Arie Booy – Onderzoekers brengen gevolgen Corona Virus crisis voor zeehavens als Den Helder in beeld

De haven onderzoekt de rol van platforms bij de opslag van CO2 (foto NHD)

Onderzoekers brengen gevolgen Corona Virus crisis voor zeehavens als Den Helder in beeld

Den Helder – De Corona Virus crisis heeft zeehavens, zoals die van Den Helder, tot nu toe minder hard geraakt dan verwacht. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Havennota van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Port of Den Helder is een van de kleinere zeehavens van Nederland, maar neemt vanwege de offshore en alternatieve energiebronnen een aparte plaats in. Daarom staat de port nu voor het eerst in de nationale Havennota. Volgens het havenbedrijf is dat mede aan de inzet van de Provincie te danken.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de lange termijn effecten van de Corona Virus crisis voor zeehavens kunnen duiden en heeft wetenschappers van de Erasmus Universiteit onderzoek laten verrichten.

Een belangrijke verwachting van de studie is, dat de toegevoegde waarde ontwikkeling bij zeehavens, zee en binnenvaart lang zal achterblijven. ’Als het verdienvermogen achterblijft kan dat gevolgen hebben voor de investeringskracht’, stellen de onderzoekers. Zo kan het lastiger worden om in duurzaamheid te investeren. De studie concludeert wel, dat havens en bedrijfsleven uitstekend gepresteerd hebben bij het operationeel houden van de vitale havenbedrijvigheid en goederenoverslag. Zo kon de aan en afvoer van goederen via zeeschepen en over weg, water en spoor steeds doorgang vinden.

Nationaal belang

In de Havennota gaat de meeste aandacht uit naar grote havengebieden als Amsterdam IJmond en Rotterdam. Toch heeft de Noordkop nog een aparte vermelding gekregen. ’De provincie Noord Holland, gemeente Den Helder en het havenbedrijf Den Helder hebben de ambitie om de haven een schakel van nationaal belang te laten worden in de energietransitie. Verder verkennen partijen in en om de haven van Den Helder de mogelijkheden voor CO2 afvang en opslag via de gas infrastructuur vanaf de NAM installatie naar de lege gasvelden in de buurt van de Den Helder. Om de ontwikkeling van het maritiem cluster in de Kop van Noord Holland te versterken, investeert het kabinet maximaal € 5 miljoen als onderdeel van de derde tranche Regio Deals.’

Ook het NAM terrein maakt deel uit van de CO2 plannen (foto NHD)

Dit is koren op de molen voor Waterstaat. De ambtenaren signaleren, dat er ’kansen liggen in een circulair aanbod van warmtenetwerken, buisleidingen voor CO2 transport, aanlanding van windenergie met krachtige elektriciteitsvoorzieningen en mogelijkheden voor opslag en opwekking van duurzame energie’.

Allemaal agendapunten, die al enkele jaren op de Helderse havenroute kaart staan. De Havennota meldt: ’Er moet voldoende ruimte zijn voor de opslag van CO2 in lege olie en gasvelden of in ondergrondse waterhoudend bodemlagen. De Waterwet biedt ruimte om bestaande platforms en leidingen hiervoor in te zetten. Bij aanleg kan worden bekeken, of dit gekoppeld kan worden met andere buisleiding systemen. Er is in alle vijf havens van nationaal belang en ook in Den Helder behoefte om aangesloten te zijn op een CO2 buisleidingen netwerk’, stelt de nota.

Helderse Courant, 28 november 2020. 07:32

xhttps://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201127_32006925

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus+crisis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Havennota
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Infrastructuur+en+Waterstaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Offshore
https://robscholtemuseum.nl/?s=CO2
https://robscholtemuseum.nl/?s=NAM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lege+gasvelden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Regio+Deal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Windenergie

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image