Arie Booy – Marine schepen + Olof van Joolen – Onrust in Den Helder + AB – Admiraal Kramer: Mariniers klaar om orde te handhaven + Casper Duin – 15 militairen op onderzeeboot besmet

Hr. Ms. Evertsen (foto Defensie)

Marine schepen

Een oefening in het hospitaal aan boord van Zr.Ms. Rotterdam (foto Defensie)

Een oefening in het hospitaal aan boord van Zr. Ms. Rotterdam (foto Defensie)

De Koninklijke Marine biedt de helpende hand als de nood aan de man komt qua beddencapaciteit van ziekenhuizen. Minister Ank Bijleveld-Schouten van Defensie stelt de hospitaal bedden aan boord van grote schepen als Johan de Witt, Rotterdam en Karel Doorman beschikbaar. wanneer de zorg voor de nationale volksgezondheid, dat vereist.

Defensie bereidt zich voor om de Nederlandse bevolking te helpen in de strijd tegen het Corona Virus. Volgens minister Ank Bijleveld houdt de Krijgsmacht rekening met allerlei scenario’s: ”Gelukkig is de Militaire inzet nog niet nodig geweest, maar als het moet ondersteunen we, waar dat mogelijk is”, laat ze weten.
Denk aan onze medische capaciteit”, noemt ze als voorbeeld. “We hebben het calamiteitenhospitaal in Utrecht, maar daarnaast nog een noodhospitaal, dat misschien is in te zetten. Ook is er opvangcapaciteit om mensen in quarantaine te houden.” En dit gaat alleen nog maar over plekken op het land. Ook op het water heeft de Krijgsmacht het een en ander te bieden.

Dan gaat het natuurlijk over de Marine. “De amfibische transportschepen Zr. Ms. Johan de Witt en Zr. Ms. Rotterdam beschikken over geavanceerde en ruime ziekenboegen, waar patiënten met besmettelijke ziektes zijn te behandelen”, licht Bijleveld toe. “Dat geldt trouwens ook voor het logistieke ondersteuning en bevoorradingsschip Zr. Ms. Karel Doorman. Dat heeft bovendien eigen laboratoria en een speciale quarantaineruimte met afzuiging. Heel geschikt om patiënten met besmettelijke ziektes te behandelen. We onderzoeken welke van deze capaciteiten beschikbaar zijn.”

Helderse Courant, 20 maart 2020, 10:55

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200320_30909838/CoronaVirus-forum-voor-regionale-bedrijfsleven-is-online-ook-hospitaalbedden-op-grote-Marine-schepen-beschikbaar-gesteld

Onrust op Marine schip in Den Helder:Denk, dat ik besmet raak

Noordzee, 7 Februari 2009. .Lanceer reis Hr.Ms. Evertsen Irish Sea Challenge..Foto: Schieten met de goalkeeper vanaf de Hr.Ms. Evertsen
Op 7 februari 2009 tijdens de Irish Sea Challenge op de lanceer reis Hr. Ms. Evertsen schieten met de Goalkeeper (foto Defensie)

Embleem van Zr.Ms. Evertsen (foto Defensie)

Embleem van Zr.Ms. Evertsen (foto Defensie)
Luchtverdedigings en commando fregat Zr. Ms. Evertsen (foto Defensie)
Luchtverdedigings en commando fregat Zr. Ms. Evertsen (foto Defensie)

Den Helder Er is onrust onder de opvarenden van Marine schip Zr. Ms. Evertsen. Ondanks de Corona Virus dreiging moeten ze deze week uitvaren. Dat betekent voor de Marine mensen werken, eten en slapen op veel minder dan 1,5 meter afstand van elkaar.

Het fregat had maandag naar zee moeten gaan voor een oefening. Omdat er te weinig bemanningsleden beschikbaar zijn, is het vertrek uitgesteld. Waarschijnlijk tot woensdag.

