Arie Booy – ’Laatste steun Kampanje’ + Ronald Boutkan – Raad akkoord met herziening geldlening De Kampanje

’Laatste steun Kampanje’

Den Helder – De gemeenteraad helpt met 19 stemmen voor en 10 tegen De Kampanje aan een nieuwe geldimpuls.

Stadspartij helpt schouwburg eindjes aan elkaar te knopen

Dat was de uitkomst van de beraadslagingen maandagavond over de vraag van de schouwburg om steun van de gemeente bij het rondbreien van de exploitatie voor 2017. De verhuizing naar de oud-nieuwbouw op Willemsoord en de extra investeringen in restaurant Stoom waarvoor sportschool Rik Niks moest wijken hebben volgens de oppositie in de raad zoveel geld gekost dat de exploitatie over komend jaar onvoldoende gewaarborgd is.

Of dat verhaal klopt, valt niet te toetsen omdat geen inzicht geboden wordt in de cijfers van de nieuwe schouwburg. Volgens de coalitie en het college is dat ook niet nodig. Vooral VVD-fractievoorzitter Kees Visser toonde zich een gedegen voorvechter van de belangen van de schouwburg. Bij elke kanttekening die Tjitske Biersteker (CU) of Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur) bij de gang van zaken rond De Kampanje plaatste, beende Visser naar het spreekgestoelte om te interrumperen en technische vragen te stellen. Op zeker moment werd dat burgemeester Schuiling te gortig en maande hij de liberaal met oogcontact tot enige terughoudendheid.

Het bleek ook niet nodig om de zaak op het spits te drijven. Er was een ruime meerderheid voor steun aan De Kampanje. Volgens fractievoorzitter Peter Reenders is het wel ’de laatste keer’ dat er om geld gevraagd mag worden. Ook PvdA-voorman Peter de Vrij staat op dat standpunt: ,,We gaan akkoord, maar het is vreemd dat we drie partijen verzelfstandigd hebben: de haven, schouwburg en Willemsoord. Dat die op afstand gezette organisaties ons steeds weten te vinden als ze in financiële nood komen, klopt niet. Daar moeten we naar kijken”, gaf De Vrij toe. Voor de gemeenteraad was het een vroegertje. De vergadering was binnen een uur afgelopen.

NHD, 28-11-2016, 20:48 (Update 28-11-2016, 20:48)

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Een extreme vorm van achterkamertjespolitiek. Transparantie was toch een van de speerpunten van de Stadspartij? En dan de grove leugen: “we hebben de cijfers niet.” De gemeente is notabene grootaandeelhouder van de Kampanje. En per stoel moet er veel gemeenschapsgeld bij. Er is geen enkele sprake van verantwoording. Dat was er al niet in 2014 toen de twee extra gebouwen erbij werden getrokken. Natuurlijk hebben die voor grote financiele problemen gezorgd. Er is letterlijk sprake van verduistering van gegevens door het college en de coalitie. Waarom vooral? Het blazoen van de landelijke partijen die het complex bouwden moet vooral schoon blijven. En daar huppelt nu de Stadspartij braaf als schoothondje in mee, precies als de rol vanTrots in de vorige bestuursperiode. Ze zullen dat bezuren. Schande dat de gemeente wel huizen van uitkeringsgerechtigden binnengaat ter controle, bonnetjes eist bij een schamele toelage van 100 euro voor de armen, maar niet het huis van de Kampanje wenst te betreden, een huis dat helaas gewoon failliet is. Dan is controle en beterschap hard nodig, ook naar de burger en bezoeker toe. En, een gemeente moet gewoon geen bedrijfje spelen, dan wordt kwalijke verstrengeling van belangen vermeden.

Harmanus J Johansen Jr. · Schagen
Ik heb er een tijdje niet naar gekeken maar er is in de politiek van Den Troebel niets veranderd,praatjes makers zijn het allemaal,en verandering zie ik er niet in komen,of er moet een radicale omslag komen.Burger geld is makelijk uit te geven aan nuteloze onnodigheden.Tjitske Biersteker is nog de beste die mag blijven,maar de rest uitmarcheren heren.

