Arie Booy – Marine zet gebouwen op palen tegen zeespiegelstijging

De Nieuwe Haven heeft veel gebouwen op het uitgestrekte terrein (foto Defensie)

Marine zet gebouwen op palen tegen zeespiegelstijging

Den Helder – Defensie gaat de marinehaven beschermen tegen hoog water tijdens een springvloed. De Nieuwe Haven ligt buiten de dijken die op Deltahoogte zijn. Het plan is om gefaseerd 158 gebouwen op palen of terpen te plaatsen.

Deskundigen verwachten, dat de zeespiegel eind deze eeuw twee meter hoger is dan vandaag de dag. De Helderse wetenschapper Eric Boschloo waarschuwde in 2018 in deze krant al dat dit dramatische gevolgen heeft voor de bebouwing op de marinehaven. „De Nieuwe Haven ligt buiten de dijken”, stelt Boschloo. „Het zou zo maar kunnen, dat het Rijk ervoor kiest een nieuwe marinehaven te bouwen op een plek, die wel beveiligd kan worden tegen het rijzende water.”

Voor Den Helder zou een vertrek van de zeemacht niets minder dan een ramp betekenen.

Gebouwen op palen zijn bestand tegen overstroming (foto Defensie)

Inmiddels blijkt Defensie echter bezig te zijn met een ingrijpend plan om 158 gebouwen op het marineterrein geschikt te maken om het rijzende water te weerstaan. Dat kan door panden op een terp of palen te bouwen. Het Kustwachtcentrum, dat nu nog midden op het terrein staat, wordt de komende jaren al verplaatst naar de entree van de haven.

Maatregelen

De Nieuwe Haven is inmiddels 66 jaar oud. „De haven voldoet in grote lijnen”, zegt vice admiraal Rob Kramer. „Maar we zijn wel bezig met een aantal plannen. Dat heeft onder meer te maken met de zeespiegelstijging. Daar moet echt wel wat aan gebeuren. Ook op het terrein van de beveiliging en het vastgoed nemen we maatregelen”, meldt de marinecommandant. De Koninklijke Marine voert overleg met de gemeente over dit soort zaken en de kaderuimte, die de komende jaren nodig is om meer – en vooral – grotere schepen een ligplaats te kunnen bieden.

Het Kustwachtcentrum verhuist de komende jaren al naar een veiliger plek (foto Defensie)

Havenwethouder Kees Visser is op dit terrein gesprekspartner van de marine. Visser „Defensie heeft elke vierkante meter van het eigen haventerrein nodig. De marinewerf heeft ambitieuze plannen om ook de grote marineschepen en vaartuigen van de Rijksrederij in onderhoud te nemen.”

Investering

Om grote schepen als de Doorman, Johan de Witt en Rotterdam te onderhouden dient er een nieuw mega dok gebouwd te worden. Dat betekent een investering van honderden miljoenen en een enorme opsteker voor de werkgelegenheid in de Kop van Noord Holland.

Wethouder Visser „Het geschikt maken van marinegebouwen om een overstroming te weerstaan is een proces, dat gefaseerd over een lange periode wordt uitgesmeerd. Los van de zeespiegelstijging worden gebouwen in de loop der tijd altijd gerenoveerd dan wel nieuw gebouwd.”

Eric Boschloo is blij met het feit, dat zijn advies niet in de wind wordt geslagen. „De belastingbetaler wordt flink op kosten gejaagd, maar die krijgt daar dan wel een marinehaven voor terug die een stuk veiliger is.”

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20200922_80616935/marine-zet-gebouwen-op-palen-tegen-zeespiegelstijging

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eric+Boschloo
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marinehaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouwen+op+palen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nieuwe+Haven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vice+admiraal+Rob+Kramer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kustwachtcentrum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksrederij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=zeespiegel+stijging
https://robscholtemuseum.nl/?s=Haven+Den+Helder