In afwachting daarvan blijven de Marine mensen aan boord en daar gaat het volgens opvarenden bepaald niet, zoals het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voorschrijft.

Er wordt gewoon gegeten aan de tafels met zes man met 30 centimeter afstand tussen de personen. De hogere leiding heeft hier om het zo te zeggen maling aan en luistert niet naar de adviezen van de doktoren, die een negatief advies hebben uitgegeven om te gaan varen”, meldt een Marine man, die anoniem wil blijven aan De Telegraaf.

We liggen met zes tot negen man op een slaapverblijf, waar wij een halve meter tussen de stapelbedden hebben. Er is al meerdere malen aangegeven door de bemanning, dat zij het niet verantwoord vindt. Ik heb sterk het gevoel, dat er mensen rondlopen, die mogelijk besmet zijn en mij honderd procent zeker gaan besmetten.”

Thuis blijven

De Koninklijke Marine erkent, dat de vloot medewerkers moeten functioneren op kleinere afstand van elkaar dan de 1,5 meter, die het RIVM voorschrijft. De Marine ontkent ook niet, dat er daardoor besmettingen kunnen plaatshebben en heeft begrip voor de onrust.

De Zeemacht, stelt echter, dat om de kans op besmettingen te verkleinen wel is gevraagd aan bemanningsleden, die verkoudheidsverschijnselen vertonen thuis te blijven. Dat is ook gebeurd en daarom kan het Oorlogsbodem nu niet uitvaren. Door mensen van andere schepen te halen probeert de Marine alsnog voor elkaar te krijgen.

Dat de Evertsen toch naar zee wordt gestuurd komt, omdat het schip volgend jaar klaar moet zijn voor operationele inzet. Dat kan niet zonder een voorbereidingstraject te doorlopen.

Het is een bedrijf kritisch proces, waarvan is geoordeeld, dat het door moet gaan. Net zoals de aanwezigheid van een Marine schip in het Caribisch gebied”, zegt Marine woordvoerder Paul Middelberg. “Het is uiteindelijk aan de Commandant te beoordelen, of hij wel of niet kan uitvaren. Waarbij er natuurlijk ons alles aan is gelegen om onze mensen gezond te houden.”

De Evertsen is een zogeheten luchtverdediging en commando fregat. Het is een van Nederlands modernste Marine schepen en vaart met een bemanning van 169 tot 207 opvarenden.

Helderse Courant, 24 maart 2020, 21:46

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200323_61796732/onrust-op-Marine-schip-in-DenHelder-denk-dat-ik-besmet-raak

Admiraal Kramer over Corona Virus crisis: Mariniers staan klaar om de Orde te handhaven als dat nodig is

Vice admiraal Rob Kramer (foto NHD)
Vice Admiraal Rob Kramer (foto NHD)

Den Helder – Op de Mariniers kazerne in Doorn staan een paar honderd zeesoldaten klaar om de orde te handhaven als daar door de regering om gevraagd wordt.

Dat meldt Vice admiraal Rob Kramer in een video boodschap aan het personeel van de Koninklijke Marine. Volgens de Marine Commandant worstelt hij elke dag van de Corona Virus crisis met de vraag: Hoe blijven we operationeel gereed en hoe zorgen, we dat er niemand ziek wordt?

Koninklijke MarineEen boodschap van Commandant Zee Strijdkrachten, Vice Admiraal Rob Kramer

Gepubliceerd op 27 mrt. 2020

Admiraal Rob Kramer vertelt over de huidige ontwikkelingen en maatregelen rondom het COVID 19 Corona Virus binnen de Koninklijke Marine.

Reacties
https://youtu.be/c8wr2GkV5zE

Nadat de Vice admiraal uitgelegd heeft, dat doorgaan, waar anderen stoppen’ de consequentie is van het Militaire beroep, vertelt Kramer dat de zeemacht gereed moet zijn voor operationele inzet: Dat kan voor de NAVO zijn, maar ook om logistieke processen in Nederland te bewaken, of de Orde te handhaven, wanneer daar om gevraagd wordt. In Doorn staan een paar honderd man gereed om op korte termijn ingezet te worden als dat nodig is.”

