At van Rijsdam – De (on)betrouwbare overheid (fragment)

Wij werken aan een essay met als werktitel “De (on)betrouwbare overheid”
Onderstaande lijst van knipsels is slechts een klein voorbeeld
van wat wij de laatste tijd aan min of meer ernstige vormen van
mismanagement, corruptie, falend bestuur, falend toezicht,
machtsmisbruik, zelfverrijking enz. enz. in dagbladen hebben
aangetroffen

Deze lijst wordt dagelijks door mij aangevuld.

63 Bestuurlijke perikelen Den Helder
NRC 24-8-15
Den Helder ziet opnieuw een coalitie stranden. Commissaris der koning Remkes: “Laat ze in godsnaam bij zinnen komen.”
Bij de formatie van een nieuwe raad speelden oude kwesties als nieuwbouw van het stadhuis en een door kunstenaar Rob Scholte geëist museum weer op, terwijl de vechtcultuur niet verdween. Wat heet: er circuleerde een heuse zwarte lijst met namen van ambtenaren die moesten worden ontslagen. In de gemeenteraad ontbrak het andermaal aan de meest basale politieke kennis en normale omgangsvormen.

http://atvanrijsdam.nl/de%20(on)betrouwbare%20overheid.html