Arjan Linthorst – Schoolbesturen moeten geld uitgeven

Geld is niet het probleem in onderwijs. Schoolbesturen hebben miljoenen euro’s op bankrekeningen staan. Dat oppotten helpt de kwaliteit van het onderwijs niet.

Scholen moeten het belastinggeld, dat ze krijgen, ook werkelijk besteden. Dan kan de kwaliteit van het basisonderwijs omhoog.

De kwaliteit van basisonderwijs wankelt, zo kopt Dagblad van het Noorden op 28 juli op de voorpagina. Oorzaak: er gaat te weinig belastinggeld naar schoolbesturen. Althans, dat blijkt uit berekeningen van onderzoeksinstituut SEO in opdracht van de PO Raad, waarvoor drie gemiddelde schoolbesturen werden doorgelicht.

Vlees op het bot

Volgens Rinda den Besten, voorzitter van de PO Raad, hebben schoolbesturen simpelweg ‘geen vlees meer op de botten’. Toch vindt staatssecretaris Dekker,  dat de PO Raad, de sectororganisatie voor besturen uit het basisonderwijs, moet ophouden met zeuren om meer geld. Wie heeft er nu gelijk?

Elk jaar wordt De Financiële Staat van het Onderwijs gepubliceerd door de Onderwijs inspectie met daarin de gemiddelde waarden voor solvabiliteit en liquiditeit berekend over alle schoolbesturen uit het basisonderwijs. Solvabiliteit is een kengetal om na te gaan in hoeverre een organisatie, zoals een bedrijf of een schoolbestuur, op de lange termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Liquiditeit slaat juist op de korte termijn.

Wat blijkt? De liquiditeit in het basisonderwijs bedroeg 2,00 in 2011 en steeg naar 2,60 in 2016. De solvabiliteit steeg in deze periode van 0,70 naar 0,74. Alleen hierom al snijdt de stelling van Den Besten geen hout, maar er is meer.

Inspectie

In de financiële controle van schoolbesturen hanteert de onderwijs inspectie als ondergrens voor liquiditeit een signaleringswaarde van 0,75 en voor solvabiliteit 0,30. Conclusie: schoolbesturen zitten hier gemiddeld genomen ruim boven. Oorzaak: zij hebben miljoenen euro’s, opgebracht door de belastingbetaler, op spaarrekeningen staan.

Zoals bekend zijn MKB’ers een van de meest bekende belastingbetalers. Deze groep is, anders dan schoolbesturen, overgeleverd aan de tucht van de markt in de vorm van bijvoorbeeld wanbetalers. Financieel besturen van een MKB is om die reden dan ook complexer en risicovoller, dan financieel besturen van een schoolbestuur.

Strenger

Maar uit ‘De Staat van het MKB 2015’, een rapport van het ministerie van Economische Zaken, blijkt dat zowel de gemiddelde liquiditeit als solvabiliteit ongeveer de helft bedragen van wat gangbaar is in het basisonderwijs. Dit laat ander maal zien, dat schoolbesturen financieel veel te ruim in het jasje zitten. Dit had Den Besten moeten weten. Het zou daarom helpen, dat De Tweede Kamer per direct gaat pleiten voor een strengere financiële controle van schoolbesturen met als doel het daadwerkelijk besteden van belasting geld, zodat de kwaliteit van het basisonderwijs omhoog kan. Dekker heeft dus wel degelijk een punt.

Drs. Arjan Linthorst is docent scheikunde

Dagblad van het Noorden, 3 augustus 2017 om 14:00

http://www.dvhn.nl/extra/Opinie-Schoolbesturen-moeten-geld-uitgeven-22400349.html

PDF’s:
Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – De Staat van het Onderwijs
Panteia Research to Progress & Ministerie van Economische Zaken – De Staat van het MKB 2015

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image