keuze gemaakt tussen een vervuilend verkeersgedrocht aan de ene kant en een stap richting luwte, vergroening en duurzaamheid aan de andere. Het plan Poelmans Reesink wijst echter op iets anders en waar wij voor pleiten is een heldere discussie, waarbij de zaken niet worden versimpeld, verzinsels, zoals de vermeende hittestress, niet worden gepresenteerd als feiten, brug en kunstwerk niet door elkaar worden gehaald en lange termijndoelen zonder groene verhulling worden benoemd.

In dat kader past ook een open discussie over het alternatief voor sloop. Maak van het Roermondsplein geen doorsnee snelweg afrit door Blauwe Golven te slopen. Behoud dit voor Arnhem en Nederland belangrijke omgevingskunstwerk. Pas het aan bij de voorgenomen wijziging van de verkeerssituatie en de verbetering van de openbare ruimte langs de Oude Kraan en Onderlangs. Dat die laatste mogelijkheid er is en dat Peter Struycken daaraan mee wil werken, is door de voorstanders van sloop tot nog toe genegeerd en door een haastige procedure bij voorbaat uitgesloten. Wij vragen de gemeenteraad daarom de sloopplannen af te wijzen. Zoals u opkomt voor uw belangen als bewoners, komen wij op voor het cultuurhistorische belang van een monumentaal kunstwerk. Volgens ons zijn uw belangen niet onverenigbaar met die van het kunstwerk. Wat ons betreft moeten uw argumenten zeker serieus worden genomen, nochtans menen wij dat u zich op de werkelijke consequenties van sloop van Blauwe Golven verkijkt.

Met vriendelijke groet,
namens de Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem

Peter Nijenhuis

(1) Het plan van Poelmans Reesink is te downloaden op de informatiepagina van de gemeente onder punt 4 ‘Boekje Creatieve Corridor e.o. (34.20 MB)’
https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem/meeting/100002080/e6549baf-c12b-4c48-95c2-b1d72e5fb113/

BEHOUD BLAUWE GOLVEN ARNHEM, vrijdag 1 september 2017

https://behoudblauwegolvenarnhem.blogspot.nl/2017/09/open-brief-aan-de-bewoners-van-flat-du.html

http://www.metropolism.com/nl/features/32027_exit_struycken

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image