Arie Booy – Problemen met Zr Ms Groningen doen de discussie weer oplaaien om patrouilleschepen in te ruilen voor fregatten

Vice admiraal Rob Kramer (foto NHD)

Zr Ms Groningen (foto Jeanne Karremans | marineschepen.nl)

Problemen met Zr Ms Groningen doen de discussie weer oplaaien om patrouilleschepen in te ruilen voor fregatten

Den Helder – De voortijdige terugkeer van Zr Ms Groningen uit Curaçao doet de discussie over het nut en de functie van de patrouilleschepen weer oplaaien. Op sociale media laten (oud)marinemensen zich soms laatdunkend uit over de kleinere oorlogsschepen van de vloot.

De Groningen heeft een defect aan de as en komt eerder terug naar Den Helder. Er is geen vervangend stationsschip voor de West beschikbaar.

Klaar maken voor verkoop’, ’Afstoten en vervangen door fregatten’, ’Proppenschieters’ zijn een paar van de reacties. die te vernemen vallen in verband met de jongste malheur rond een patrouilleschip. Door de stuurlui aan wal worden vraagtekens gezet bij het feit, dat de marine van de vier schepen die hiervoor bestemd zijn geen vervanger naar de West kan sturen.

In een zeemacht. waarin vaak gekeken wordt naar het wapenarsenaal van een vaartuig, staan de vier patrouilleschepen, die vernoemd zijn naar de kustprovincies niet bovenaan de pikorde. Die rol is weggelegd voor de vier Lucht Commando Fregatten. Deze LCF’s hebben alles aan boord, waarmee een vijand het leven zuur gemaakt kan worden. De twee Multipurpose Fregatten volgen in de slipstream en dan zijn er gigantische schepen als Zr Ms Johan de Witt, Zr Ms Karel Doorman en de Hr Ms Rotterdam.

Zr Ms Johan de Witt (foto Jaime Karremann | Marineschepen.nl)

Zr Ms Karel Doorman (foto Wikipedia)

Hr Ms Rotterdam (foto qaz.wiki)

De  Oceangoing Patrol Vessels (OPV’s) steken daar wat mager bij af. Er staat een klein kanon op; er zijn van afstand bestuurde machinegeweren en kleiner kaliber vuurwapens, maar dan heb je het wel gehad met de bewapening. Al sinds in 2005 de keuze gemaakt werd om de slagkracht van dure fregatten in te ruilen voor goedkopere patrouilleschepen wordt er over gemonkeld binnen de marine.

Brandstof

Van tweehonderd tot honderdvijftig bemanningsleden voor een fregat naar vijftig man voor een patrouilleschip betekent een hoop minder kosten. De patrouilleschepen varen minder hard en hebben dus minder dure motoren en minder brandstof nodig. Maar waar actieve en buiten dienst zijnde marinemensen vooral over klagen is het gebrek aan vuurkracht. Een OPV kan zich moeilijk verdedigen tegen een aanvallende vijand. Dat betekent levensgevaar voor de opvarenden.

De schepen zijn gemaakt voor optreden laag in het geweldspectrum, heet dat binnen Defensie. Vice admiraal Rob Kramer bond in 2019 de kat de bel aan. ’OPV’s zijn super nuttig, maar zitten wel in het lagere deel van het geweldspectrum. Meer de politietaken’, zei de marinecommandant tegen Annelotte Zwart, die een video blog bijhield voor de sociale media van de zeemacht. ’Als ik een advies mag geven aan de Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer dan zou ik de vier OPV’s willen inruilen voor vier fregatten.’

Admiraal Kramer zei er wel duidelijk bij, dat hij niet gaat over de aanschaf van materieel en dat dit primaat bij de politiek ligt. Hij maakt er echter geen geheim van, dat, gezien de dreigingen op het wereldtoneel, meer slagkracht geboden is. Het ligt ondanks deze op zich zinnige intentie niet direct voor de hand, dat de OPV’s ingeruild worden voor fregatten.

Zr Ms Van Amstel (foto Twitter)

Zr Ms Van Speyk (foto Footo.nl)

De schepen zijn nodig voor de bescherming van de Antillen en andere taken van de marine. Grotere oorlogsschepen als fregatten zijn zeer kostbaar en Defensie heeft al een opgave met de vervanging van de Multipurpose Fregatten Zr Ms Van Amstel en Zr Ms Van Speyk. Daarna zijn de vier Lucht Commando Fregatten aan vervanging toe. Misschien is er ooit budgettaire ruimte als Nederland echt twee procent van het bruto nationaal product aan Defensie gaat besteden, zoals met de NAVO is afgesproken.

Helderse Courant, 30 december 2020, 14:13

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201230_61033286

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vice+admiraal+Rob+Kramer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Commandant+der+Strijdkrachten+Rob+Bauer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Defensie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Haven+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zr+Ms+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zr+Ms+Johan+de+Witt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zr+Ms+Karel+Doorman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hr+Ms+Rotterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zr+Ms+Van+Amstel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zr+Ms+Van+Speyk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Patrouilleschip
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oceangoing+Patrol+Vessels
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fregat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Multipurpose+Fregat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lucht+Commando+Fregat
https://robscholtemuseum.nl/?s=NAVO
https://robscholtemuseum.nl/?s=NATO
https://robscholtemuseum.nl/?s=OTAN
https://robscholtemuseum.nl/?s=Curaçao
https://robscholtemuseum.nl/?s=Antillen

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image