Arno Kramer – Kunst van de dag: Matthieu Wiegman, Bergense School, 2005, Rob Scholte, 23 juni 2006 (PDF)

Wiegman (foto RSMuseum)

Matthieu Wiegman, Bergense School, 2005, Rob Scholte, 23 juni 2006

Het is voor mij al lang geen vraag meer, of Rob Scholte een interessante kunstenaar is. Dat is hij. Het is voor mij wel de vraag, of hij een “echte” schilder is. En het antwoord laat zich raden: niet. In zijn hele oeuvre heeft het idee steeds voorrang gekregen op de tactiele, dan wel materiële waarde van zijn werk. Hoewel hij altijd weer uitkwam bij het schilderij, kun je zijn werk niet los zien van een concept. Dikwijls werden beelden met de computer samengesteld tot ze die compositorische en picturale kwaliteit kregen, die het idee wat er aan ten grondslag lag, goed verbeeldde. De realiteit en dus de herkenbaarheid, is in alle werk altijd van belang gebleven. Er is nooit gestreefd naar een typisch handschrift van de kunstenaar Scholte. Ook dat handschrift moest ten dienste staan van het basisidee. Soms werden werken gedeeltelijk door anderen geschilderd, juist om geen hand schriftelijke kwaliteit te zien. Sinds enige jaren woont Scholte in Bergen (NH) en de serie straatgezichten, die hij nu bij Galerie Witteveen toont zijn vanuit een evident concept gemaakt. Een bestaande plek wordt op een Bergense School achtige wijze geschilderd, helder, niet te los, de werkelijkheid. Bovendien figureert in elk werk op een straatnaambord de naam van een van de schilders van die school. Ze worden zo door de kunstenaar op heel bijzondere wijze geëerd. Een helder concept, dat op een heldere wijze is uitgevoerd. Deze hommage aan die Bergense School is daarom inhoudelijk bijzonder. Hoewel er nergens is geprobeerd om de serie ook in sfeer of intimiteit van elkaar te laten verschillen, laat staan om een zoektocht of een zekere ontwikkeling te tonen, door ze van elkaar in kleur dan wel techniek te onderscheiden, zijn het en passant ook nog wel “lekkere” schilderijen geworden van een zorgvuldige picturale waarde, maar ook uitdagend “op het randje.”

Kunst van de dag, 23 juni 2006

Arno Kramer: Kunst van de dag Rob Scholte, 23 juni 2006

https://www.arno-kramer.nl/files/bundels/Kunst_van_de_dag_-_Verzamelde_artikelen_-_Arno_Kramer.pdf

PDF

PDF
Arno Kramer – Kunst van de dag | Verzamelde artikelen