Arie Booy – Vertrouwen in de haven groeiende + ’Nieuwe kade snel aanleggen’ + Plannen nog actueel + Sloepen netwerk is aanrader

Vertrouwen in de haven groeiende

Er is groeiend vertrouwen in de kansen voor de havens van de Noordkop. Dat blijkt uit een rondgang langs ondernemers en bestuurders met de vraag wat ze in 2018 verwachten voor de maritieme sector.

,,Er wordt voorzichtig weer geïnvesteerd”, zegt de Helderse ondernemer Rob Tompot, die lang topman van Peterson was. Wim Schouwenaar van DHSS breidt verder uit en zegt: ,,Met het promoten van de regio als Northsea Energy Gateway is dit jaar een goede stap gezet, maar ik zie nog meer mogelijkheden.”

De visserijsector voorziet een goed jaar, meldt directeur Pim Visser: ,,Voor de visafslag in Den Helder en Den Oever ziet het jaar 2018 er gunstig uit. De visbestanden in de Noordzee staan er uitstekend voor en de vangstquota zijn op een prima niveau vastgesteld”, meent Visser.

Doorkijk

Adjunct directeur Kees Turnhout van Port of Den Helder hoopt, dat de opgaande ontwikkeling van de olie&gas sector komend jaar verder aantrekt. ,,Belangrijk is, dat in 2018 duidelijk wordt, wanneer de bouw van windmolenparken voor de kust van de Noordkop start”, zegt Turnhout: ,,Het bedrijfsleven heeft deze doorkijk nodig als houvast voor strategische investeringsbesluiten, die genomen moeten worden voor het komende decennium.”

Het Helderse havenbedrijf zou regionaal een grotere rol kunnen spelen, vindt oud wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon: ,,Wat mij betreft is 2018 er op gericht om een staalkaart te presenteren met alle kade gebonden werklocaties in de Kop van Noord-Holland”, zegt hij. ,,Logisch is, dat die staalkaart in de markt wordt gezet door Port of Den Helder.”

Oud vlootvoogd Matthieu Borsboom is benoemd tot president commissaris van het Loodswezen: ,,De wereldeconomie groeit en daarmee de scheepvaart en alle ondersteunende sectoren”, legt hij uit. ,,Het Loodswezen heeft een groei van vijf procent boven de prognose. Deze trend zet zich door en zal ook in Den Helder merkbaar zijn.”

Noordhollands Dagblad, 28 december 2017, 15:56

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/vertrouwen-de-haven-groeiende

’Nieuwe kade snel aanleggen’

We moeten de boot niet missen, vindt Wim Schouwenaar van DHSS. “De nieuwe Marsdiepkade dient klaar te zijn in 2019 of ’20”, vindt hij. “Zodat we niet te laat zijn voor de windparken, die voor onze kust gaan komen.”

Volgend jaar opent de scheepsagent een nieuwe vestiging in Eemshaven. “Onze focus zal blijven liggen op olie en gas en de offshore windindustrie”, zegt Schouwenaar. Hij vervolgt: “In de Eemshaven haken wij nog meer aan bij de activiteiten op het Duitse continentale plat. Tevens voorzien wij, dat onze vestigingen in IJmuiden en Amsterdam belangrijker worden gezien de ontwikkelingen van windparken langs de Zuid Nederlandse kust. Waar wij op hopen voor Den Helder is, dat er besluiten worden genomen voor de Marsdiepkade, zodat deze klaar is in 2019-’20.”

Raadslid Michiel Wouters hoopt, dat er in Den Helder een realistische toekomstvisie gemaakt wordt: ,,Plannen, die financieel economisch haalbaar zijn. Het moet mogelijk zijn om van een haven met een dergelijk korte transittijd naar open zee een succes te maken”, meent de politicus.

Gewenning

Rob Tompot, oud topman van Peterson, constateert, dat de olie en gassector langzaam gewend raakt aan het huidige prijsniveau: “Er wordt voorzichtig weer geïnvesteerd. Dat zie ik in 2018 ook gebeuren. De velden raken echter leger en de winningskosten bepalen de levensduur. Hoe beter het bedrijfsleven met innovatieve oplossingen de winningskosten blijft beperken, hoe langer het de moeite waard zal zijn om door te produceren”, meent Tompot. :Dus pro actief meedenken met de klanten, kansen identificeren, zoals hergebruik van infrastructuur en doorlopend vernieuwen met oog voor veiligheid en milieu, blijft het devies voor bedrijven, die markt willen houden en nieuwe markten willen aanboren. Goede samenwerking met kennisinstellingen, zoals universiteiten, helpt enorm om draagvlag te krijgen voor ideeën, die in eerste aanleg wat te revolutionair lijken om waar te kunnen zijn”, adviseert de Nieuwedieper.

Havendirecteur Jacoba Bolderheij wil zich in 2018 samen met alle spelers in en om de haven hard maken voor meer economische groei: “Zo blijven we de haven verder ontwikkelen tot dé pitstop aan de Noordzee voor logistieke dienstverlening, onderhoud en bevoorrading.” Oud wethouder Theo Meskers uit Hollands Kroon vult aan: ,,We moeten een staalkaart presenteren met alle kade gebonden werklocaties in de Noordkop. Met zo’n staalkaart wordt invulling gegeven aan de regionale samenwerking. Het effect is, dat ondernemers, die een locatie nodig hebben, terecht kunnen bij één loket. Daar wordt in beeld gebracht, wat objectief gezien de beste vestigingsplek is; variërend van het werkhaventje Oude Zeug aan het IJsselmeer tot één van de diepzee kades in de haven van Den Helder.”

Volgens Meskers profiteren alle gemeenten daar van: “Want het gaat er uiteindelijk niet om in welke gemeente het bedrijf terecht komt, maar of het bedrijf in onze regio perspectief heeft. Dat ondersteunt de werkgelegenheid. En die houdt zich niet aan gemeentegrenzen”, meent de liberaal.

Wim Schouwenaar vindt, dat de regio eensgezindheid moet tonen: “Laat aan politiek Den Haag zien, dat we er toe doen qua Offshore Energy. Gezamenlijk belang staat boven individueel belang. Iedere pijler zal zijn huiswerk moeten doen om Den Helder en haar regio te kunnen betitelen als ’centre of excellence’.”

Noordhollands Courant, 28 december 2017, 16:15

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/nieuwe-kade-snel-aanleggen

Plannen nog actueel

Arie Booy - Plannen nog actueel, Helderse Courant, 29 december 2017

Helderse Courant, 29 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Sloepen netwerk is aanrader

Helderse Courant, 29 december 2017

Helderse Courant, 29 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

https://robscholtemuseum.nl/?s=haven

https://robscholtemuseum.nl/?s=kooyhaven

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image