Arthur JJ Sweens, Curator, Advocaat – Mijn Naam is Arthur + Aan Molenaar, 17 maart + Ina Molenaar – Aan Sweens, 22 maart 2022 + Piet Groot – Terrorist in Naam der Koningin + Extra S

Piet Groot – Terrorist in Naam der Koningin (foto bol.com)

Knuwer Advocaat Arthur Sweens (foto huisadvocaten.nl)
Arthur JJ Sweens, Curator, Advocaat bij Knuwert Advocaten (foto knuwer..ni)

Mijn Naam is Arthur

Advocaat voor en met Ondernemers
Cellist in het Bergens Symphonie Orkest

Ik zet me Al 30 jaar in voor de Ondernemers in deze Regio
Hoe Complexer de Situatie, Hoe Groter de Uitdaging om een Oplossing te vinden

Een Doel voor Ogen hebben, en Snel Schakelen.
Dat is, waar Het om gaat.

Arthur Sweens adviseert op de Volgende Gebieden
Huurzaken | Contracten | Problemen tussen Vennoten en Aandeel Houders | Handel Zaken

https://knuwer.nl/advocaten/arthur-sweens

Mail aan Ina Molenaar

XS Justitia Advocatuur
Ten aanzien van Mevrouw Mr HEM Molenaar
James Wattstraat 19
1817 DC ALKMAAR

Uitsluitend per Email molenaar.xsjustitia@gmail.com

Den Helder, 17 maart 2022

Inzake
Email
Telefoon
Uw Referentie

Tuin | Scholte CS Hoger Beroep
20195595 hw sweens@knuwerdenhelder.nl
(0223) 239 011 (Rechtstreeks)

Geachte Collega,

U zult Inmiddels Kennis hebben genomen van het Arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 15 maart jongst leden., waarbij uw Cliënten zijn Veroordeeld tot Betaling van de Proces Kosten ad € 6.296,00, Welk Bedrag als volgt is te Specificeren.

 • Verschotten                 € 2.071,00 
 • Salaris Advocaat         € 4.062,00
 • Na Salaris Advocaat  € 163,00
                                            __________

                                                   € 6.296,00

                                               ==========

Vriendelijk Verzoek ik U te Bevorderen, dat het Bedrag van de Proces Kosten van € 6.296,00 binnen 14 Dagen na Vandaag zal zijn Over Gemaakt op de Derden Rekening van mijn Kantoor met Rekening Nummer NL22 RABO 0362 4973 89 ten Name van Stichting Beheer Derden Gelden Knuwer advocaten Den Helder onder Vermelding vanTuin | Scholte CS Hoger Beroep | 20195595”, bij Gebreke, waarvan ik

Tot Betekening en Eventueel Executie van het Arrest over zal gaan. In dat Geval zal ook Aanspraak gemaakt worden op het Bedrag van € 85,00 voor Na Salaris en de Kosten van het Betekening Exploot, dat door het Gerechtshof te Amsterdam is Toe Gekend.

Met Vriendelijke Groet,

AJJ Sweens, Advocaat

Deze Brief is Digitaal Aan Gemaakt en daarom Niet Ondertekend.

https://www.knuwer.nI

Knuwer advocaten Den Helder | Luchthavenweg 16 | 1786 PP Den Helder | T 0223 660114 | info@knuwerdenhelder.nl Knuwer advocaten Alkmaar | Comeniusstraat 10 | 1817 MS Alkmaar | T 072 5127117 | info@knuweralkmaar.nl

Knuwer advocaten is de Gemeenschappelijke Naam waaronder de Maatschap Knuwer advocaten Den Helder (KvK 80883168), Mr RJ Wortelboer (KvK 72438185) en de Maatschap Knuwer advocaten Alkmaar (KvK 80734820) naar Buiten Treden. De Kantoren vormen Geen Samenwerking Verband als bedoeld in Artikel 5.3 van de Verordening op de Advocatuur. Opdrachten worden Aangenomen door de Maatschap, waar de Betreffende Advocaat Werkzaam is.

———- Forwarded Message ———

From Lijsje Snijder lijsje.snijder@gmail.com
Date Mon, Mar 21, 2022 at 5:33 PM
Subject Tuin
To Ina Molenaar molenaar.xsjustitia@gmail.com
Hallo Ina,
Hoe gaat Het?
Heb je die Mail nog naar de Advocaat van Tuin Gestuurd met de Vraag, of we Uitstel van Betaling kunnen krijgen? We hebben Het Nog Niet voor elkaar, Helaas.
Lieve Groeten,
Lijsje

———- Forwarded Message ———

Op dinsdag 22 mrt. 2022 om 11:24 schreef Ina Molenaar molenaar.xsjustitia@gmail.com

Beste Rob en Lijsje,

Door Andere Verplichtingen was ik er Nog Niet Aan Toe Gekomen om een Bericht op te stellen Richting Mr Sweens. Hierbij mijn Concept Bericht, ik ontvang graag jullie Toestemming voor Verzending en of Eventuele Opmerkingen. Als hij reageert met de Melding dit Niet te Willen Bieden we hem alsnog een Betaling Regeling aan. Oké? Groetjes, Ina<

———- Forwarded Message ———

Geachte Confrère,

Cliënt heeft Kennis genomen van uw Schrijven en zal zonder meer aan zijn Betaling Verplichting jegens uw Cliënt gaan Voldoen.

