Arie Booy – Marine blijft op Amsterdamse basis, meer dan 530 jaar + De Telegraaf – Ergernis over zoektocht naar locatie Mariniers kazerne + Omroep Gelderland – Welkom in Nieuw Milligen

Het Marine Etablissement met het Scheepvaartmuseum (foto Defensie)

Marine blijft op Amsterdamse basis, die al meer dan 530 jaar in handen is van de Krijgsmacht

Den Helder Weer is een onderdeel van de mega bezuiniging op Defensie van tien jaar geleden teruggedraaid: de Koninklijke Marine blijft in Amsterdam.

Aan die traditie van een half millennium komt dus geen roemloos einde, want zolang de Marine een officieel onderdeel van de Krijgsmacht is, zijn er schepen en bemanningsleden in de hoofdstad gevestigd. Beëindiging van het Marine Etablissement op Kattenburg in Amsterdam was een onderdeel van de bezuinigingswoede onder toenmalig Minister Hans Hillen van Defensie. Deze week bleek er een akkoord gesloten te zijn tussen Defensie en de gemeente Amsterdam.

Marine blijft op Amsterdamse basis, die al meer dan 530 jaar in handen is van de Krijgsmacht.

Het marineterrein en het arsenaal in de tijd van Michiel de Ruyter (foto NHD)
Het Marine terrein en het arsenaal in de tijd van Michiel de Ruyter (foto NHD)

Sinds jaar en dag heeft de Zeemacht een basis op de vroegere scheepswerf achter het Scheepvaartmuseum. In de tijd van Michel de Ruyter was dat enorme gebouw een maritiem arsenaal. Toen Defensie aan het begin van het vorige decennium kenbaar maakte deze locatie te willen wegbezuinigen, rook de gemeente Amsterdam direct haar kans. Er werden grootse plannen gesmeed voor woningbouw op deze centrale plek tussen IJ tunnel en Centraal Station.

Gaandeweg werd echter aan dat plan geknabbeld. Enkele jaren geleden maakte Defensie bekend toch een deel van het terrein in handen te houden. Het is immers nodig om snel te kunnen optreden als de veiligheid van de hoofdstad bedreigd wordt.

De ’compacte kazerne’, op de Noord Oost hoek van het terrein blijft beschikbaar voor het dienstencentrum van Defensie voor keuringen van militairen. Ook is er plek voor een kleine post van de Marechaussee. De rest wordt een nieuwe stadswijk. Er komen 800 tot 900 nieuwe woningen en kantoorruimte. Minister Ank Bijleveld van Defensie is tevreden, dat de krijgsmacht ’met een kazerne op het Marine terrein verzekerd blijft van een zichtbare aanwezigheid in de hoofdstad.’

Helders Dagblad, 19 maart 2020, 13:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200319_46210603/Marine-blijft-op-Amsterdamse-basis-die-al-meer-dan-530-jaar-in-handen-is-van-de-Krijgsmacht

Ergernis in Kamer over zoektocht naar locatie Mariniers kazerne

Die kazerne komt er echt echt echt echt echt (foto geenStijl)

Die kazerne komt er echt echt echt echt echt (foto GeenStijl)

Den Haag In de Tweede Kamer is met ergernis gereageerd op berichtgeving van de Volkskrant over de gang van zaken rond de afgeblazen verhuizing van de Mariniers kazerne van Doorn naar Vlissingen. Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) heeft de Kamer daar volgens het dagblad onjuist over geïnformeerd.

Kamerlid Van Helvert van coalitiepartij CDA eist duidelijkheid. Over de gang van zaken rondom de Marinierskazerne hebben we direct opheldering gevraagd aan het kabinet. De Zeeuwen voelden zich al zo in de steek gelaten. Dit maakt het alleen maar erger. Vandaar dat we precies willen weten hoe het zit.”

Ook in de oppositie klinkt verbazing. „De staatssecretaris van Defensie blijkt ons niet eerlijk geïnformeerd te hebben over de Marinierskazerne”, aldus SP Kamerlid Sadet Karabulut.In tegenstelling tot beweerde blijkt, dat zij eerder een verkenner aanstelde.” Karabulut wil opheldering en vraagt zich ook af wat de rol was van Defensie minister Bijleveld.

Zeeland geschoffeerd

Het artikel onderstreept volgens SGP Kamerlid Stoffer „dat het kabinet Zeeland heeft geschoffeerd.” Ook laat het nog maar eens zien, dat de provincie daarvoor „ruimschoots moet worden gecompenseerd.”

PvdAer Kerstens spreekt van een cultuur bij Defensie vanzo stiekem als kan in plaats van zo transparant mogelijk’. Bijleveld en Visser zouden die cultuur moeten aanpakken in plaats van die zich eigen te maken, vindt hij. Maakt de noodzaak van een ruimhartige compensatie van het voorgelogen Zeeland nog groter.”

Miljoeneninvestering

Het kabinet besloot in februari de Mariniers kazerne niet naar Vlissingen te verplaatsen maar naar Nieuw Milligen in Gelderland. De voorgenomen verhuizing naar Zeeland had geleid tot veel onrust bij het korps, waar ongebruikelijk veel militairen het voor gezien hielden.

Het besluit leidde tot grote woede bij Zeeuwse bestuurders, die nooit waren ingelicht over twijfels bij de verhuisplannen en inmiddels miljoenen hadden geïnvesteerd om de aangewezen locatie bouwklaar te maken. Tijdens een Kamerdebat op 20 februari ging Visser al diep door het stof. Zij overleefde ternauwernood een motie van afkeuring in de Kamer.

Verkeerde conclusies

De Volkskrant stelt nu, dat Visser al een jaar eerder dan zij tot dusver aangaf actief op zoek was naar alternatieven voor Vlissingen. De krant baseert dat op geheime stukken, waaruit blijkt dat al in 2018 gesproken is met andere gemeenten, waar de kazerne mogelijk naartoe zou kunnen gaan.

Defensie zegt dat de Volkskrant verkeerde conclusies trekt. Volgens een woordvoerder zijn vanaf mei 2018 alleen ’verkennende gesprekken’ gevoerd over mogelijke alternatieven, en heeft Visser dat ook zo aan de Kamer laten weten. Pas een jaar later gaf zij formeel opdracht andere mogelijkheden in kaart te brengen.

Visser heeft zich volgens de woordvoerder wel versproken tijdens het debat. Zij zei, dat in het najaar van 2019 met de gemeente Rotterdam is gesproken over de vraag, of die stad een geschikte locatie zou kunnen zijn. Dat had 2018 moeten zijn.

De Telegraaf, 6 juni 2020, 15.26

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1387931516/ergernisinkamer-over-zoektocht-naar-locatieMarinierskazerne

Ik hoop op meer gespierde mannen in de winkel‘, mariniers welkom in Nieuw Milligen

Gepubliceerd 23 jan. 2020

Reacties
https://youtu.be/qs-yfs05M7Q

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mariniers+kazerne
https://robscholtemuseum.nl/?s=Defensie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marechaussee
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michel+de+Ruyter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Hillen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ank+Bijleveld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Barbara+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sadet+Karabulut
https://robscholtemuseum.nl/?s=Doorn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vlissingen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeeland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nieuw+Milligen

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image