AVRO – Hoge Bomen In de Misdaad: Michel van Rijn (2)

Geüpload op 9 sep. 2009

Nederland nauwelijks bekend, maar internationaal berucht. Kunsthandelaar Michel van Rijn wordt internationaal gezien als de grootste kunstrover en -smokkelaar. Enkele jaren geleden leek hij het licht te hebben gezien. Hij zou zijn overgelopen naar de andere kant en nu o.a. Interpol helpen met het opsporen van geroofde kunst. Er zijn echter nogal wat sceptici die twijfelen aan zijn goede bedoelingen. In de internationale kunstwereld is hij nu zo’n beetje de grootste paria, maar dat schijnt hem niet te deren.