Echter, zoals het U Ongetwijfeld ook Bekend is, is in april 2018 Alle Kunst van Cliënt in Beslag Genomen en daarmee zijn Bestaan en Inkomen Mogelijkheden ontnomen. U heeft – zo veronderstel ik – ook Kennis genomen van de Uitspraak van 15 maart jongst leden, waarbij de Gemeente Den Helder is Veroordeeld tot SchadeVergoeding, Welke Veroordelingeen Nieuwe Rechts Procedure tot Gevolg heeft, waar onder een Vordering tot Betaling van een Voorlopige Schade Vergoeding, tenzij Partijen nog tot een Vergelijk komen. Ik doe namens Cliënt een Beroep op uw Cliënte om aan Cliënt Uitstel van Betaling te Verlenen en Er mee te willen in stemmen, dat Cliënt de Kosten uit de Schade Vergoeding zal voldoen. Ik verneem graag van U.

———- Forwarded Message ———

From Lijsje Snijder lijsje.snijder@gmail.com
Date:Tue, Mar 22, 2022 at 11:30 AM
Subject Re Scholte | Tuin
To Ina Molenaar molenaar.xsjustitia@gmail.com

Beste Ina,

Dank je Wel!

Dit Bericht aan Sweens is Helemaal Goed.

Benieuwd Wat Hier Op het Antwoord zal zijn.

Misschien Nog een Verzoek Doen Om Binnen een Bepaalde Tijd teAntwoorden, omdat de Tijd dringt?

Lijsje & Rob

———- Forwarded Message ———

Van Ina Molenaar molenaar.xsjustitia@gmail.com
Date dinsdag 22 maart 2022 om 11:38
Subject Scholte | Tuin
To: sweens@knuwer.nl, Helga Wouda helga.wouda@knuwerdenhelder.nlGeachte Confrère,

Cliënt heeft Kennis genomen van uw Schrijven en zal Zonder Meer aan zijn Betaling Verplichting jegens uw Cliënt gaan Voldoen.

Echter, zoals het U Ongetwijfeld ook Bekend is, is in april 2018 Alle Kunst van Cliënt in Beslag Genomen en daarmee zijn Bestaan en Inkomen Mogelijkheden ontnomen. U heeft – zo veronderstel ik – ook Kennis genomen van de Uitspraak van 15 maart jongst leden, waarbij de Gemeente Den Helder is Veroordeeld tot SchadeVergoeding, Welke Veroordeling een Nieuwe Rechts Procedure tot Gevolg heeft, waar onder een Vordering tot Betaling van een Voorlopige Schade Vergoeding, tenzij Partijen Nog tot een Vergelijk komen. Ik doe namens Cliënt een Beroep op uw Cliënte om aan Cliënt Uitstel van Betaling te Verlenen en Er mee te willen in stemmen, dat Cliënt de Kosten uit de Schade Vergoeding zal voldoen. Ik verneem Graag van U.

Met Vriendelijke Groet,

HEM (Ina) Molenaar

Kantoor Tijden maandag tot met donderdag 09:00 – 17:00 uur, vrijdag 09:00 – 13:00 uur

XS Justitia Advocatuur
Berenkoog 49 – 219 |220
1822 BN  Alkmaar
Telefoon 072 – 5614411| 072 – 2600333
ax 072 – 5619955
Email info@xs-justitia.nl of molenaar.xsjustitia@gmail.com

Internet
http://www.xs-justitia.nl

———- Forwarded Message ———

From Ina Molenaar <molenaar.xsjustitia@gmail.com
Date Tue, March 29, 2022 at 3:51 PM
Subject Vordering Tuin
To Rob Scholte robscholte@me.com, Lijsje Snijder lijsje.snijder@gmail.com
CC Caroline Tonningen akton@xs4all.nl

Beste Rob en Lijsje,

Ik zal Mr Sweens Binnen Kort een Rappel sturen. Het Aanvragen van een Faillissement Verzoek kan worden Ingezet als Pressie Middel, maar dan kan Als Nog een Betaling Regeling worden Aangeboden. Uiteindelijk bepaalt de Rechter, of een Faillissement Aanvraag Terecht is en tijdens de Zitting kunnen we Verweer voeren (door te Bewijzen, dat de Schuld Eiser Wel kan worden Betaald, door een Betaling Regeling overeen te komen, door Schuld Saneringaan te Vragen, en zo voort).
Sweens krijgt daar door Niet Sneller zijn Geld.

