AVRO TROS | Radar – Betaal niets aan Loterijverlies + Reactie Loterijverlies + Loterijverlies – Informatiebrief (82): Staatsloterij gedagvaard en zaken ontvankelijk verklaard

Twee 1/5 loten van de Nederlandse Staatsloterij (foto NHD)

Betaal niets aan Loterijverlies

Loterijverlies BV stuurt weer bedelbrieven naar consumenten, die zich in 2008 hebben aangemeld bij Stichting Loterijverlies. Oprichter Ferdy Roet probeert 20 euro los te peuteren. Dat blijkt uit mails, die de Radar redactie ontvangt van consumenten.

In 2007 onthulde Radar de oneerlijke winkansen van de Staatsloterij. Toen bleek dat er prijzen vielen op onverkochte loten. Hierdoor waren de win kansen veel kleiner.

25 euro

In 2008 werd de Stichting Loterijverlies opgericht om een schadevergoeding te krijgen van de Staatsloterij. Deelnemers die zich aansloten bij deze claim stichting moesten in eerste instantie 25 euro betalen om een rechtszaak te starten tegen de Staatsloterij.

Misleid

De Staatsloterij heeft tussen 2000 en 2008 misleidende mededelingen gedaan over de win kansen. Dit feit werd in 2015 bewezen geacht door de Hoge Raad. Daarom volgde er in 2017 een gratis extra trekking voor 2,8 miljoen (oud)spelers, die tussen 2000 en 2008 konden aantonen meegespeeld te hebben in de Staatsloterij.

Geld weggesluisd

Stichting Loterijverlies zou 194.000 deelnemers hebben. Een deel van het geld zou niet gebruikt zijn voor de rechtszaak, maar zou in de zakken zijn verdwenen van oprichter Ferdy Roet. Hij zou geld weggesluisd hebben naar belastingparadijs Guernsey. Volgens krantenartikelen zou hij er een peperdure villa in Bergen voor gekocht hebben.

Ook in 2017 bedelbrief

In 2017 vroeg Loterijverlies ook al om meer geld om ‘kostbare procedures te voeren.’ Ferdy Roet bleek een mail verstuurd te hebben uit naam van de Stichting, maar het bestuur van Stichting Loterijverlies had Roet in 2017 uit de Stichting gegooid. Het nieuwe bestuur was boos over de toen verstuurde bedelbrief. Ferdy Roet had inmiddels ‘Loterijverlies BV‘ opgericht. Hij verstuurt nu ook bedelbrieven vanuit het ‘Meldpunt Collectief Onrecht BV‘.

Opgepakt wegens verduistering

De Fiscale Inlichtingen en Opsporing Dienst (FIOD) heeft Roet in de zomer van 2018 opgepakt wegens verduistering van 2,5 miljoen euro. Geld, dat is ingelegd door consumenten.

Geen geld overmaken

Advocaat Hendrik Jan Bos vertegenwoordigt consumenten, die procederen tegen Ferdy Roet, omdat Roet zich heeft verrijkt met geld van Staatsloterij gedupeerden. Bos zegt op de nieuwe bedelbrieven. ‘Ik zou geen geld overmaken. Ik zou niet reageren op brieven of telefoontjes.’ Je bent niet verplicht om te betalen. Als alle deelnemers geld overmaken, betekent dat, dat Roet weer een kleine vier miljoen euro zou ontvangen.

Radar,

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/betaal-niets-aan-loterijverlies-radar-checkt/

Reactie Loterijverlies

Loterijverlies | Radar checkt - reactie Loterijverlies

Ferdy Roet (foto Radar)

Radar heeft Ferdy Roet van Loterijverlies om een reactie gevraagd op het item ‘Betaal niets aan Loterijverlies van 18 maart‘. Het antwoord van de heer Roet lees je hieronder.

Allereerst moeten wij u berichten, dat deze uitspraak op onjuiste gronden is genomen en in Hoger Beroep loopt. Gezien een uitspraak van afgelopen zomer door de Rechtbank te Rotterdam staat het vrijwel vast, dat wij wel ontvankelijk zullen worden verklaard. Daarin is immers het volgende verklaard.

Dat de BV niet kan optreden als eiseres bij een collectieve actie als bedoeld in artikel 3:305a Burgerlijk Wetboek volgt reeds uit de omstandigheid, dat zij geen stichting of vereniging is; zij stelt dan ook een dergelijke vordering niet in. Dat het ontoelaatbaar of misbruik van recht zou zijn om een wel voor haar openstaande weg in te slaan en in dat verband samen met de Stichting, maar met eigen vorderingen, als eiseres in deze procedure op te treden volgt niet uit de tekst, het systeem of de ratio van de wet, terwijl ook steun in de jurisprudentie ontbreekt. Wel dient de BV, vanzelfsprekend, te voldoen aan de eisen voor ontvankelijkheid in de vordering, die zij instelt. Ook voor de BV zijn dat slechts de eisen van artikel 302 en 303 BW nu zij optreedt als eiseres op basis van volmacht en lastgeving namens Uithol & Verbeek. Ook deze vorderingen – onder 10 – 16 – hebben betrekking op de betreffende individuele polissen. Hetgeen hiervoor onder 4.16 en onder 4.18 en verder werd overwogen geldt evenzeer voor de BV in haar hoedanigheid van gevolmachtigde en lasthebber.

