Arie Booy – Wethouder Den Helder pakt bijscholing op om ingezet te worden in zorg + College wil niet reageren op oproep om te stoppen met stadhuis vanwege crisis door Corona Virus

 De Wervianen beelden bij School 7 te Den Helder van mondkapjes voorzien (foto George Stoekenbroek)

Wethouder Den Helder pakt bijscholing op om bij nood ingezet te worden in zorg

Wethouder Peter de Vrij (PvdA)
Wethouder Peter de Vrij (PvdA) (foto Staf RSMuseum)

Den Helder – Zijn normale werkzaamheden als (parttime) Wethouder liggen in deze Corona Virus crisis een beetje stil. Lijfelijke afspraken zijn afgezegd; Peter de Vrij verricht zijn werk, net als zo velen, vooral telefonisch.

De Vrij dacht als verpleegkundig specialist, dat hij in deze tijden van crisis misschien ook wel ingezet zou kunnen worden, wanneer er echt nood aan de man is. En dus pakte hij de inmiddels gratis beschikbaar gestelde, gespecialiseerde bijscholing op.

Ik werk nu nog in de ouderen zorg als verpleegkundig specialist en heb bijvoorbeeld niet de kennis van beademingsapparatuur en ben niet gespecialiseerd in longziektes. Die theorie kun je je in ieder geval eigen maken.”

Aangemeld

Hij heeft zich inmiddels aangemeld bij verschillende zorg instellingen, waarvoor hij nu ook al werkt. Stel, dat het allemaal uit de klauwen loopt, dan kunnen ze me bellen. Ik kan sowieso op mijn eigen vakgebied, de ouderen zorg, ingezet worden. In deze barre tijden moet je doen wat je kunt. Ik begrijp, dat in heel Nederland zich zo’n 20.000 oud collega’s hebben aangemeld. Ik heb nu eens in de veertien dagen een dienst, maar ik zou zo twintig uur in de week ingezet kunnen worden als dat zou moeten.”

De Vrij heeft begrepen dat in de Noordkop de situatie in de zorg nog onder controle is.

Helders Courant, 27 maart 2020, 15:28

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200326_6525973/wethouder-den-helder-pakt-bijscholing-op-om-bij-nood-ingezet-te-worden-in-zor

College wil nog niet inhoudelijk reageren op oproep om te stoppen met stadhuis vanwege economische crisis door Corona Virus

Paul Schaap in de Museumhaven (foto NHD)

Paul Schaap in de Museumhaven (foto NHD)

Den Helder – Het College van Den Helder reageert nog niet op de oproepen van PVV en Stichting Behoud Cultureel Erfgoed om geen tientallen miljoenen in een stadhuis op Willemsoord te stoppen.

De politieke partij en de Stichting, die ijvert voor behoud van de culturele waarde van Museumhaven Willemsoord vinden het heel onverstandig om 30 tot 40 miljoen EUro te pompen in een gemeentehuis, terwijl er een financiële crisis uitgebroken is.

Voorzitter Paul Schaap van stichting SBCE: “Nu er een diepe economische recessie voor de deur staat, is het voor een gemeente als Den Helder financieel niet langer meer verantwoord om tussen de 30 en 40 miljoen EUro te gaan uitgeven aan de plannen om een nieuw stadhuis op het monumentale Willemsoord complex te gaan vestigen. Onze Stichting doet dan ook een dringend beroep op het gemeentebestuur om hiervan af te zien.”

Armste

Volgens Schaap is Den Helder, één van de armste gemeenten van Nederland. Hij waarschuwt dat die situatie door de economische gevolgen van corona alleen maar vererger. Schaap: “De stad gaat het door het Corona Virus pandemie financieel economisch heel moeilijk krijgen. Elke EUro zal drie keer moeten worden omgedraaid, voordat deze kan worden uitgegeven.”

Volgen de Stichting en PVV kan Den Helder zich de komende jaren helemaal geen grote uitgaven meer permitteren. Schaap pleit: “Stort onze stad daarom niet in de financiële afgrond, wees verstandig en toon leiderschap. Het kan en mag toch niet zo zijn dat de inwoners van Den Helder straks voor de kosten moeten opdraaien. Zij zullen het de komende jaren, net als het bedrijfsleven, al moeilijk genoeg krijgen. Daarom moet het gemeentebestuur onmiddellijk haar financieel onverantwoorde stadhuisplannen op Willemsoord afblazen.”

Kerkgracht

Volgens de SBCE voorzitter kan Den Helder best verder gaan met alleen de vestigingen op Kooypunt en aan de Kerkgracht. Vooral Kooypunt is een ideale locatie omdat circa 60 procent van de ambtenaren van buiten Den Helder komt. Een ander voordeel is, dat de unieke constructie van Gebouw 66, een Rijks monument uit 1825, dan geen geweld behoeft te worden aangedaan en dat het voortbestaan van Museumhaven Willemsoord niet in gevaar komt. De SBCE weet zich gesteund door duizenden verontruste inwoners van Den Helder.”

Ook fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur verzet zich al maanden tegen het plan om een stadhuis op de werf te vestigen. Wethouder Michiel Wouters was voor haar fractievoorzitter van die partij, maar neemt nu hij in het College zit een heel andere positie in dan Hamerslag.

Woordvoerder Maria de Wit van de gemeente stelt, dat het gemeentebestuur op dit moment nog niet met een reactie naar buiten komt:De vragen van de PVV zullen nog beantwoord worden. Die reactie volgt binnenkort.” De Wit wil ermee zeggen, dat dit antwoord dan ook geldt voor de oproep van de Stichting BC Erfgoed.

Helderse Courant, 30 maart 2020, om 15:40

Reacties

George Bethlehem
Het zal die spijt optant, ja, knikkers, wel goed uitkomen.

Klaas Spijker
Snel beginnen, des te eerder is het klaar.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200330_4504867/College-wil-nog-niet-inhoudelijk-reageren-op-oproep-om-te-stoppen-met-stadhuis-vanwege-economische-crisis-door-CoronaVirus

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+de+Vrij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Behoud+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michael+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag