Arie Booy – Provincie trekt project grote haven pieren + ’Lawaai hoort bij werken aan schepen in de haven’ + BNNVARA – Kanniewaarzijn

Provincie trekt project grote haven pieren

’Veel discussies bereikbaarheid komen samen’

Den Helder – De provincie Noord-Holland trekt de kar voor de aanleg van nieuwe, langere haven pieren, die de monding van de buitenhaven groter maken.

Het project, dat ook wel ’Building with nature’ wordt genoemd, is een van de zaken, die havenwethouder Kees Visser binnenkort met de gemeenteraad wil bespreken. “Zowel bestuurlijk als ambtelijk wordt dit project door de provincie aangestuurd en begeleid”, legt de wethouder uit. “Voor ons als gemeente is natuurlijk belangrijk wat het voor Den Helder gaat betekenen. De marine heeft meer ruimte nodig om in de havenmond te kunnen manoeuvreren en ook voor natuurwaarden moet dat voordeel opleveren. Het ontstaan van een strandje, waarvan sprake is bij Lands End, is een van de mogelijke gevolgen.”

Visser wil de politiek bijpraten over de stand van zaken rond de haven en de plannen van de Koninklijke Marine en Port of Den Helder: “Je ziet dat nu veel discussies samenkomen. De bereikbaarheid van de haven, de aanleg van nieuwe kaderuimte voor militair en civiel gebruik, het verkeer van en naar de veerhaven.’”

“Verplaatsing van de TESO haven richting het oosten is van de baan. Dit omdat de Koninklijke Marine alle ruimte op eigen terrein nodig heeft en de milieuorganisaties willen het liever niet. We zullen dus een oplossing in de stad zelf moeten vinden.” Concreet is nu, dat de gemeente met Defensie gaat praten over civiel militair gebruik van Harssens en Buitenveld. “We willen ook in kaart brengen of er zaken zijn uit te ruilen”, zegt de wethouder. ,,Bijvoorbeeld leegstaande gebouwen of beschikbare grond, die Defensie kan gebruiken in ruil voor ruimte, die wij kunnen benutten. De admiraal heeft gezegd: ’wij gaan groeien, dus is er meer ruimte nodig’. De gemeente wil meedenken, we kunnen schuiven met locaties.”

De marine denkt er over het voormalige gebouw Waddenzee van de Onderzeedienst op Buitenveld weer in gebruik te nemen en zo zijn er meer voorbeelden. “Het was een bittere pil voor ons toen we hoorden, dat de marine de boeien kade zelf wil gebruiken”, vertelt Visser.

“De ideeën voor de Marsdiepkade waren ver gevorderd. We hopen nu op Harssens en Buitenveld voor de civiele scheepvaart aan de slag te gaan. Als de Offshore kade doorgetrokken wordt richting Harssens heeft dat gevolgen voor de afsluiting van de haven. De hekken, die nu tussen Peterson en de visafslag staan, komen dan ook naar Harssens. Hoe regel je, dat de Marineclub en TNO bereikbaar blijven?”

Helderse Courant, 16 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

’Lawaai hoort bij werken aan schepen in de haven’

Den Helder – Realiseert het gemeentebestuur zich wel, dat het plan om een stadhuis in Gebouw 66 te vestigen, niet strookt met het lawaai, dat werkzaamheden in de Museumhaven kan veroorzaken?

Die vraag stellen bestuurders en vrijwilligers van de Museumhaven en Willemsoord naar aanleiding van plannen van burgemeester en wethouders. Een maand geleden kwam naar buiten, dat het streven er op gericht is de publieksfuncties en het bestuur van de gemeente naar het centrum van de stad te halen.

De voormalige masten loods (Gebouw 66) op Willemsoord of nieuwbouw op de oude plek van de schouwburg zijn daarbij in beeld.

Voorzitter Michiel Tegelberg van de Museumhaven geeft aan, dat er een ’werf’ milieuvergunning rust op dit gedeelte van Willemsoord: “Dat betekent onder andere, dat we daar op onze helling, in de werkplaatsen en aan de kades, werkzaamheden kunnen verrichten, die noodzakelijkerwijs lawaai maken. Mocht er aan die vergunning getornd worden vanwege stadhuis plannen op die plek, dan gaan we ernstig beperkt worden in onze activiteiten, en zullen we ons daar begrijpelijkerwijs tegen verzetten”, waarschuwt Tegelberg.

Hij krijgt bijval van vrijwilliger Paul Schaap van de Museumhaven: “Ombouw van de loods, nota bene een rijksmonument, tot kantoor zou de structuur van het gebouw enorm geweld aandoen. Het vormt ook een bedreiging voor de Museumhaven aangezien er hier bij het restaureren van schepen vaak flink lawaai wordt gemaakt. Dat zal dan moeten stoppen. Datzelfde geldt voor activiteiten in de naastgelegen Medemblik loods, die als scheepstimmerwerf van groot belang is voor de Museumhaven. Kortom, het voortbestaan van zowel de haven als bijzondere evenementen als de Traditionele Schepen Beurs staan op het spel. Ik vraag me af, of de voorstanders van de verhuizing van het stadhuis zich dit wel gerealiseerd hebben. We gaan daardoor een historisch nautisch kwartier, uniek voor Nederland en daarbuiten, verliezen.”

Schaap wijst op het belang van Gebouw 66 voor maritieme beurzen en evenementen: ,”De schepenbeurs is door 3000 mensen bezocht. Als ik dan vertel, dat men hier ambtenaren van de gemeente Den Helder in wil stoppen, word ik voor gek verklaard. Men vindt, dat de voormalige mastenmakers loods bij de Museumhaven hoort en moet blijven”, besluit Schaap.

Helderse Courant, 20 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Kanniewaarzijn

Aandacht voor een nieuwbouwproject met onverwachte hoogteverschillen, een probleem met vuilnisbakken en onverwachte kosten voor een hoortoestel. In ‘Weggegooid Geld’ een haven van 15 miljoen euro, die te ondiep is voor schepen. De ‘Kannie column’ is deze week van Funda Mujde, en we zien vreemdsoortige advertenties, onleesbare bijsluiters en rare verkeersborden in “Kla(a)re Taal”.

31 min.
Kooyhaven vanaf 08.00 min.

BNNVARA, Di 4 dec 2018, 22:25

https://www.npostart.nl/kanniewaarzijn/04-12-2018/BV_101389806

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooyhaven

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image