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Kijk nu toont de kliek van P Reenders en H van dongen en die ook nog het lef hebben om zich de Stadspartij van Den Helder te noemen zijn ware gezicht . Van de grootste partij van Den Helder zijn ze nu geworden tot een paar zielige meelopers zonder RUGGEGRAAT die hopelijk met de aankomende verkiezingen met de grond gelijk worden gemaakt .
En geen stem meer krijgen .
Ik zou zeggen met de woorden van RUTTE OP PLEUREN .

Fred Kwast
Het “”VERTROUWEN “”” In deze kliek wat zich gemeente bestuur noemt neemt met dit besluit met grote sprongen neerwaardts af. Het vertyrouwen, was en is al weg , maar nu is er helemaal niets meer van over. Neem nu eens een juiste beslissing, treed af ,en ga naar huis , en vraag de laatste het licht uit te doen.

Henk Klok
Als ik afgelopen naar binnen keek bij Stoom zat er bijna niemand ook niet op het terras, terwijl de rest in het rijtje gezellig vol zat.
En wat doet de volgende coalitie die gaat komen?
Waarom wordt dit ZELFSTANDIG bedrijf wel geholpen en een ondernemer die een winkel heeft moet het maar zelf zien te redden?

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28804168.ece/Laatste-steun-Kampanje?lref=r_regionaal

Raad akkoord met herziening geldlening De Kampanje

Den Helder – De gemeenteraad heeft maandagavond ingestemd met de herziening van de geldlening aan schouwburg De Kampanje. Die had hierom gevraagd om de financiële nood op de korte termijn op te lossen. In de raad bleken D66, VVD, CDA, Stadspartij en Peter de Vrij van de PvdA voor de extra hulp.

ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, Sociaal Lokaal en de Vrije Socialisten kwamen nog wel met een amendement waarin gesteld werd de verhoging van de geldlening niet toe te staan en in plaats daarvan de directie van De Kampanje aan te sporen te komen met een plan van aanpak voor een meerjarig sluitende exploitatie, zonder daarbij gebruik te maken van extra financiële middelen vanuit de gemeente. Dat amendement kreeg de oppositie mee, maar haalde geen meerderheid in de raad.

De ChristenUnie mist inzicht in de acties van de schouwburg om zelf te voorzien in de benodigde financiën. “De lening dient ook geen specifiek doel, maar is slechts bedoeld om vet op de botten te krijgen. Dat willen heel veel organisaties in Den Helder wel”, aldus Tjitske Biersteker. Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur zei er van overtuigd te zijn dat de schouwburg een toegevoegde waarde voor Den Helder heeft, maar “we hebben in het verleden niet voor niets gekozen bepaalde dingen op afstand te zetten. Dan moet je niet als het even niet goed gaat je hand ophouden bij de gemeente. Als ik de brief van De Kampanje lees komen ze geld tekort voor de exploitatie voor 2017 en voor 2018 weten ze het nog niet. Er zijn geen visies en plannen, dus zomaar meegaan met dit voorstel kan wat ons betreft niet.”

In de problemen
“Beter voor Den Helder heeft hele grote zorgen over wat er bij De Kampanje gebeurt”, stelde Carlo Assorgia. “Niet uit te sluiten valt dat restaurant Stoom profiteert van de subsidie die de schouwburg krijgt. Binnen een jaar op Willemsoord heeft De Kampanje al haar reserves en tien jaar aflossing ter grootte van een miljoen euro verbrand. Het kan niet anders dan dat ze in 2017 in de problemen komt, we moeten inzage krijgen in de lopende boekhouding. Dan weten we waar we het over hebben en kan er naar een duurzame oplossing worden gezocht.”

“Hoe is het zover gekomen”, vroeg Peter Reenders van de Stadspartij zich af, en gaf zelf een aantal antwoorden. “Rupsje Nooitgenoeg, de aankoop van het pand voor Stoom werd gedaan vanuit de reserves. De energiekosten vallen hoger uit dan verwacht, de directeur wordt nu betaald door De Kampanje en staat niet langer op de loonlijst van de gemeente. Volgens de begroting is er in 2018 een bescheiden positief saldo. Voor de Stadspartij is dit de laatste keer dat we als gemeente een extra financiële ondersteuning geven.”

Zorgen
Peter de Vrij (PvdA): “Wel akkoord, maar we hebben ook onze zorgen. Dit is het derde door de gemeente op afstand gezette bedrijf dat om financiële ondersteuning vraagt, na Port of Den Helder en Willemsoord. We verzelfstandigen het allemaal en dan toch zien we dat ze hun eigen broek niet kunnen ophouden. Daar moeten we toch eens naar kijken.”

Rene van Deutekom: “Ook D66 is voorstander van het verstrekken van deze financiering, maar hebben net als de PvdA onze bedenkingen over hoe het gaat met de verbonden partijen. Is hier nu sprake van financieel wanbeleid of mismanagement? Nee, dat denk ik niet. Het is gebeurd en het moet opgelost worden en de gemeente moet de helpende hand bieden.

Niets te maken met exploitatie
Wethouder Bob Haitsma: “met de herziening van de lening wordt De Kampanje ondersteund in haar financiële positie. Dat is nodig omdat de verhuizing en de inrichting extra kosten met zich heeft meegebracht. Het heeft niets te maken met de exploitatie, de inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht en leiden in 2018 en verder tot een positief resultaat.” Het college ontraadde de gemeenteraad in te stemmen met het amendement.

Den Helder Actueel, 28 november 2016 – 22:27

Reacties:

Kees Jan
29 november 2016 at 01:57
En weer houd Stadspartij Den Helder zich niet aan een eerdere belofte. Er zou bij de eerdere belofte nog geen 5 cent extra naar de schouwburg gaan, nu geeft Peter Reenders weer een miljoen weg. En dat allemaal om de coalitie in het zadel te houden….
.
Kees Visser (VVD) staat weer knetterhard te liegen en er is geen raadslid die ingrijpt. Theo Rijnten heeft in 2013 al gezegd dat de exploitatie niet deugde, met de minieme cijfers die hij destijds kreeg van de Schouwburg. Het ging in de tijd niet om de bouwkosten, maar glashard om de exploitatie.
.
Van het CDA en D66 hoef je als het om schouwburg geen enkele tegenstand te verwachten. Bij het CDA niet omdat dochter van een CDA-coryfee in de directie zit. (zie ook bij Port of Den Helder echtgenoot oud wethouder CDA is daar directeur) En bij D66 hebben ze geen weerstand omdat ze de palenramster / krijtstrepentrekster van de partij nog steeds in alle toonaarde moeten verdedigen.
.
Deze gemeenteraad is te slap voor woorden, ze zitten er niet voor de burger maar puur voor zich zelf en/of hun vriendjes. Iedere maand lekker cashen en er niks voor terug doen richting de samenleving.

Peter Reenders
29 november 2016 at 13:29
Kees Jan, wie je ook zijn mag. Je hebt helemaal gelijk. Er gaat geen cent laat staan 5 cent extra subsidie naar de schouwburg. Daar staat de Stadspartij nog steeds achter. Sterker nog als je gisteravond geluisterd hebt, heb je zelfs gehoord dat de Stadspartij wil dat de subsidie geleidelijk naar beneden wordt bijgesteld, zodra er weer zogenaamde zwarte cijfers worden behaald bij de schouwburg. Waar wij nu mee akkoord zijn gegaan is een verhoging van een lening van de gemeente. De gemeente krijgt daar gewoon rente voor.
De Stadspartij is dus niet veranderd van mening maar doet wat ze beloofd. Zie de aanleg van de Noorderhaaks en de inspraak van de bewoners waarnaar geluisterd is. Het stadhuis dat niet op de stationslokatie komt en het gratis parkeren in het Stadshart vanaf 1 december. Je ziet wij maken onze verkiezingsbeloften waar.
Met vriendelijke groet, Peter Reenders fractievoorzitter Stadspartij Den Helder

Hotmail 2
29 november 2016 at 14:40
Door een structurele verhoging van de subsidie( zie begroting) komen ze aan de zwarte cijfers. Is dat dan jouw uitleg of zeg je nu vanaf 2017 geen verhoging van +/- 32K. en dus geen zwarte en daardoor in 2019 ook geen zwarte en 2020 ook niet.

Kees Jan
29 november 2016 at 15:15
Peter Reenders, geen cent naar de schouwburg is geen cent naar de schouwburg. U geeft opnieuw een lening van geld van ons als burger. Dat miljoen krijgen we de eerste 10 jaar niet terug, en de rente is zeer laag dus hebben we er niks aan. Een lening is ook een verkapte subsidie.
.
Maar wat me nog meer zorgen baart is het feit wat u zegt over het stadhuis. Het is goed te horen dat u het stadhuis niet op de stationslocatie wilt. Echter u laat uitdrukkelijk de optie open dat er een nieuw stadhuis gebouwd kan worden op de plek van de schouwburg, oude ’t Huys Tydverdrijf of op Willemsoord. Uw belofte zegt wat anders; “Behoud huidig stadhuis”
.
En het gratis parkeren…. Tja die belofte bent u niet geheel nagekomen, omdat u er weer een proeftijd van 2 jaar in heeft laten bouwen… Waarom niet met de oppositiepartijen direct gratis parkeren invoeren zonder proef tijd. Een zekerheid die elke ondernemer wel in de binnenstad zou willen hebben, zodat ze kunnen investeren voor het langer termijn.

Judge X
29 november 2016 at 16:17
Zolang er grote leningen worden verstrekt aan de schouwburg,kun je de zwarte cijfers voorlopig wel op je buik schrijven; de lening moet immers worden afgelost,plus daarover minimaal 2% (wettelijke) rente.
De subsidie die men nu krijgt blijft dus waarschijnlijk voortbestaan totdat Pasen en Pinksteren op één dag vallen.
De inspraak ‘aanleg Noorderhaaks’ is door de bewoners afgedwongen.
Gratis parkeren is een proef die waarschijnlijk wel uit het sociaal domein betaald gaat worden.
En het stadhuis is nog steeds het zwaard van Damocles boven de gehele coalitie; dat men zich daar maar goed van blijft doordringen.
Maart 2017 en Maart 2018,gaat de burger zijn / haar macht weer tonen.

Roel Prins
29 november 2016 at 17:04
Waarde Peter, jouw voorstelling van zaken doet geen recht aan de werkelijkheid. Omdat de Kampanje geld leent via de gemeente behoeft zij minder rente te betalen. En dat is niets minder dan subsidie. Jij gaat er in jouw verhaal van uit dat de Kampanje op weg is naar zwarte cijfers. Maar dat kun jij niet weten. Enerzijds omdat jij geen inzicht hebt gehad in de financiële handel en wandel van de Kampanje en anderzijds omdat jij niet weet hoe de Kampanje zich verder als onderneming ontwikkeld. Mocht jij toch gefundeerd menen dat de Kampanje op weg is naar zwarte cijfers, dan moet jij inzicht gehad hebben in de financiële handel en wandel. Mocht dat zo zijn, dan is de rest van de Raad bedrogen.
Toen de verplaatsing van de Kampanje naar Willemsoord op de agenda stond heeft Michiel Wouters onderzocht hoe het met de verondestelde toekostige financiën van de Kampanje zou gaan. Hij trof een substantieel financieel gat aan. Michiel heeft mij dit toen voorgehouden en ik werd het met hem eens. Toen de toenmalige directeur met oze cijfers geconfronteerd werd beweerde deze dat dit financiële gat door de opbrengsten van het horeca deel geslecht zou worden. Niets aan de hand dus. Wij vroegen daarop inzage in de financiële handel en wandel van de Kampanje horeca. Dit werd ons niet gegund. Uit comercieel belang, zo werd gemeld. Je begrijpt dat ik geen voorstemmer voor de verplaatsing van de Kampanje kon zijn. Vandaag de dag wordt dit spel herhaald. De Raad erstrekt de lening. Of de Kampanje dit geld, met rente kan terug betalen is onduidelijk. De gemeente, ofwel de belasting betaler draagt het risico en jij doet alsof je neus bloed. Daarnaast ga je ook nog prat op Noorderhaaks en stadhuis. Alsof dat Stadsprtij prestaties zijn. Noorderhaaks stond al op de agenda voorsat jij in de Raad kwam. Dat wat zich mbt het stadhuis afspeelt is niets meer dan prutswerk. De halter Bellevue is door jouw ingreep in coma geraakt. De investeringen zijn verhuisd naar Konngstraat en Spoorstraat noord.
Wiens belangen hebben inmiddels voorrang gekregen? En dan tenslotte die bewering over het luisteren naar de kiezer. Een verantwoordelijke politieke partij vertaald datgene wat voor de kiezer van belang is in zinvolle besluiten. Jij en jouw, inmiddels gebroken, partij hebben kans gezien om onvrede aan tw wakkeren, van jullie kroonjuweel het stadhuis een chaos te maken en door aansluiting bij de partij waarvan jij landeljk lid was(bent) iedere ware bestuurlijke vernieuwing om zeep te helpen. Vanaf 1 december mag in dat wat jij stadshart noemt gratis geparkeerd worden. Het is nu de 29ste november ’s avonds. Ik erk nog niets hiervan in mijn buurt. Jij gaat hier prat op. Gratis parkeren stond in 2002 in het partijprogramma dat ik in 2002 voor Leefbaar Den Helder schreef. Dit gratis parkeren is vakkndig door de conventionele partijen getroubleerd. Nu is het mosterd na de maaltijd.

