Arie Booy – Uitbaggeren marine haven Den Helder dit jaar klaar + Stikstof problematiek minder investeringen op zee + Helderse sluizen hoofdbrekens: In voorjaar 2023 gereed

Uitbaggeren van marinehaven Den Helder nog dit jaar klaar

Den Helder – “Het baggerwerk in de marinehaven verloopt voorspoedig“, meldt Kees Turnhout van Port of Den Helder.

Wij gaan er vanuit, dat de zeehaven voor het einde van dit jaar gereed is. Het enige voorbehoud is, dat in een deel van het slib een lichte mate van PFAS verontreiniging aanwezig is.” Beens Dredging doet het werk.

Helderse Courant, 25 november 2019, 12:52

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191125_17403059/uitbaggeren-van-marinehaven-den-helder-nog-dit-jaar-klaar

Stikstofproblematiek zorgt voor minder investeringen op zee

Den Helder – Havenbedrijf Port of Den Helder ondervindt nog geen last van het strenge stikstofbeleid, maar op zee zorgt het wel voor problemen.

Dat meldt directeur Jacoba Bolderheij naar aanleiding van de noodklok, die geluid wordt door haar collega van Port of Moerdijk. Dat havenbedrijf zag een Brits bedrijf, dat voor 100 miljoen wilde investeren, afhaken vanwege de problematiek rond stikstof.

Bolderheij: “Stikstof problematiek speelt in het hele land bij nieuwe projecten. Dan zal er compensatie gevonden moeten worden. Op dit moment zijn er geen nieuwe bouwprojecten in het door ons beheerde gebied, die hier last van ondervinden. Het speelt overigens ook op zee.” Dus indirect kan bedrijfsleven in de Noordkop wel degelijk last ondervinden.

Volgens Nogepa, de vereniging van olie en gasbedrijven dreigen er inderdaad voor honderden miljoenen euro’s aan investeringen voor Nederland verloren te gaan indien er geen snelle oplossing komt in het stikstofdossier. Secretaris Jo Peters van Nogepa: “De olie en gassector wordt inderdaad geraakt. En niet zo’n klein beetje ook.” Zeker 33 projecten met een totale investeringswaarde van ruim € 800 miljoen ondervinden hinder, ook al is de stikstofuitstoot miniem, schrijft hij in een brandbrief aan het kabinet. “Dit leidt tot het versneld uitputten van de bestaande reserves, kapitaalvernietiging en een onnodige reductie van de inkomsten van de Nederlands staat“, stelt Peters.

Helderse Courant, 26 november 2019, 14:08

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191126_46526085/stikstofproblematiek-zorgt-voor-minder-investeringen-op-zee

Helderse sluizen zorgen voor hoofdbrekens: Provincie wil werk in voorjaar 2023 gereed hebben

Den Helder – De renovatie van de Koopvaardersschutsluis wordt grotendeels buiten het toeristisch vaarseizoen aangepakt. Het werk moet in voorjaar 2023 achter de rug zijn.

Dat meldde de Provincie dinsdagavond op een bijeenkomst voor belanghebbenden in de Kampanje. Gedeputeerde Adnan Tekin was naar Den Helder gekomen om het plan toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Het nut van zijn aanwezigheid bleek direct toen enige verwarring ontstond over de lengte van de nieuwe sluis in het Boerenverdriet.

Wordt die nu 85 of 92 meter lang? “De sluis wordt 92 meter lang als dat vereist is“, sprak gedeputeerde Tekin daadkrachtig. Ook Kees Visser en zijn collega wethouder Heleen Keur waren van de partij om helderheid te brengen in het lastige dossier over de twee belangrijke sluizen van Den Helder. die de komende jaren voor vele miljoenen euro’s onder handen genomen gaan worden.

Eerst worden de Zeedoksluis en Boerenverdriesluis gedaan, daarna is de Koopvaardersschutsluis aan de beurt. Dat is het grootste werk. De belangrijkste verbinding tussen zee en binnenland wordt zelfs verlengd van de huidige 85 meter naar 115 meter. Als die sluis dicht gaat voor het werk, moeten beroep en pleziervaart geruime tijd via de Zeedoksluis en het Boerenverdriet van en naar de Waddenzee en het Marsdiep zien te komen. Het is een lastige route, die langer duurt en waarbij meer bruggen open en dicht moeten. De kans is zelfs aanwezig, dat deze route de enige blijft voor de pleziervaart.

Een vertegenwoordiger van Peterson wees op het feit, dat dagelijks zo’n honderd vrachtwagens naar en van de offshorehaven rijden: “Als het omvaren betekent dat de Van Kinsbergenbrug en de brug over de Zeedoksluis vaker open zijn, dan gooit u Den Helder op slot“, waarschuwde hij. Wethouder Visser neemt de bezwaren serieus.

Helderse Courant, 3 december 2019, 21:28

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191203_70399125/helderse-sluizen-zorgen-voor-hoofdbrekens-provincie-wil-werk-in-voorjaar-2023-gereed-hebben

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacoba+Bolderheij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Turnhout
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stikstof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeedoksluis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boerenverdrietsluis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koopvaardersschutsluis