AVROTROS EenVandaag – Oud-directeur: ‘Kernreactor Petten onveilig’

De kernreactor in Petten is niet veilig, dat stelt oud-directeur Frans Saris. Hij vindt dat het Energieonderzoek Centrum Nederland op die lokatie geen nucleair afval moet opslaan. Saris zegt dat zijn oude werkgever sjoemelt met het afval en dat het toezicht ernstig tekort schiet.

Hij heeft bezwaar gemaakt tegen een vergunning die het mogelijk maakt dat nucleair afval tijdelijk in Noord-Holland wordt opgeslagen, terwijl dat eigenlijk in Borselle zou moeten gebeuren. ‘Ik heb veertien jaar mijn mond gehouden nadat ik vertrok, maar deze situatie is ontoelaatbaar. Oud en nieuw afval opslaan in een loods is gevaarlijk’, stelt Saris in EenVandaag. ‘Zeker als je bedenkt dat terroristen daar zomaar een drone met explosieven boven kunnen laten hangen’.

Volgens de huidige ECN directievoorzitter Paul Korting is er niets mis met de veiligheid in Petten. Hij reageert in onze uitzending.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wilde niet op camera reageren maar liet in een schriftelijke reactie weten ‘geen reden te hebben om aan te nemen dat er sprake is van een onveilige situatie. De ANVS houdt toezicht, doet regelmatig inspecties en wanneer nodig handhaaft de ANVS. Het bezwaarschrift van de heer Saris wordt door de ANVS in behandeling genomen.’

Onderstaand de antwoorden van de ANVS op schriftelijke vragen van EenVandaag:

Klopt het dat bij Petten op een onveilige manier radioactief afval is opgeslagen?

Het radioactieve afval ligt veilig, in een daarvoor speciaal ontworpen gebouw, de “Waste Storage Facility” (WSF). De vaten zijn opgeslagen in volledig afgesloten buizen in een dikke betonvloer. Er is geen veiligheidrisico of gevaar voor besmetting van het milieu.

Wat ligt er feitelijk opgeslagen in Petten?

In Petten ligt veilig opgeslagen: 1647 vaten met historisch afval overig afval dat in het verleden is ontstaan bijvoorbeeld bij laboratoriumonderzoek, materiaal van onderdelen van de nucleaire installaties in Petten etc. en dat niet in vaten is opgeslagen operationeel afval, in afwachting van transport naar de COVRA. Dit afval wordt regelmatig afgevoerd conform de geldende wet en regelgeving.

Waarom gaat dat afval niet naar COVRA?

Al het radioactief afval in Nederland moet worden opgeslagen bij COVRA in Zeeland. Ook het afval dat nu in Petten ligt.
De aanleiding tot het besluit om het afval uit Petten te verplaatsen naar COVRA is niet ingegeven door een veiligheidsrisico. De keuze voor een centrale, landelijke opslagfaciliteit (COVRA), waarin al het radioactief afval gesorteerd en geadministreerd is opgeslagen, is gemaakt vanuit doelmatigheidsoverwegingen en ter voorbereiding van de definitieve eindberging in de verdere toekomst.
Voordat het afval naar de COVRA wordt vervoerd, moet dit worden gesorteerd en gekarakteriseerd. Dit is een complexe operatie waarbij unieke apparatuur en kennis benodigd is. Momenteel wordt hieraan gewerkt.
Volgens huidige plannen is de afvoer van het historisch afval eind 2022 afgerond.
Dit is een acceptabele periode omdat de veiligheid en zorgvuldigheid voorop moet staan.
De ANVS controleert regelmatig door periodieke voortgangsoverleggen en inspecties ter plaatse.

Klopt het dat er geen onafhankelijke stralingscontroleurs meer in dienst zijn?

Nee, dit klopt niet.
Zoals beschreven in het rapport “Stralingshygiënische zorg NRG” (bijlage bij de vergunning) beschikt NRG over een Stralingsbeschermingsdienst bestaand uit 12 onafhankelijke gekwalificeerde en gecertificeerde stralingsdeskundigen. De leiding daarvan berust bij de Algemeen Stralingsdeskundige en zijn/haar vervanger. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de interne toestemmingen om handelingen met radioactieve stoffen te verrichten en voor het stralingshygiënische toezicht. De Algemeen Stralingsdeskundige heeft een rechtstreekse lijn naar de directie en de ANVS.


Verslag Mark de Bruijn
Redactie Servaas Hilgers

AVROTROS EenVandaag, zaterdag 21 mei 2016

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image