Arie Booy – Veel Minder Bomen Herplant dan er Gekapt zijn in Heel Den Helder: Van de 853 Takkendragers in het Straatbeeld zijn er slechts 309 teruggekomen

Bomen zijn in Hoog Tempo Gesneuveld vanwege Ziekte (foto Peter van Aalst)

Veel Minder Bomen Herplant dan er Gekapt zijn in Heel Den Helder: Van de 853 Takkendragers in het Straatbeeld zijn er slechts 309 teruggekomen

Den Helder – Van de 853 Bomen, die het afgelopen jaar zijn Gekapt, heeft de Gemeente er iets meer dan 300 terug geplant.

De Fractie van GemeenteBelangen (GB) in de raad maakt zich zorgen over de Grote Hoeveelheid Stronken in het Straatbeeld en ziet een Voorkeur voor het Herplanten in de Binnenstad ten opzichte van Wijken buiten de Linie. Door Raadsvragen te stellen, wil GB Klaarheid in de Zaak brengen.

Vanwege Iepziekte zijn 799 Solitaire Bomen Gekapt en is 2.583 m2 Bosplantsoen Gerooid’, meldt het College van Burgemeester en Wethouders. ’Vanwege de Veiligheid en of Einde Levensduur zijn nog eens 54 Bomen Gekapt.’

Als Compensatie voor de Gekapte Bomen, zijn 309 Bomen terug geplant. Dit is zoveel mogelijk Op Dezelfde Locatie uitgevoerd en anders op een Geschikte plek in de Directe Omgeving. Een Korte Rekensom wijst uit, dat er Na het Kappen 544 Bomen minder in Den Helder zijn dan voor de Operatie begon.

Javastraat

De Constatering van de Politieke Partij, dat de Javastraat en Prins Willem Alexandersingel Herplant zijn, maar dat andere Buurten niets terugzien na het Verdwenen Lover, nuanceert het College. ’Naast de Grachtengordel en de Javastraat is er ook Aangeplant in de IJsselmeerstraat, de Linie Sportvelden en in het Timor Park. Voor dit jaar staan onder andere Doorzwin en de Torplaan op de Planning. Doordat de Uitbraak van de Iepziekte de afgelopen drie jaren omvangrijk was, zijn er nog veel Plekken, die weer Ingevuld moeten worden.’

GemeenteBelangen vindt, dat de Aanblik van zoveel Boomstronken het Straatbeeld van de Stad voor Inwoners en Bezoekers schaadt. Burgemeester en Wethouders willen dat Beeld aanpakken. ’Dit jaar gaan we alle Stronken in Straten, Parken en Plantsoenen verwijderen, dat Werk zijn we aan het voorbereiden.’

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210709_95152683

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bomenkap