Arie Booy – NAM doet meer vanuit Helderse haven + Steeds meer grotere schepen in Helderse haven

NAM doet meer vanuit Helderse haven

Den Helder – Het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen heeft effect op de werkgelegenheid in de Helderse haven.

Om aan voldoende gas voor de Nederlandse markt te komen, gaat de NAM op zo’n honderd kilometer boven de Noordkop de mogelijkheid van gaswinning uit kleine velden onderzoeken. De nieuwe activiteit in de blokken G7 tot en met G18 in de zuidelijke Noordzee betekent, dat er vanuit de haven ondersteuning verleend dient te worden.

Jacoba Bolderheij van Port of Den Helder: “De NAM heeft een opsporingsvergunning gekregen voor gaswinning uit de kleine velden. We verwachten, dat de haven van Den Helder gebruikt gaat worden als uitvalsbasis voor het opsporen. Bij succes hopen we natuurlijk, dat de haven ook zal worden benut als er gas gewonnen gaat worden.”

Minister Eric Wiebes van economische zaken kende de vergunning toe voor een gebied van bijna 1.100 km2 in de Noordzee. Aangezien grotere gasvelden in de zee inmiddels vrijwel leeg zijn, worden de kleine gasvelden steeds belangrijker. NAM directeur Johan Atema stelt dat, ondanks de op handen zijnde energietransitie, aardgas de komende jaren nog een belangrijke rol zal spelen. Tijdens zijn bezoek aan de regio vertelde de nieuwe directeur te verwachten, dat het bedrijf nog decennia actief is in Den Helder.

Zeker vanwege de grote gas behandelingsinstallatie op Oostoever. De meeste productieplatforms in het Nederlandse deel van de Noordzee transporteren het aardgas naar deze installatie via drie pijpleidingsystemen. Met een capaciteit van 92 miljoen m3 gas per dag is het een van de grootste gas behandelingsinstallaties in de wereld.

Vanuit de Noordkop wordt het gas geleverd aan de Gasunie. De NAM is al jaren bezig met het moderniseren van de productieplatforms en introduceert ook nieuwe manieren van werken op zee. “Zo passen we innovatieve technieken toe om het laatste gas veilig en betaalbaar uit de velden te halen“, meldt een woordvoerder.

Voor het Helderse bedrijfsleven is de ontwikkeling van de kleine velden zeker welkom.

Kade

Het betekent werk aan de Offshore kade waar regelmatig de door de NAM gebruikte schepen Kroonborg en Kasteelborg liggen. Met die vaartuigen gaat de maatschappij langs onbemande platforms op zee voor onderhoud en andere werkzaamheden. Zoals havendirecteur Bolderheij aangeeft komt de nieuwe activiteit in twee fases.

Eerst wordt er gewerkt aan opsporing van kleine gasvelden en daarna zal de winning van het gas ter hand moeten worden genomen. Naar verwachting zal Eemshaven eveneens ingeschakeld worden.

Helderse Courant, 11 juli 2019, 16:45

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190710_81892544/nam-doet-meer-vanuit-helderse-haven

Steeds meer grotere schepen in Helderse haven

Den Helder – Het aantal havenbezoeken van grotere offshoreschepen, die werk verrichten op de Noordzee groeit.

Bevoorradingsschepen voor platforms behoren tot de werkpaarden van de offshore industrie. In Den Helder zijn de supply vaartuigen dan ook dagelijks te zien in de haven of voor de kust. ,”Dat beeld tekent zich af in onze haven“, zegt adjunct directeur Kees Turnhout van Port of Den Helder. “Wij zien een toenemend aantal havenbezoeken van grotere schepen.” Ze zijn bovendien vaak langer in de haven dan voorheen.

Inkomsten

Een trend die goed is voor de inkomsten: “De haventarieven voor zeeschepen zijn gebaseerd op het tonnage, dus dit heeft een positief effect op onze omzet uit scheepsbewegingen.”

Tien jaar geleden kwamen de bevoorraders VOS Base en zusterschip Pool Express in de vaart. De door Damen gebouwde vaartuigen vielen met een lengte van 71 meter toen nog in de grotere categorie.

Tegenwoordig liggen er ook schepen van tachtig tot zelfs meer dan honderd meter aan de Offshorekade. Volgens een artikel in Damen Magazine zijn de Base en de Pool Express nog zeer in trek, hoewel de omstandigheden de afgelopen tien jaar flink veranderden. “De zusterschepen zijn goed voor 25 jaar, als het niet meer is“, merkt directeur Nik Spiljard van de rederij op.

Het havenbedrijf is blij met de oplevende activiteit op de zuidelijke Noordzee en denkt na over de periode dat fossiele brandstoffen plaatsmaken voor alternatieve energiebronnen.

Mix

Turnhout: “Voor de toekomst verwachten wij weer een toename van het aantal scheepsbewegingen, vooral van schepen die werkzaam zijn in Offshore Wind. Wij voorzien daarbij een mix van kleinere crew transfer vessels, offshore supply schepen, hotelschepen en de nog grotere offshore werkschepen. De windparken ter hoogte van de Noord-Hollandse kust vallen binnen het werkgebied van Port of Den Helder en zullen de komende jaren worden aanbesteed en gebouwd.”

Dat zal een nieuwe markt betekenen voor de vaartuigen, die nu nog ingezet worden voor olie en gas. “Onze Routekaart is erop gericht om voor het onderhoud van deze windparken tijdig de benodigde ruimte en kadefaciliteiten te realiseren“, besluit Turnhout.

Helderse Courant, 24 juli 2019, 15:41

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190724_76824733/steeds-meer-grotere-schepen-in-helderse-haven

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=haven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=energietransitie
https://robscholtemuseum.nl/?s=offshore