Hebben jullie Mogelijkheden om een Betaling Regeling aan te bieden?Vriendelijke Groet,

Ina

Kantoor Tijden maandag tot met donderdag 09:00 – 17:00 uur, vrijdag 09:00 – 13:00 uur
XS Justitia Advocatuur
Berenkoog 49 – 219 |220
1822 BN  Alkmaar
Telefoon 072 – 5614411| 072 – 2600333
Fax 072 – 5619955
Email info@xs-justitia.nl of molenaar.xsjustitia@gmail.com
Internet
http://www.xs-justitia.nl

———- Forwarded Message ———

Commentaar van R

Nooit ontvingen Lijsje Snijder & Rob Scholte Enig Antwoord van Curator, Advocaat, Arthur JJ Sweens en zijn Client Kees Jan Tuin. Deze Laatste is de Helderse Gemeente Aannemer, die Momenteel Eigenaar is van het Postkantoor waar het Rob Scholte Museum  tot aan de Ontruiming resideerde.

De door Advocaat Ina Molenaar aan Curator, Advocaat, Sweens Verzonden Brief  bevatte Niet de door Lijsje & Rob Gesuggereerde Uiterste Datum voor Antwoord.

Niet Betalen van Boven Staand Bedrag had kunnen leiden tot een Faillisement Aanvraag voor de Één Man Zaak van Rob Scholte, in Combinatie met Andere Eisers, als Bij Voorbeeld de Vermeende Schulden bij Gemeente Den Helder en Advocaten Kantoor Friedberg & Mahn.

Een Faillisement van Scholte had als Doel de Rechtzaken van Scholte tegen Gemeente Den Helder te StoppenAutomatisch maakt een Faillisement Vonnis, dat de Persoon of het Bedrijf, dat en die deze Ellende overkomt, volgens de Wet Geen Rechtszaken Meer mag voeren. Eventueel worden Lopende Rechtzaken Door Gezet door de Curator, in Ons Geval zou dat Mogelijk dus Arthur Smeets zijn gewoorden,

Hier Onder een Aanklacht, een Bewijs van de Directe Betrokkenheid van Arthur Sweens bij het Faillisement Veiling Bedrijf BVA in Amersfoort, waar de Gemeente Den Helder en de Voormalige Advocaten van Rob & Lijsje Benno Friedberg & Judith Mahn de in Beslag Genomen Kunst Collectie van Rob Scholte en zijn Rob Scholte Museum willen laten Veilen bij BVA, waar Gemeente Den Helder en Friedberg & Mahn Beiden Al Lang een Relatie mee hadden, die al dateert van voordat de Ontruiming van het RSMuseum plaats vond.

Het Executie Geding, dat Scholte en de Zijnen tegen door de Gemeente Den Helder voeren vanwege de door Dezen Lang Geplande en Voor Bereide Veiling van de Scholte Collectie, die Minimaal 8.000 Stukken en Persoonlijke Spullen, Werk Materiaal en Nooit Terug Geven Gebruik Leende Kunst van Derden, bevat, bij het Faillisement Veiling Bedrijf BVA. Het Executie Geding krijgt op 8 juni 2022 een Vervolg bij Gerechtshof Amsterdam. Tijdstip wodt Nog Bekend Gemaakt.

Betaling Bewijzen

Overboeking van Scholte op 31 maart 2022 naar Stichting Beheer Derden Gelden Knuwer Advocaten (1) (foto Staf RSMuseum)

Overboeking van Scholte op 31 maart 2022 naar Stichting Beheer Derden Gelden Knuwer Advocaten (2) (foto Staf RSMuseum)

Terrorist in Naam der Koningin

Auteur P Groot
Taal Nederlands

5,0 | 5 (1 Review)

Terrorist in naam der koningin

Piet Groot – Terrorist in Naam der Koningin (foto bol.com)

Niet Leverbaar

Auteur  P Groot

 • 9789079762682
 • Druk 1
 • januari 9999
 • 180 Pagina S

Alle Product Specificaties

Taal Nederlands
Bindwijze Los Bladig
Druk 1
Verschijning Datum 2009 – 11 – 30
Aantal Pagina S 180 Pagina S
Illustraties Nee

Betrokkenen

Auteur (s) P Groot

Overige Kenmerken

Gewicht 536 Gram
Oorspronkelijke Release Datum 999911
VerpakkingBreedte 167 Millimeter
Verpakking Hoogte 22 Millimeter
Verpakking Lengte 243 Millimeter

