Arie Booy – ’Sociaal Domein betaalt parkeren’

Den Helder – ’Asociaal beleid’, die karakterisering gebruikte Tjitske Biersteker van ChristenUnie voor de wijziging van de begroting die gevolgen heeft voor de reservering Sociaal Domein. Het gratis parkeren van de Stadspartij wordt betaald door minder voor sociaal beleid te reserveren, meent de oppositie.

Analyse van oppositie in gemeenteraad:

Deze door de coalitie ingediende wijziging (amendement) van de begroting werd met negentien tegen elf stemmen aangenomen. Het betekent dat de reserve ten behoeve van het Sociaal Domein niet hoger wordt dan tien procent van het budget voor sociale zaken. Eerder was er geen beperking aan die reserve gehangen. De coalitie wil in 2019 opnieuw beoordelen of de reserve op voldoende niveau is. Het peil kan dus nog worden aangepast.

Fel

De felle veroordeling van het amendement werd geuit door Biersteker, maar ook door Nel Dol van GroenLinks, Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur en Rachel Post van Helder Onafhankelijk. Zij betoogden dat door geld niet te besteden aan sociale zaken het gratis parkeren in de stad financieel mogelijk gemaakt wordt. De aanklacht deed Peter Reenders van de Stadspartij naar de interruptiemicrofoon snellen: ,,Ik vind het jammer dat de ChristenUnie de link legt met misstanden als het slechts drie maal naar de wc laten gaan van ouderen”, sprak Reenders. ,,Het is geen deal om het vrij parkeren mogelijk te maken”, betoogde de fractievoorzitter van de partij die de kosten uit de algemene reserve wil halen waarna het college met een begrotingsvoorstel komt.

Tegen

De oppositie verklaarde zich en bloc tegen de begroting die door de coalitie van Stadspartij, VVD, CDA, D66 en PvdA werd verdedigd. Deze stemverhouding betekende dat elf raadsleden tegen de begroting voor 2017 stemden en negentien voor. Een comfortabele meerderheid tekende zich daarmee af voor het collegebeleid.

De vergadering begon met de beëdiging van wethouder Odd Wagner door burgemeester Koen Schuiling. Die officiële handeling ging gepaard met enige citaten van de filosoof Aristoteles door Schuiling. Burgemeester en wethouder kennen elkaar uit hun samenwerking in het vorige college. Wat opviel was dat Wagner in zijn hernieuwde optreden in de Helderse raad direct weer een daadkrachtige en efficiënte indruk maakte. Hij was ook de wethouder die samen met Pieter Kos het meest aan het woord was.

Jagger

Fractievoorzitter Kees Visser van de VVD pikte later in de vergadering het filosofen-thema op door ’de bekende filosoof Mick Jagger’ te citeren met ’You can’t always get what you want’. De inspiratie voor deze inbreng had Visser waarschijnlijk opgedaan toen dit nummer van de Rolling Stones uit 1968 klonk na de speech woensdagochtend van Donald Trump die verrassend gekozen was als president van de VS.

Het vogelasiel kan een betere financiering tegemoet zien door eendrachtige samenwerking tussen Stadspartij en Fractie Vermooten. Beide partijen dienden moties in om iets te doen aan de precaire situatie van het asiel. Vermooten trok zijn voorstel in toen bleek dat de Stadspartij hetzelfde doel beoogde en schaarde zich achter de raadsmeerderheid die zich daarmee aftekende. Wethouder Wagner kondigde aan beleid te gaan maken dat het vogelasiel een betere positie verschaft.

NHD, 9-11-2016, 23:15 (Update 9-11-2016, 23:15)

Reacties:

Henk Klok
Wat is het Sociaal domein?
Alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie (meedoen) bevorderen.
Ik ben het eens dat gratis parkeren niet betaald kan en mag worden vanuit het sociaal domein. Het kan de leefbaarheid vergroten. Maar met mensen ondersteunen wordt heel iets anders bedoelt, dit is de thuiszorg of andere vormen van zorg.
Een en ander zou dus kunnen betekenen dat het geld wat nu naar betaald parkeren gaat ten koste gaat van de mensen die aangewezen zijn op een of andere vorm van (thuis)zorg en/of aanschaf van voorzieningen.
Wel een gratis parkeervak maar geen booster, ja sorrie die zult u helemaal zelf moeten betalen want we hebben net de bijdrage besteed aan een parkeervak!

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28735085.ece/Sociaal-Domein-betaalt-parkeren?lref=r_regionaal

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image