Dick Berts
30 november 2016 at 01:10
De maffia spreekt uiteraard nooit over afpersing, maar over beschermingsgeld. Kwestie van het juiste etiket plakken. Je noemt je subsidie een lening en klaar ben je zogenaamd. Wat een bedrog. Bovendien is er sprake van negatieve rente. Straks mogen wij burgers ieder jaar nog extra geld sturen, omdat de politiek zo oerstom is geweest om de schouwburg een onverantwoorde leningen te geven. Paradepaardjes voor de elite, daar draait het om. Ook als alle verzorgingstehuizen ervoor gesloten moeten worden.

strandloper
30 november 2016 at 01:11
Peter Reenders, wie je ook zijn mag. Of bedoelde u magazijn of mag zijn? Afijn, de werkelijkheid doet u pijn. U komt hier met dubieuze propaganda op de lijn.

Jonathan
29 november 2016 at 04:31
Dit college van VVD D66 CDA PvdA en Stadspartij gaat onverantwoord met de financien om en het zijn de burgers die straks weer de beurs mogen trekken voor dit wanbeleid. Ook de 64 miljoen aan garantstellingen en de ongedekte cheque van 7 miljoen voor Port of Den Helder en de plannen voor nieuwbouw stadhuis zullen de gemeente aan de rand van de afgrond brengen.

Dick Berts
29 november 2016 at 06:28
Vergeet een miljoenen schadevergoeding voor het naar de klote helpen van het Rob Scholtemuseum niet.

Nanda Vlaming
29 november 2016 at 08:03
Ach mijnheer Reenders, richt u zich vooral de komende raadsperiode weer op het verkopen van brillen en verrekijkers. Als het dan stuk loopt staat u er geheel zelf voor aan de paal. Het mede besturen van een stad vereist een heldere visie, in de achterliggende raadsperiode heeft u pijnlijk bewezen dat het u daar aan ontbeert!! Schoenmaker blijf bij je leest!!

Ziener
29 november 2016 at 08:51
Volgens mij ligt hier een denkfout met betrekking tot de schouwburg. Verschillende fracties zeggen het belang van de schouwburg te onderschrijven. Dat is te verdedigen, maar we HADDEN een goede schouwburg. Als de VVD nu gewoon zegt dat zij willen dat iedereen het belang van Willemsoord moet erkennen omdat vooral deze club er een miljoenenfiasco van gemaakt heeft in het verleden en daar nu iedereen mede verantwoordelijk voor wil maken, dan krijgt de discussie opeens een geheel ander zetting.
Er wordt behoorlijk hard geschreeuwd (letterlijk mijnheer Visser) dat “we” met zijn allen aan het belang van Den Helder moeten denken. Misschien moet u eens wat meer recht door zee zijn en erkennen dat voornamelijk de VVD het belang van het eigen netwerk vooropstelt. Het belang van Den Helder is namelijk niet dat tig miljoenen gemeenschapsgelden worden aangewend en verbrast ten faveure van uw vrinden.

Hotmail 2
29 november 2016 at 09:05
Kort gezegd is de kampanje in de problemen gekomen door de investering van de commerciele tak (ex waterworld en rik niks). Ik kan niet anders concluderen dan dat dit staatssteun is en dus aangemeld moet worden bij de EU. Het is in strijd met artikel 107 lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU).