Je vindt dit Artikel in Categorieën

Boek, eBook of Luister Boek? Boek
Aanraders
Best Beoordeeld
Studieboek
of Algemeen Algemene Boeken

Samenvatting

Dit Boek gaat over Intimidatie en (vooral) Chantage, Misleiding, Bedrog, Diefstal, Leugens, Niet Na Komen van Afspraken, en Nog Veel Meer van dat Soort Zaken. Dit is de Dagelijkse Praktijk van Curatoren, die hun Wandaden dan weer Gefiatteerd Zien door hun Toezichthouder, die Rechter is. Crediteuren zien Zelden Iets Terug van hun Geld, Alles verdwijnt in de Zak van de Curatoren. Natuurlijk is dit Niet de Bedoeling van Geldende Wetten, maar de Samenleving is Druk met het Bestrijden van Allerlei Slechteriken, zoals onder andere de (Zo Genaamde) Grote Graaiers bij de Banken, die hebben In Eens een Zorgplicht, en die moeten Redelijk Zijn en Netjes Zijn. Gelijktijdig kan een Kleine Ondernemer, Zo Maar en Onterecht Geen Krediet meer krijgen van zijn Bank, dat vinden we In Eens Collectief Slecht vanwege de Economie en het Algemene Belang. Als Grote Bedrijven Failliet gaan, dan wil Iedereen, de Overheid en Vakbond Voor Op, een Doorstart en krijgen Falende Directeuren een Grote Zak Geld mee. Als een Kleine Ondernemer Failliet gaat, dan breekt voor hem de Hel los, Mogelijk Gemaakt door Buitengewoon Onredelijke Wetten, waar Onder Andere de Huidige Minister Ernst Hirsch Ballin, de Hand in heeft gehad. Uiteindelijk draait de Hele Maatschappij op voor de Onnodige Economische Schade, ook voor de Immateriële en Persoonlijk Schade. De Schrijver van dit Boek, die Al het Beschrevene Persoonlijk heeft mee gemaakt, meent dat dit Bedrag Hoger is dan wat de Verhoging van de Algemene Ouderdom Wet (AOW) Leeftijd op gaat brengen. Vooraf hebben Enkelen het Al Gelezen, die het een Goed Leesbaar Verhaal vonden, maar met de Vraag kwamenIs dit Echt Allemaal Waar?’. Ja dus! Het is Vooral Bedoeld voor Degenen, die Zaken Herkennen, Zelf ook zijn Gepakt, en Mensen, die In Staat Zijn Er Iets Tegen te Doen, en Om de Daders en Wat Daar Om Heen Hangt een Spiegel Voor te Houden.

Recensie

Ongelofelijk

 • piet1683
 • 5059 Jaar
 • Noord Holland
 • 29 november 2012
 • Heeft dit Artikel Gekocht
 • Heldere Boodschap
 • Praktisch Toepasbaar

AJJ Sweens. Curator, Advocaat, Oplichter en Boef is de Hoofdpersoon in dit Boek. Heb Niet kunnen Vermoeden, dat deze Man Nog Steeds (2012) Zijn Praktijken, die in het Boek van Piet Groot zijn Beschreven, heeft Gedaan en Nog Steeds doet. Wie Stopt dit Soort Mensen?

https://www.bol.com/nl/nl/p/terrorist-in-naam-der-koningin/1001004007577274/?referrer=socialshare_pdp_www&bltgh=io14BprgBeB6hDkcaShMRQ.2_11.12.ScrollToAllSpecs#product_specifications

Veiling Timmer Fabriek F Ruiter en Zoon te Medemblik

Online Faillissement Veiling in Opdracht van Curator Dhr Mr AJJ Sweens, Knuwer Advocaten, Den Helder en Pandhoudster, onder andere Hout Bewerking Machines waar onder Opsluit Banken, Zaag Machines, Frees Machines, Van Dikte Banken, Boor Machines, Schaven. Spuiterij, Vork Hef Truck, Stellingen, Kantoor Meubilair, ICT, et cetera.

Locatie Veiling Medemblik, Noord Holland

Veiling Categorie Gereedschap(25), Hout Bewerking Machine (2), ICT (1), Kantoor Inrichting (11), Machine (48)

Start Online Veiling vrijdag 14 juni 17:00

Sluiting Veiling vanaf dinsdag 18 juni 16:00

Status Veiling is gesloten

Veilinghuis BVA Auctions

BVA Auctions is het Grootste Online Veilinghuis van Nederland. We brengen in Opdracht van Banken, Curatoren, Lease Maatschappijen, Industrie en het Bedrijfsleven Roerende Zaken ter Veiling.

Overzicht Alle Online Veilingen

Veiling Kavels


Toyota Bedrijfsauto, 3

Bewerkingslijn

Tafelfreesmachine

Hapert Aanhangwagen, W

Volvo Vrachtwagen, BJ
Kozijnen