Arnout Jaspers – Het Publieke Vertrouwen in de Wetenschap wordt Misbruikt

Het Kamerlingh Onnes Laboratorium in Leiden (foto )

Wynia S Week Logo (foto Idem)

Het Publieke Vertrouwen in de Wetenschap wordt Misbruikt

In M N Column van Vorige Week kaartte ik aan hoe Feiten Vrij Gezwam en Gedram Steeds Normaler wordt in de Wetenschap. Dat Voorbeeld betrof de Verduurzaming van de Landbouw, maar de Situatie is ook Waar het Gender, Inklusiviteit en ‘Dekolonisatie’ betreft Al Behoorlijk Treurig.

Een Lezers Reactie op mijn Column van Vorige Week luidde, dat ik daar mee de Tal Loze  Wetenschappers Geen Recht doe, die Elke Dag naar Eer en Geweten hun Werk doen.

Daar heeft die Lezer Gelijk in.

In een Eerdere Versie van die Column had ik een Alinea Op Genomen, waar in ik stelde, dat Wetenschap Nog Steeds het Beste is, wat we hebben, om de Wereld Toekomst Bestendig, en Hopelijk Nog Beter te maken. Maar Later heb ik die Alinea Geschrapt, omdat dit me Te Van Zelf Sprekend leek om Op te Schrijven! Als ik dacht, dat Wetenschap ook maar een Mening is, zou ik me Niet Zo Druk Maken over de Rotte Plekken in een in Wezen Prachtig Systeem.

Praat Vakken

In Dertig Jaar Wetenschap Journalistiek heb ik Uiteraard met Honderden Onderzoekers gesproken, uit Bijna Elke Denkbare Discipline, van Beginnende Promovendi tot Gelauwerde Hoog Leraren. Bij Vrij Wel Niemand proefde ik dat in het Eigen Straatje Praten, dat Feiten Niet onder Ogen willen zien en het Door Drijven van een Verborgen Agenda, die in de Politiek en de Media Schering en Inslag zijn. Zeker Jonge Onderzoekers zijn voor 95 Procent Toon Beelden van Integriteit en een Open Geest.

Dat Percentage zakt Wel Iets naar mate je Hoger stijgt op de Academische Apen Rots, maar Niet Veel, zij het in de Sociale Wetenschappen Meer dan in de Exacte Vakken. Sociale Wetenschappen blijven toch voor een Flink Deel Praat Vakken, wat Ruimte biedt voor Feiten Vrij Imponeer Gedrag. In de Exacte Wetenschappen kom je daar Zelfs als Nobel Prijs Winnaar Niet Mee Weg.

Een Student stak zijn Vinger op

Ik zal Nooit de Eerste Keer Vergeten. dat ik een Nobel Prijs Winnaar in Levende Lijve zag. Hij had de Prijs gekregen voor zijn Onderzoek aan Elementaire Deeljes, en gaf een Serie Gast Colleges in het Kamerlingh Onnes Laboratorium in Leiden. Iedereen, die Iets betekende in de Leidse Natuur Kunde zat in de Af Geladen Zaal, maar er waren ook Studenten, zoals ik, en Promovendi.

De Nobel Laureaat stak van Wal met zijn College, en Al Snel stond het Kamer Brede School Bord achter hem Vol Formules. Toen stak een Student op de Tweede Rij zijn Vinger op, en stelde een Vraag. De Nobel Prijs Winnaar dacht Even na, gaf Antwoord en ging Toen Weer Verder met Formules op het Bord schrijven. Maar toen hij zich Na een Tijdje Weer Om Draaide naar de Zaal, zat de Student Op Nieuw met zijn Vinger Om Hoog. ‘Nu snap ik het Echt Niet Meer’, zei Deze (in het Engels), ‘want U heeft Nu Drie Vergelijkingen met Maar Twee Rand Voor Waarden, en ()’

Ik weet Het Niet’, zei de Nobel Prijs Winnaar

De Technische Details doen er Hier Niet Toe, en die herinner ik me Ook Maar Nauwelijks. Onvergetelijk was echter Wat Er Toen Gebeurde. De Nobel Prijs Winnaar ging Onbeweeglijk en Zwijgend naar zijn Formules staan kijken, Niet een Paar Seconden, maar Minstens een Minuut Lang, wat Heel Lang is in een Dood Stille, Volle Zaal. ‘Dat is een Hele Goede Vraag’, zei hij, en hervatte zijn Gestaar naar het Bord. Ten Slotte, toen de Spanning in de Zaal Bijna Ondraaglijk werd, wendde hij zich naar de Student en zei ‘Ik weet Het Niet. Ik ga dit Straks Thuis Uit Zoeken, en zal je bij het Volgende College Antwoord geven. Nu ga ik door met mijn Verhaal.’

