Arie Booy – Ondanks kritiek extra subsidie voor Kampanje + Ronald Boutkan – Raad stemt in met extra subsidie + Loes Vermeer-Lagerveld – Mail aan Redactie Den Helder Actueel, 30 augustus 2017

Ondanks kritiek toch extra subsidie voor Kampanje

De Kampanje krijgt extra subsidie om de begroting op orde te krijgen. Een meerderheid van de raad was voor het geven van meer geld aan de schouwburg in Den Helder.

Behoorlijk Bestuur en de PVV begonnen de vergadering van de gemeenteraad, waarin de subsidie besproken werd, met het indienen van een amendement, dat ze later introkken.

Het kwam er op neer, dat de horeca poot van de Kampanje moet worden afgestoten, omdat er veel kosten gemaakt worden en er te weinig winst is. Sylvia Hamerslag van BB zei in haar maidenspeech: “Laat een ondernemer de horeca runnen. Die kan dat beter.”

Ze kreeg bijval van Paul Houben van Beter voor Den Helder, die zei: “De directie van de Kampanje kan onvoldoende sturen. Van ons krijgt het huidige beleid een slecht rapport. Laat eerst maar eens zien, dat er vooruitgang geboekt wordt.”

Wethouder Heleen Keur toonde zich verrast door het amendement: “U heeft het over een marginale winst. Maar er zit vooruitgang in. Als de horeca wordt afgestoten, dan is er nog meer geld nodig.” Veel andere partijen voelden zich juist overtuigd door de directeur van De Kampanje, die heeft aangetoond er alles aan te doen om zwarte cijfers te schrijven.

Meloen

Pieter Blank van de PvdA: “De exploitatie van Willemsoord is het probleem. De huur is te hoog voor De Kampanje. Daar moet het college wat aan doen. Willemsoord is een meloen, die we moeten doorslikken. De schouwburg: een parel, die we moeten koesteren.”

Diverse partijen stelden vraagtekens bij de indirecte subsidie, die de gemeente verstrekt door allerlei activiteiten in De Kampanje te houden. Er vinden volgens hen te veel door de gemeente georganiseerde evenementen, recepties en dergelijke in de schouwburg plaats.

“Dat zou beter over alle horeca van de stad kunnen worden verdeeld”, zei Carla van Driesten van de Seniorenpartij.

Ook Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder richtte zijn pijlen op het commerciële aspect van De Kampanje: ,,Het kan niet zo zijn, dat we staatssteun verlenen aan die horeca.” Wethouder Keur zegde toe meer activiteiten van de gemeente bij de overige horeca in de stad onder te gaan brengen. 18 van de 31 raadsleden stemden voor de extra subsidie.

Noordhollands Dagblad, 15 oktober 2018, 20:38

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/ondanks-kritiek-toch-extra-subsidie-voor-kampanje

Raad stemt in met extra subsidie Kampanje

Den Helder – De schouwburg krijgt volgend jaar drie ton extra aan subsidie. Daar heeft de gemeenteraad maandagavond mee ingestemd. De totale subsidie gaat daarmee naar ongeveer 2 miljoen euro.

Het was geen unaniem besluit van de raad, maar het vond wel een meerderheid. Alleen de PVV, Beter voor Den Helder, Seniorenpartij, Behoorlijk Bestuur en Gemeentebelangen stemden tegen. Een amendement van Behoorlijk Bestuur en PVV om aan de extra gelden de voorwaarde te verbinden, dat de Kampanje volgend jaar de horeca afstoot, werd uiteindelijk niet eens in stemming gebracht. Het was duidelijk, dat het geen meerderheid zou halen.

“De VVD is trots op het feit, dat we een schouwburg in onze stad hebben met een regionale functie. Het zou mooi zijn als we in de toekomst ook de kosten regionaal kunnen verdelen, maar zover is het nog niet”, sprak Petra Bais. “Landelijk is bekend, dat culturele instellingen eigenlijk nooit zonder subsidie kunnen. Wij juichen ondernemerschap toe en gaan ervan uit, dat het zakelijke deel in de toekomst meer kan bijdragen aan het culturele deel.”

Altijd subsidie

“Het culturele deel zal nooit zonder subsidie kunnen”, verklaarde Marije Boessenkool (GroenLinks) en velen waren het met haar eens. “Als raad hebben we eisen gesteld en daar heeft De Kampanje aan voldaan. Dus moeten we een betrouwbare partner zijn en instemmen met het extra geld.” Ook het CDA hield een dergelijk betoog. “We maken ons wel zorgen over de toekomst van De Kampanje”, ging Boessenkool verder, “maar het afstoten van de horeca is niet de oplossing.”