Fred
29 november 2016 at 10:46
En zo “””stijgt””” het “””vertrouwen””” in deze waardeloze hap wat zich gemeente bestuur noemt.!!!

sukkels
29 november 2016 at 17:44
hotmail 2 heeft hier een heel goed punt de kampanje begeeft zich namelijk op de commerciele markt zowel de catering als de theatertak gezien deze club veel subsidie krijgt dienen al hun activiteiten zich binnen de muren van het kampanje complex plaats te vinden .en niet daar buiten daar een gewone ondernemer bij een bank geld moet lenen om zijn onder neming te bedruipen tegen markt rentes . beter zou het zijn om weer terug te gaan naar de situatie zoals deze in de jaren 60/70 was namelijk een open inschrijving van plaatselijke horeca ondernemers die voor 5jaar de catering gaan verzorgen heeft de kampanje een vast bedrag voor 5 jaar en een ondernemer de lusten en de lasten

Jan Modaal
30 november 2016 at 01:44
Een te kort aan geld op de bank heeft als oorzaak dat je teveel hebt uitgegeven.
Wellicht even niet goed opgelet bij het doen van aankopen.
Of vergeten om een sluitende liquiditeitsprognose te maken over meerdere jaren. Met onderbouwing wel te verstaan.
Wat mij opvalt is het plotselinge collectieve gebrek aan zakelijk inzicht bij al die ondernemers en voormalig ondernemers welke zitting hebben in de gemeenteraad danwel het college.
Waar is die kritische en zakelijke houding gebleven ?
Als het om dit soort zaken gaat is het heel pijnlijk te moeten beseffen dat je wel weet wat je moet vragen maar het niet kan of durft.
Ondertussen kan de Kampanje vrolijk doorgaan met haar concurrentie vervalsende activiteiten.
Of dacht u nu werkelijk dat Stoom BV een financiering heeft gekregen van de bank voor de gehele inrichting vaan het restaurant ?
Natuurlijk niet.
Maar ondertussen kapen ze wel werk weg voor de neus van ondernemers die wel hebben moeten investeren met een lening van de bank.
Veelal op basis van hoofdelijk meetekenen voor de lening.
Zie ik bij Stoom nog niet zo snel gebeuren.
En dan heb ik het nog niet gehad over de evenementen buiten de muren van de schouwburg.
Ook daar begeeft men zich op het terrein van ondernemers die veel meer risico lopen en die niet kunnen aankloppen bij de gemeente om een lening als het even tegenzit.
Met het grootste gemak weet men zich een plaats te veroveren binnen de organisatie van dergelijke evenementen.
En als men het zelf niet aan kan, wordt er kennis en materieel ingehuurd van buiten Den Helder.
Aangezien het de politiek en de ondernemers die daarin zitting hebben ontbreekt aan lef om hier wat over te zeggen, moet het maar op deze manier.
Tot slot nog even dit.
Toen de Kampanje werd gebouwd zag ik een doek met daarop de tekst
” hier bouwen we aan onze schouwburg ”
Heel naief dacht ik toen dat hiermee de Helderse bevolking werd bedoeld.
Inmiddels is het mij duidelijk dat de doelgroep een stuk kleiner is en van een heel andere samenstelling.

http://denhelderactueel.nl/2016/11/raad-akkoord-herziening-geldlening-kampanje/

1 Comment

  1. Wanneer ik als burger voor mijn bedrijf geld wil lenen van wie dan ook moet ik met mijn financiële gegevens, jaarstukken etc. openheid geven hoe mijn bedrijf er voor staat. En wanneer ik de arrogantie heb om te zeggen dat ik gewoon dat geld wil en absoluut geen inzage geef in mijn financiële situatie, krijg ik nergens geld. Maar wat doet het College en de Raad? Het meest domme en ook onverantwoordelijke gedrag vertonen door zonder enige inzage in de financien van de Kampanje ruim een miljoen euro te geven. Een zeer kwalijk optreden en een Bestuur van onze gemeente onwaardig en ook klachtwaardig. Mijn al jaren geleden gedane voorspelling dat verplaatsing van de schouwburg een historische vergissing is uitgekomen waarvan we vele jaren de wrange vruchten zullen voelen. Heel veel burgers van Den Helder denken met weemoed terug aan de Kampanje op het Bernhardplein. Voor wellicht 5 miljoen euro had deze schouwburg kunnen worden gerestaureerd. Zie de schouwburg in Alkmaar waar ook zo nodig een nieuwe schouwburg moest komen maar waar het gezonde verstand heeft gezegevierd en tot een zeer goede en vooral fraaie en gezellige schouwburg heeft geleid. Midden in de stad met een geweldige parkeergarage.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image