Arie Booy – Museum aan vooravond vernieuwing + ‘Vereniging mag niet de dupe worden’ + Winnie van Galen – Insulinde

Museum aan vooravond vernieuwing

De noordzijde van Willemsoord gaat de komende jaren op de schop. Het KIM wil nieuwe accommodaties met hutten en verblijven voor de adelborsten. Het Marinemuseum heeft ambitieuze vernieuwingsplannen. Kees Boelema Robertus, directeur van het museum, licht de stand van zaken toe.

Na een korte periode onder leiding van een burger directeur is de directie van het Marinemuseum opnieuw in de capabele handen van een marineofficier.

Zeemacht

Moet een directeur van het Marinemuseum affiniteit met de zeemacht hebben? De vraag stellen is hem beantwoorden. Feit is, dat de opvolger van overste Harry de Bles al weer snel vertrokken was.

Commandeur buiten dienst Kees Boelema Robertus ging twee jaar geleden met leeftijdsontslag, maar staat nu alweer een jaar aan het roer van het museum. “Ik vind het heel leuk om te doen“, zegt de Nieuwedieper in zijn werkkamer aan de rand van Willemsoord. “De museumwereld is heel anders dan de wereld van de marine, maar dat aspect vind ik ook leerzaam en interessant.”

Boelema heeft veel commando’s gehad in de bijna veertig jaar, dat hij het donkerblauwe uniform van de zeemacht droeg. Op de marmeren schouw achter zijn bureau staan een paar van de houten kistjes, die een scheidende commandant traditiegetrouw bij zijn vertrek uit handen van de jongste matroos van een schip of afdeling ontvangt.

Zeeslag

Ik heb er ook nog twee thuis staan, maar mijn vrouw vindt, dat ik de rest maar op mijn werk moet bewaren“, zegt hij met een lach.

Op zijn bureau liggen caps met de namen van oorlogsschepen, er staan lege hulzen van granaten, aan de wand hangt een groot schilderij van Jan de Quelery, dat een zeeslag uit de tijd van Michiel de Ruyter verbeeldt. Vanuit zijn raam heeft Boelema uitzicht op de plek, waar vroeger de Marineclub stond. Nu wordt het uitzicht bepaald door het groene gras van de zeedijk en het verkeer, dat van en naar Texel gaat.

Kees Boelema Robertus is getogen in Bloemendaal, maar kwam in 1978 dankzij het KIM in Den Helder terecht. Het is de plaats, waar hij nog steeds woont en die hij eigenlijk pas goed heeft leren kennen in dit decennium toen hij directeur van de Rijkswerf was.

In de jaren daarvoor was ik vaak aan het varen of ik woonde en werkte in het buitenland. Maar toen mijn standplaats Den Helder was, had ik de tijd om de Kop van Noord Holland goed te leren kennen. Het is een prachtig gebied en mijn vrouw en ik voelen ons senang in de regio.”

Met een ster boven het goudgalon op zijn mouw nam Boelema afscheid van de Koninklijke Marine. Hij mist het uniform niet, zegt hij. In zijn vorige functie had hij het Marinemuseum ook aan zijn bestuurlijke ’hark’ hangen. Nu is hij als directeur echter verantwoordelijk voor personeel, vrijwilligers en de indrukwekkende collectie. Bovendien zijn eerder dit jaar ambitieuze plannen ontvouwd.

De noordzijde van Willemsoord met het KIM en museum moet het komende decennium een grote transformatie te ondergaan.

Dukdalf

Er zijn een paar opties. De meest verstrekkende is het verlaten van de huidige gebouwen en vestiging van het vernieuwde museum in de Dukdalf en de ernaast gelegen Sloepen loods“, legt de directeur uit. “Maar dat gaat veel geld kosten en dat is er momenteel nog niet. Stel, dat de financiering niet rondkomt, dan gaan we voor een renovatie van de bestaande opstallen. Duidelijk is, dat als de collectie naar een ander gebouw gaat, dat het museum dan voor een periode van waarschijnlijk een jaar gesloten wordt. Kiezen we voor renovatie, dan kan het museum geopend blijven, terwijl de werkzaamheden in fases uitgevoerd worden.”

De Dukdalf is in gebruik bij de Marine Bedrijf Sport en Ontspannings Vereniging (MBSOV), de personeelsvereniging voor alle actieve en gepensioneerde medewerkers van de zeemacht. De MBSOV is sinds haar oprichting in 1946 op gebieden van sport, recreatie, cultuur en ontspanning actief. In het gebouw bevindt zich onder meer de garage, die door veel leden gebruikt wordt om aan hun voertuig te sleutelen. Boelema Robertus is zich ervan bewust dat het ontnemen van het gebouw aan de vereniging zeer gevoelig ligt: “We hebben goed overleg met het verenigingsbestuur, maar zoals gezegd: er is nog niets besloten.

Helderse Courant, 5 december 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Vereniging mag niet de dupe worden

Den Helder – Voor het bestuur van de Personeelsvereniging MBSOV zijn het onzekere tijden. Het Marinemuseum verhuist misschien naar gebouw de Dukdalf en de naastgelegen Sloepenloods.

Voorzitter Johan Russchenberg: “Verhuizing van het Marinemuseum naar gebouw Dukdalf is een wens van de Stichting Defensie Musea. Hierbij is aan CZSK gevraagd, of dit tot de mogelijkheden behoort. Er is dan ook met ons als gebruiker van het gebouw, de Marine Bedrijf Sport en Ontspannings Vereniging (MBSOV), overeengekomen, dat wij bereid zijn om op basis van een gelijkwaardige oversteek naar een andere locatie op Willemsoord te gaan.”

Museumdirecteur Boelema Robertus suggereert, dat – als er verhuisd moet worden – de vereniging wellicht naar de gebouwen aan de plint van Willemsoord (voormalige Geschutmakerij) kan gaan. Op die plek is echter geen ruimte voor een autogarage werkplaats, zoals die nu in de Dukdalf is ingericht.

Oversteek

Voorzitter Russchenberg: “Deze oversteek staat of valt met de invulling van diverse randvoorwaarden, waarbij de MBSOV niet de dupe mag worden van de uitbreidingswens van het Marinemuseum. Op dit moment zijn we nog bezig met inventariseren wat de verplaatsing naar het huidige Gebouw van het Marinemuseum voor gevolgen heeft voor de Vereniging en haar verschillende Afdelingen.”

Volgens het Bestuur is vooral de beschikbare ruimte een probleem: “Niet alle Afdelingen kunnen we er in kwijt en hier moet dan ook een passende oplossing voor komen.”

Het doel van de Vereniging is het verstevigen van de onderlinge band van CZSK Personeel en hun gezinsleden door het bevorderen van activiteiten op het gebied van sport, recreatie, cultuur en ontspanning. Dat gebeurt door het aanbieden van accommodaties en deskundige begeleiding en door het oprichten van Afdelingen voor de verschillende takken, zo staat in de Statuten.

Helderse Courant, 5 december 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Insulinde

Helderse Courant, 5 december 2019

Helderse Courant, 5 december 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Boelema+Robertus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marinemuseum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Marine