Verrassend Bescheiden

Wie Geconditioneerd is door het Oeverloze Bek Vechten in Talk Shows en Politieke Debatten, zal dit zien als een Af Gang voor die Nobel Prijs Winnaar, Af Getroefd door Nota Bene een Student! Maar dat was Helemaal Niet, Waar Het Om Ging, en ik weet Vrij Zeker, dat Student noch Laureaat, dat Zo Ervaren hebben. In de Natuur Kunde en Andere Exacte Wetenschappen is dit Dagelijkse Praktijk. Iedereen maakt Fouten, Niemand heeft Met Een Alle Antwoorden Paraat, ook Nobel Prijs Winnaars Niet. Ze weten Donders Goed, dat ook een Student Soms Iets ziet Wat ze Zelf over het Hoofd Gezien hadden, en dat maakt ze over het Algemeen Verrassend Bescheiden.

Beperking Uit Stoot is Primair een Politiek Economische Over Weging

Die Bescheidenheid is Meestal Ver te Zoeken bij De Genen, die de Wetenschap voor hun Karretje willen spannen. De Claim, dat ‘de Wetenschap’ de Eigen Actie Agenda onder steunt, of dat men ‘Slechts de Wetenschap volgt’ is Terminaal Sleets geworden. Elke Belangen Groep of Politicus, die Iets wil met Klimaat, Milieu of Gezondheid heeft inmiddels door, dat het Publiek Nog Steeds een Groot Vertrouwen heeft in de Wetenschap. De Tragiek is, dat dit Publieke Vertrouwen in Wezen Te Recht is, maar Al Om Misbruikt wordt.

De Wetenschap kan Best Iets Zinnigs Zeggen onder Welk Uit Stoot Scenario de Wereld Af Gaat op 1 Meter Zee Spiegel Stijging in 2080, maar Daar Uit volgt Totaal Niet, dat Nederland ‘Dus’ in 2020 al 25 Procent Minder Broei Kas Gassen moest Uit Stoten dan in 1990, zoals het Urgenda Vonnis stipuleerde, waarbij de Rechter beweerde zich te baseren op de Klimaat Wetenschap. In Hoe Verre Nederland Mee Doet aan Beperking van Uit Stoot, in Plaats van Alleen Maar de Eigen Dijken te Verhogen, is Primair een Politiek Economische, en In Laatste Instantie Zelfs een Puur Ethische Over Weging.

Dat het ‘Heel Slecht’ gaat met de Nederlandse Natuur is Gewoon een Leugen

In Menig Dossier zijn Politici, vermoed ik, Net Zo Zeer Slacht Offer als Aan Stichter van dit Type Misbruik. Partijen als Milieu Defensie en Green Peace, maar ook een Bepaalde School van Ecologen, zitten Over Al in Bestuurlijk Nederland aan Tafel en worden op hun Blauwe Ogen geloofd als zij zeggen, dat volgens de Wetenschap de Stik Stof Uit Stoot in Nederland Nog Maals Gehalveerd moet zijn in 2030, Boven Op de Halvering sinds de Jaren Negentig, omdat het NuHeel Slecht’ gaat met de Natuur.

Dit is de Standaard Frase van D66 Stik Stof Kruis Ridder Tjeerd de Groot, die suggereert dat Dit een Onomstotelijk Wetenschappelijk Feit is, zodat hij daar in die Talk Shows Nooit Kritisch op bevraagd wordt. Terwijl ‘Heel Slecht’ op zijn Best een Zeer Selectieve Interpretatie is van de Staat van de Nederlandse Natuur, maar Rond Uit gezegd Gewoon een Leugen, in gegeven door Politiek Opportunisme.

Rutte wist Niet Hoe Weinig een Mol Stik Stof was

Het Salaris van Jan Willem Erisman, dé Stik Stof Professor van Nederland, die zijn Hele Wetenschappelijke Carrière heeft gebouwd op Alarm Slaan over het Stik Stof Probleem, is Vijf Jaar Lang Recht Streeks Betaald door het Wereld Natuur Fonds. Dan kan Erisman Best Nog een Integere Onderzoeker zijn, maar Blijkbaar gelden voor hem Heel Andere Maat Staven, dan voor Critici van het Stik Stof Beleid. Want van Erisman S Financiering door een Belangen Club spreekt Niemand Schande, ter wijl Critici van het Stik Stof Beleid, die Ooit Geld Verdiend hebben in de Land Bouw Sector, Met Een Weg Gezet worden als Corrupte Lobbyisten van de Agro Industrie.