Volgens Commandant Kramer kan er ook een hulpvraag vanuit de Antillen komen: “Veel zaken hebben we geschrapt tot 1 juni, maar er moeten ook opwerk trajecten doorgaan. Juist om gereed te blijven voor het moment, dat er een beroep op ons gedaan wordt. Dat vraagt flexibiliteit, mensen. Maar daar zijn wij van. We moeten er staan als we nodig zijn. Dus: de schouders er onder en samen deze storm uitrijden. Daar gaat het nu om”, aldus de admiraal.

Helderse Courant, 27 maart 2020 18:38

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200327_34734153/AdmiraalKramer-over-CoronaVirus-crisis-Mariniers-staan-klaaromdeOrdetehandhaven-als-dat-nodig-is

Vijftien Militairen op onderzeeboot Marine besmet met Corona Virus: Zr. Ms. Dolfijn keert terug naar Den Helder

Embleem van de Zr. Ms. Dolfijn 'Ik zal voor gaan'

Embleem van de Zr. Ms. DolfijnIk zal voor gaan (foto Defensie)

Den Helder – Onderzeeboot Zr.Ms. Dolfijn heeft haar reis nabij Schotland afgebroken, omdat vijftien van de 58 bemanningsleden het COVID 19 Corona Virus hebben of hadden.

Zondag zijn vijftien Militairen met milde griepverschijnselen getest om vast te stellen, of zij als gevolg van het Corona Virus antistoffen hebben aangemaakt. Dat bleek uiteindelijk bij acht militairen het geval.

De onderzeeboot vaart momenteel van Schotland naar Den Helder en komt daar eind deze week aan. Dat is twee weken eerder dan verwacht. De bemanning gaat in quarantaine om verdere besmetting te voorkomen.

Binnen 48 uur moet nader onderzoek uitwijzen, of de Militairen, die zijn getest het Corona Virus nog steeds hebben. Zondag was er een persoon met koorts en hoestklachten. Eerder vertoonden andere bemanningsleden ook dergelijke verschijnselen.

De Militairen maken het verder goed. De bemanning is er rustig onder’, zo meldt de Koninklijke Marine.

Vorige week werd al bekend, dat een met Corona Virus besmette Belgische Militair in Den Helder aan land is gebracht. Hij is een opvarende van het Belgische fregat Leopold I dat op 18 maart in de haven in Den Helder lag. Naar nu blijkt, zijn zeker twintig onderhoud medewerkers van de Koninklijke Marine tegelijk met de Belgische man aan boord van de Leopold I geweest. “Onze artsen hebben alle betreffende personen gesproken“, vertelt woordvoerder Paul Middelberg. “En gevraagd naar hun fysieke gestel, of zij gezondheidsklachten hebben. Volgens mijn eerste informatie was dat niet het geval. Ze worden allen gemonitoord.”

Helderse Courant, 30 maart 2020, 17:24

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200330_32089697/vijftienMilitairen-op-onderzeebootMarinebesmetmetCoronaZr.Ms.Dolfijn-keert-terug-naar-DenHelder

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ank+Bijleveld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zr.+Ms.+Johan+de+Witt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zr.+Ms.+Rotterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zr.+Ms.+Karel+Doorman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ziekenboeg
https://robscholtemuseum.nl/?s=RIVM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijks+Instituut+voor+Volksgezondheid+en+Milieu
https://robscholtemuseum.nl/?s=Caribisch+gebied
https://robscholtemuseum.nl/?s=Admiraal+Rob+Kramer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Antillen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Doorn
https://robscholtemuseum.nl/?s=zeemacht
https://robscholtemuseum.nl/?s=de+Orde+handhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zr.+Ms.+Dolfijn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leopold+I
https://robscholtemuseum.nl/?s=quarantaine