Bart Vuijk & Mike Muller – Dijkverhoging kop Noord Holland dreigt door datacenters: kosten voor burger

Inzet van provincie bij datacenters (foto NHD)Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (foto HHNK)

Dijkverhoging kop Noord Holland dreigt door datacenters: kosten voor burger

Anna Paulowna – Door de plaatsing van datacenters van tech reuzen in diep gelegen polders dreigen dijken in de kop van Noord Holland in de toekomst te moeten worden opgehoogd. Belastingbetalers draaien dan op voor die kosten, blijkt uit een brief van de Provincie Noord Holland.

De gemeente Hollands Kroon legde een rode loper uit voor mega datacenters van internationale techbedrijven. Wethouders Theo Meskers (VVD) en Theo Groot (CDA) willen op 170 hectare grond nog vijf kolossen in de Wieringermeer polder laten verrijzen. De Provincie heeft daar zorgen over, onder meer vanwege het energie en drinkwater verbruik.

Met de komst van datacenters zijn astronomische bedragen gemoeid. In 2019 maakte Google bijvoorbeeld bekend een miljard euro te investeren in twee datacenters. Microsoft communiceerde eerder al, dat in één mega datacenter twee miljard euro werd gestoken.

Gemeentebestuurders verwelkomden de tech partijen, onder meer door miljoenen aan leges, die Hollands Kroon ontving. Hierdoor waren bezuinigingen niet nodig.

Verhoging

Uit de brief van het Provincie bestuur, verzonden aan Hollands Kroon en Provinciale Staten, blijkt dat een addertje onder het gras zit.

De plaatsing van datacenters verhoogt de economische waarde van een gebied, dat onder zeeniveau (zo’n zes meter, redactie) ligt, wat kan leiden tot een verdere verhoging van dijken, wat wordt gefinancierd door belastingbetalers”, zo waarschuwen Provincie bestuurders.

Om vast te stellen of de huidige dijkbescherming nog voldoet, wordt een wettelijke veiligheidsnorm gehanteerd. Voor de Wieringermeer is die nu aanzienlijk lager dan voor de rest van Noord Holland.

Deze wordt gebaseerd op de kans op slachtoffers in een gebied en de waarde van alle economische bedrijvigheid, verduidelijkt een Provincie woordvoerder. „Nieuwe economische waarden, zoals datacenters, in een gebied, dat beschermd wordt door een primaire en of regionale waterkering kunnen effect hebben op de hoogte van de veiligheidsnorm.”

Betalen

Daarnaast worden iedere twaalf jaar bestaande waterkeringen getoetst. Dit wordt gedaan op basis van de WOZ (staat voor wet Waardering Onroerende Zaken) waarden en de waarden van het grondgebruik en infrastructuur. „Toekomstige datacentra worden om die reden meegenomen in volgende toetsronden, als ze daadwerkelijk gebouwd en in functie zijn.”

Het provinciebestuur wijst er op, dat belastingbetalers de dijkaanpassingen moeten betalen als blijk,t dat de veiligheidsnormen omhoog moeten. Dat is wettelijk zo bepaald. „In dat geval moeten deze waterkeringen verbeterd of versterkt worden. De kosten komen terecht bij een Waterschap en via de Waterschapsbelasting bij de bedrijven en inwoners.”

Prof Dr Frans Klijn van Deltares, autoriteit op het gebied van Waterveiligheid, vindt dat er op nationaal niveau gesproken moet worden over dit thema. „Ga er maar van uit, dat de zeespiegel nog wel even blijft stijgen. Dan kun je je afvragen, of het voor de lange termijn wenselijk is om te investeren in grootschalige industrie in gebieden, die flink onder zeeniveau liggen.”

Mammoet tanker

Hij vindt het terecht, dat de Provincie hier aandacht voor vraagt. „Het zou zo maar kunnen, dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Je kunt natuurlijk heel lang technisch wel grenzen verleggen, maar ik zeg vaak: bij een mammoettanker moet je tijdig bijsturen als je de koers wilt verleggen. Al decennia wordt er voor gepleit om niet grootschalig te bouwen in deze gebieden, maar intussen gebeurt het toch.”

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zegt, dat een normverhoging en nieuwe dijkversterking „op dit moment niet aan de orde is.”

Overstromingsrisico

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier meldt, dat ook aan de datacenters is gevraagd maatregelen te nemen. „Het beschermingsniveau en de overstromingsrisico’s, zoals die gelden, zijn destijds besproken met vertegenwoordigers van de datacenters. In algemene zin zal Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in geval bij ’plannen van derden’ bedrijven adviseren om zelf ook maatregelen te treffen om de gevolgen van overstromingen verder te beperken.”

Mochten toch versterkingen nodig zijn, worden de kosten geschat op vijf tot 15 miljoen euro per kilometer dijk, aldus eerdere ramingen. Of dat hier ook geldt, is nog onduidelijk omdat de waterkeringen eerst getoetst moeten worden. „Op basis daarvan kunnen pas de kosten van eventuele dijkversterkingen berekend worden”, aldus de Provincie woordvoerder.

Lees ook
Live uitzending vanuit Den Oever met Dijkstra en Evenblij over datacenters in de Noordkop
Kaartje met meer datacenters dan bij GroenLinks bekend is, is niet actueel. Gaat om een ambtelijke verkenning, aldus Hollands Kroon
Komt de drinkwater voorziening in gevaar door datacenters? De PvdA in de Tweede Kamer wil tekst en uitleg van de Minister
Wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon had zijn enthousiasme ’misschien wat moeten temperen.’ Hij houdt echter geloof in het benutten van datacenter restwarmte
Datacenters brengen levering drinkwater Noord Holland in gevaar, gebruikt koelwater gaat vervuild het milieu in
Wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon noemde restwarmte benutting in 2014 ’fabeltje van de pers’. Een jaar later presenteerde hij het juist als een belangrijk voordeel van datacenters
Misleidend verhaal gemeentebestuur Hollands Kroon plaveide de weg voor datacenters Microsoft en Google

Helderse Courant, 8 maart 2021,  17:19

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210328_4209917

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Groot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Agriport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Datacenter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wieringermeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Microsoft
https://robscholtemuseum.nl/?s=Google

1 Comment

  1. Laat Datacenters dijkverhoging betalen ? Is toch logisch ?

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.