Ook de BV, als gevolmachtigde en lasthebber, kan ontvangen worden in haar vorderingen en ook jegens haar wordt de incidentele vordering afgewezen.

Hieruit blijkt onmiskenbaar ook, dat het vonnis van de Rechtbank Den Haag ter zake de niet ontvankelijk verklaring onjuist is. Aldus zijn de maatstaven van de 305a actie niet aan de orde, maar het voldoende belang criterium bij het instellen van de vorderingen op basis van lastgeving. Wij hopen van harte, dat AVRO TROS Radar dit onderscheid begrijpt.

Voor het ondenkbare geval, dat wij daadwerkelijk niet ontvankelijk zouden zijn zullen wij nieuwe procedures alleen met een andere basis inzetten. Zoals het direct procederen tegen de Staatsloterij door deelnemers. Hoe dan ook zullen wij en de deelnemers vroeg of laat ontvankelijk worden verklaard. Dat garandeer ik u bij deze.

Wij procederen op basis van een zogenoemde lastgeving overeenkomst. De actie, die wij namens de deelnemers voeren en die aanhangig is bij het Gerechtshof Den Haag is dus uitdrukkelijk géén 305a actie. Dat is een belangrijk verschil, maar wordt door verschillende media nog wel eens door elkaar gehaald. Wij procederen op basis van oude – maar wel bestaande en geldige – wetgeving op basis van een meer dan substantieel aantal lastgeving overeenkomsten.’

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/reacties/item/loterijverlies-radar-checkt-reactie-loterijverlies/

Staatsloterij gedagvaard en zaken ontvankelijk verklaard

Zoals in onze vorige nieuwsbrief bericht is de Staatsloterij gedagvaard door individuele spelers bij alle rechtbanken in Nederland. De eerste zaken zijn inmiddels (terecht) ontvankelijk verklaard. De individuele zaken worden behartigd door gerechtsdeurwaarders, die worden bijgestaan door advocaten van een internationaal kantoor uit Amsterdam. Uiteraard brengen wij al onze kennis en expertise in deze zaken in, waarmee wij destijds van de Staatsloterij gewonnen hebben.

Woordvoerder en advocaat Staatsloterij krijgen miljoenen toegeschoven

Uit onderzoek is gebleken, dat de woordvoerder van de Staatsloterij en advocaat Jasper Leedekerken en zijn kantoor miljoenen euro’s toegeschoven hebben gekregen van het Ministerie van Financiën en daarmee van de Staatsloterij om alles uit de kast te halen tegen individueel bedrogen deelnemers. Verder zijn zij betaald om zwartmakerij te verspreiden via een strategisch plan, dat samen met het Ministerie van Financiën is vastgesteld. Zo was nota bene de strategie van de Staatsloterij, dat er ‘moeizame onderhandelingen’ waren met Loterijverlies en daarbij stond al van tevoren vast, dat er nooit een fatsoenlijk aanbod zou komen. Door de woordvoerder van de Staatsloterij en tevens werkzaam voor De Telegraaf, Jan Driessen, zijn in samenwerking met De Telegraaf verschillende berichten gepubliceerd met als doelstelling een fatsoenlijke compensatie voor u te ondergraven. Verder heeft Leedekerken gelogen tegen de Rechtbank Den Haag door in een procedure te stellen, dat wij een fishing expedition aan het doen waren teneinde de financiële afspraken tussen de Staatsloterij en het Ministerie van Financiën omtrent de claim te overleggen. Terwijl de Staatsloterij wist, dat nota bene de Staat garant staat voor de te betalen schade. Het bekend worden daarvan wilde de Staatsloterij natuurlijk voorkomen, omdat dan duidelijk zou worden, dat er niet voor een laag bedrag geschikt behoeft te worden.

Meer nieuws

Op onze website vindt u onder het kopje ‘Nieuws’ meer nieuws van de afgelopen tijd. Of ga direct naar https://www.loterijverlies.nl/nieuws. Uiteraard houden wij u via onze website of via onze informatiebrief op de hoogte van de voortgang van deze rechtszaak.

Contact

Meer informatie dan in deze informatiebrief staat, is op dit moment niet voorhanden. Als u een vraag heeft, kijk dan eerst op onze website of die al beantwoord is onder ‘Veelgestelde vragen’ of onder ‘Nieuws’.

Tot de volgende informatiebrief!

Team Loterijverlies

Mail aan Rob Scholte, 9 januari 2021, 08:18

https://www.loterijverlies.nl/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdy+Roet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Loterijverlies
https://robscholtemuseum.nl/?s=Staatsloterij