Harrie van Dongen van de Stadspartij: “Het financiële kader is ongewoon wankel. Het theater lag bij de aanstelling van de huidige directeur al zwaar aan het infuus, maar het begint zich wel langzaam op te richten uit een diep dal. Het verdien model is echter klein, het culturele deel kan niet zonder het zakelijke deel en steunt ook voor een flink deel op de activiteiten, die de gemeente in De Kampanje organiseert. We stemmen echter wel voor de extra gelden.”

Stemuitslag in de Helderse gemeenteraad over de extra subsidie voor schouwburg De Kampanje (foto DHA)

Stem uitslag in de Helderse gemeenteraad over de extra subsidie voor schouwburg De Kampanje (foto DHA)

Steun gemeente

De extra inkomsten, die De Kampanje genereert dankzij de recepties, festiviteiten en dergelijke, die de gemeente er organiseert, waren tijdens de raad even nadrukkelijk onderwerp van gesprek. Beter voor Den Helder ergert zich er enorm aan en meent, dat de gemeente concurreert met haar eigen horeca ondernemers, ook de PVV vindt dat. Carlo Assorgia (BvDH) stelde bovendien, dat de kans groot is, dat de horeca volgens jaar minder mooie cijfers overlegt, “want in 2019 is er geen Sail en ook geen groot feest van Woningstichting.” Henk Mosk van D66 heeft er echter alle vertrouwen in, dat er wel weer andere dingen komen, die voor inkomsten zorgen.

Carla van Driesten van de Seniorenpartij vroeg nogmaals om inzicht in de extra inkomsten, die De Kampanje vanuit de gemeente krijgt, wethouder Keur liet eerder al weten hier geen inzage in te willen geven. Wel benadrukte Keur, dat ze, waar ook de ChristenUnie om verzocht, zal bekijken, of de gemeente ook bij andere horeca gelegenheden terecht kan. “Maar voor mijn gevoel doen we dat al” en ook burgemeester Koen Schuiling benadrukte dat.

Open en kwetsbaar

Ook de PvdA stemde voor het extra geld. Pieter Blank: “De nieuwe directeur heeft ons laten zien hoe cultureel ondernemerschap ook kan werken, door er open en kwetsbaar over te zijn. Hij heeft al zijn boeken geopend en laten zien hoe er gewerkt wordt aan lagere kosten en betere doelmatigheid.” Sacha Houtveen, CDA: “We zien een organisatie, die knokt. Cultuur is wat waard en wij hebben er wat voor over. De meerwaarde van de horeca zien we als een voordeel. Een theater kan niet zonder subsidie, nergens.”

Den Helder Actueel, 15 oktober 2018 – 20:55

Reacties:

paula
15 oktober 2018 at 23:10
te gek voor worden de inwoners betalen wel in den helder tel je als inwoner niet mee

Rasjutter
15 oktober 2018 at 23:50
Een nieuwe weg ingeslagen als gemeenteraad, lange formatie en een hoop beloftes, kijk even naar de stemuitslag.
We gaan op de oude voet verder en zijn weer voor de gek gehouden 😉

Henk van Kuijk
16 oktober 2018 at 00:00
Een aflevering van politiek theater: de Gemeente is eigenaar van de oude Rijkswerf, en eist van de schouwburg 60.000 huur per maand. Vervolgens kan de schouwburg dat niet opbrengen, begrijpelijk, maar dat bedrag weigert de eigenaar, de Gemeente, de wethouders dus, te verlagen. De Gemeente weigert ook als eigenaar van de werf openheid van zaken over de overschrijding van de kosten van de verhuizing, en verschuilt zich daarbij achter Zeestad bv, die die gegevens van de rechter mag blokkeren, want ze zijn “private partij”. De doofpot gaat voort. En nu geeft de Raad die dit theaterspel in stand houdt als makke schapen weer 3 ton aan de schouwburg. Met als argument: “de schouwburg vervult haar taak.” En geeft geen 166.000 aan het Vogelasiel dat prima haar taak vervult. En vervolgens weigert werf-eigenaar Keur weer te vertellen hoeveel horeca-inkomsten de Gemeente zelf de schouwburg verschaft. En iedereen vindt het goed. Ook al hebben ze vernomen dat dit college transparantie als speerpunt heeft. En verbinding met het volk nastreeft. Dat heel in de verte een miljoenen verslindend bankkantoor met ambtenaren ziet. Kunt u het nog volgen, kiezer, die een andere beleid wilde?