Zouden Politici als Christianne van der Wal of Rob Jetten Ooit Iets Vak Inhoudelijks over hun Onderwerp lezen, Anders dan de Notities en Concept Beleid Nota S, die hen door hun Ambtenaren worden Aan Gereikt? Dit naar Aan Leiding van de Verslag Geving op TV over Mark Rutte S Keuken Tafel Gesprek met een Boer. Die vertelde Achter Af, dat hij aan Rutte Gevraagd had, of hij Wel Wist Hoe Weinig een Mol Stik Stof was, omdat de Norm voor Vergunning Verlening Nog Veel Lager dan 1 Mol lag.

Rutte had volgens die Boer gezegd, dat hij Geen Idee had, maar dat hij Het ging Op Zoeken. Dit is Tekenend voor Hoe Nederland op het Hoogste Niveau Geregeerd wordt, door Juristen en Beroep Managers Zonder Vak Inhoudelijke Basis Kennis, en Zonder Enig Gevoel voor Getal Matige Proporties.

Weten de Rechters Wel Wat een Mol is?

Zou Stik Stof Minister Van der Wal In Middels Wel Weten Wat een Mol is, en dat dit Maar 14 Gram Stik Stof is, de Hoeveelheid in een Forse Honden Drol? Weet zij uit haar Hoofd Hoe Veel Stik Stof Nederland Binnen  Waait en Hier Neer Slaat? Per Jaar Ruim 2 Miljard Mol, Excellentie, dan hoeft U dat Al Vast Niet Meer Op te laten Zoeken door uw Ambtenaren. We exporteren 8 Miljard Mol per Jaar.

Maar Over Al mogen Nu Bouw en Industriële Projecten en Festivals Niet Door Gaan, omdat die Nog Niet Eens Één Mol Stik Stof Depositie Veroorzaken. Dit is Ongeveer Net Zo Dis Proportioneel als dat de Rechter dit Jaar de Gay Pride Grachten Tocht in Amsterdam had Verboden, omdat dit de Aarde Te Veel Op Warmt. Zouden de Rechters, die Mee Gingen in het Verhaal van Serie Procedeerder Johan Vollenbroek en het Stik Stof Beleid Onwettig verklaarden, Trouwens Wel Weten Wat een Mol is? Of volgden zij Slechts de Wetenschap?

Wetenschap Journalist Arnout Jaspers publiceert Wekelijks in Wynia S Week. Wynia S Week wordt gedragen door de Donateurs. Doet U Mee? Hartelijk Dank!

wyniasweek.nl, 13 augustus 2022

https://www.wyniasweek.nl/het-publieke-vertrouwen-in-de-wetenschap-wordt-misbruikt

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Arnout+Jaspers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Syp+Wynia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wynia+S+Week
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Willem+Erisman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tjeerd+de+Groot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Christianne+van+der+Wal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rob+Jetten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Johan+Vollenbroek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heike+Kamerlingh+Onnes
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kamerlingh+Onnes+Laboratorium
https://robscholtemuseum.nl/?s=Milieu+Defensie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Green+Peace
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ecologie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wereld+Natuur+Fonds
https://robscholtemuseum.nl/?s=Publiek+Vertrouwen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Publiek+Vertrouwen+in+Wetenschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Feit+Vrij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Klimaat+Wetenschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gezwam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gedram
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vak+Inhoudelijke+Basis+Kennis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Land+Bouw+Sector
https://robscholtemuseum.nl/?s=Agro+Industrie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verduurzaming+Landbouw
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gender
https://robscholtemuseum.nl/?s=Inclusiviteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Exclusiviteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kolonisatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dekolonisatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Belangen+Club
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lobby
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lobbyist
https://robscholtemuseum.nl/?s=Urgenda
https://robscholtemuseum.nl/?s=Urgenda+Vonnis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gay+Pride
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stik+Stof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stik+Stof+Uit+Stoot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stik+Stof+Beleid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stik+Stof+Probleem
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stik+Stof+Professor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onwettig+Stik+Stof+Beleid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Broei+Kas+Gas
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zee+Spiegel+Stijging
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leiden

https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-0/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-1/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-2/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-3/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-4/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-5/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-6/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-7/