juttertje 51
16 oktober 2018 at 00:45
dus voortaan kunnen alle ondernemers die geld tekort komen bij de gemeente subsidie gaan halen om het hoofd boven water te houden dit is een grof schandaal wat hier gebeurt een schouwburg die concurreert met subsidie tegen hard werkende ondernemers die gewoon geld bij de bank moeten lenen en rente moeten betalen sluiten die hut en die troel van extreem links snapt er al helemaal geen bal van die blijft gewoon geld van de burgers over de balk gooien het is te bidden dat die schouwburg failliet gaat en verkocht word aan een echte ondernemer

simon
16 oktober 2018 at 03:12
en de W.M.O word gekort schande is dat geld in een gebouw steken die alleen maar op steun draait

Maris
16 oktober 2018 at 08:40
Wethouder Keur wil geen oping van zaken geven van de extra inkomsten die de Kampanje via de gemeente aan horeca binnen krijgt. Nou uit ervaring kan ik je vertellen dat dit toch snell naar de €100.000,- gaat. Voorheen werden de seminars, recepties, lezingen, feestjes, enz nog wel eens bij andere horeca gelegenheden gegeven maar dat is verleden tijd.

https://denhelderactueel.nl/2018/10/raad-stemt-in-met-extra-subsidie-kampanje/

Mail aan Redactie Den Helder Actueel, 30 augustus 2017

Van: lcvermeer38@gmail.com
Aan: “Redactie – Den Helder Actueel” <info@denhelderactueel.nl>
Verzonden: 30-8-2017 13:15:40
Onderwerp: mededeling 17 augustus jl.

Goedemiddag Ronald,

Bij deze wil ik nog even reageren naar aanleiding van het bericht over een muzikaal optreden in de bibliotheek School 7 afgelopen 5 september. Mijn reactie is laat in verband met verblijf in het buitenland.
Ik heb grote moeite met het feit, dat de bibliotheek zich niet houdt aan haar kerntaak als bibliotheek, maar nu ook al muzikale optredens gaat organiseren. De bibliotheek is bovendien een gesubsidieerde instelling en is er sprake van onterechte concurrentie door zich hiermee bezig te houden. Op 5 september treedt daar de Fado zangeres Hendrikje op, zij heeft ook al eens opgetreden in Windkracht 13.
Dit bedrijf en alle particuliere ondernemers, die muzikale optredens verzorgen, worden niet gesubsidieerd en draaien zelf voor de kosten op, zeer terecht natuurlijk. Maar wanneer een gesubsidieerde instelling – zoals de bibliotheek – zich daar ook al mee bezig houdt en zich niet beperkt tot haar kerntaken, heb ik grote bezwaren. Ik ga daar principieel dan ook niet naar toe.
Dit geldt ook voor de schouwburg, waar nota bene bruiloftsfeesten worden gehouden. Dit is geen kerntaak van een schouwburg, waartegen ik eveneens grote bezwaren heb en mede een reden is daar principieel niet naar toe te gaan.
In Den Helder hebben de ondernemers het al zeer zwaar om het hoofd boven water te houden. Wil men als ondernemer nog enige activiteiten kunnen en willen organiseren, dan moet men dit faciliteren, maar het de ondernemers niet onmogelijk maken door valse concurrentie. Het kunstmatig in stand houden van onze megalomane projecten, zoals de bibliotheek en Willemsoord ten koste van alles, met name de leefbaarheid in de binnenstad, is onjuist en dient te worden beëindigd.
Ik neem hierover zeker nog contact op met de diverse politieke partijen.
Wellicht kan mijn reactie nog op een of andere wijze nog worden geplaatst.
Graag hoor ik van je,

Met vriendelijke groet,
Loes.

Mail cc aan Rob Scholte, 30 augustus 2017, 13:15

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Kampanje
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Houben
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carla+van+Driesten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Petra+Bais
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marije+Boessenkool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harrie+van+Dongen
https://robscholtemuseum.nl/eimer-wieldraaijer-minister-asscher-het-aanbod-van-de-vob-is-een-prachtige-invulling-van-de-publieke-taak-van-de-bibliotheek/
https://robscholtemuseum.nl/lokale-omroep-stichting-den-helder-officiele-opening-school-7-redactie-dha-feestelijke-en-grootse-opening-school-7/
https://robscholtemuseum.nl/kopgroep-bibliotheken-library-of-year-2018-bldng360-school-7-bart-dirks-huiskamer-hans-van-der-knijff-hansvderknijff-caroline-vonk-carolinevonk-rolstoelplein-%e2%99%bf%ef%b8%8f-rols/