Arie Booy – Kooyhaven niet in gebruik + ‘Nooit vol’ + Vragen D66 + ‘Heeft perspectief’ + Diepte vereist + Vaarweg strookt niet + Michiel Snik – Prestige object + DHA – VVD NH stelt vragen

Kooyhaven niet in gebruik door gebrek diepgang

Helderse Courant, 6 maart 2018

Helderse Courant, 6 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

‘Kooyhaven komt nooit vol’

Helderse Courant, 6 maart 2018

Helderse Courant, 6 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Vragen D66 over haven

Helderse Courant, 7 maart 2018

Helderse Courant, 7 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

‘Kooyhaven heeft toch perspectief’

Helderse Courant, 7 maart 2018

Helderse Courant, 7 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Diepte vereist voor schepen Glomar

Helderse Courant, 7 maart 2018

Helderse Courant, 7 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Vaarweg kanaal strookt niet met diepte haven

Helderse Courant, 8 maart 2018

Helderse Courant, 8 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Prestige object

Helderse Courant, 7 maart 2018

Helderse Courant, 7 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

VVD Noord-Holland stelt vragen over Kooyhaven

Den Helder – In het voorjaar van 2017 nog feestelijk geopend met grootste plannen, maar een klein jaartje later is het stil in Kooyhaven. Het allereerste bedrijf, dat zich op het terrein wilde vestigen heeft zich teruggetrokken. De haven is aangelegd voor schepen met een diepgang van 4,5 meter, maar de provincie staat schepen met een diepgang groter dan 3,3 meter niet toe, aldus het Noord-Hollands Dagblad op dinsdagochtend 6 maart. Een bijzondere situatie, waar de VVD fractie in de provincie Noord-Holland graag meer over wil weten.

Een haven, waar bedrijven zich willen, maar ook kunnen vestigen biedt namelijk enorm veel werkgelegenheid en kan de economie in de Noordkop een enorme boost geven. “De VVD wil daarom ook weten of de gedeputeerde op de hoogte was van deze situatie. En nog belangrijker, wat we hier aan kunnen doen om er voor te zorgen, dat de haven toch volledig in gebruik genomen kan worden.”

“Er is veel vraag naar havens direct aan zee en deze haven ligt ook nog eens op een uurtje afstand van Schiphol. Dit terrein heeft ontzettend veel potentie en die moeten we wel volledig benutten. Laten we vooral zoveel mogelijk kansen bieden aan bedrijven, die zich hier willen vestigen.” aldus Hanneke Kaamer van Hoegee. Namens de Statenfractie van de VVD heeft zij schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. De VVD wil onder meer weten, of de toekomstige ontwikkeling van de Kooyhaven mee gewogen is in het besluit omtrent de maximale diepgang van schepen in de wateren rondom de Kooyhaven? En ze wil weten of er voorafgaand aan de realisatie van de Kooyhaven een onderzoek is gedaan naar de wensen van de mogelijke gebruikers van deze havens?

Den Helder Actueel, 7 maart 2018 – 09:23

Reacties:

Judge X
7 maart 2018 at 11:22
Ik heb het debacle Kooyhaven, 2 jaar geleden bij ‘eerste damwand’ reeds voorspeld en ook onder ‘beter evenwicht bedrijventerreinenmarkt’:
https://denhelderactueel.nl/2016/05/kooyhaven-verankert-eerste-damwand/
https://denhelderactueel.nl/2016/07/gemeenten-willen-beter-evenwicht-bedrijventerreinenmarkt/

Judge X
7 maart 2018 at 11:39
In maart 2013 ligt er een rapport van Buck Consultants ‘om het maar liever niet te doen’, op 10 mei 2016 sla je de eerste damwand en 2 maanden later (8 juli) teken je een convenant ….. is dat logisch.
Met dank aan VVD, CDA, D66, PvdA en Stadspartij.
Mind You 21 maart !

Stefan
8 maart 2018 at 02:36
VVD, CDA, D66, PvdA maar vooral de VVD Haven wethouder Kees Visser was hiervoor verantwoordelijk!

EB
7 maart 2018 at 12:13
Was al bekend vanaf de eerste dag, ook de betonnen bak onder de kooybrug heeft zijn beperkingen vwb diepgang van de schepen, vandaar dat er gewoon geen grote schepen zoals suplyers kunnen komen. Is gewoon weer haantjes gedrag en prestige strijd van gemeente en provincie over de rug van de burgers zelfs de procedures voor vergunnigen aanvraag e.d. is geschonden door de provincie. oplossing is om jachthaven van te maken met bebouwing rondom.

Hanneke Kaamer van Hoegee
7 maart 2018 at 13:13
@EB, om de reden van de betonnen bak en een eventuele gasleiding heb ik gevraagd om een schematische weergave van de diepgang tussen de sluis en de Kooyhaven.
In het bericht hierboven zijn slechts enkele van de 18 gestelde vragen weergegeven.

Hotmail 2
7 maart 2018 at 14:54
Hanneke, waarom doe je zo verontwaardigd. Het moet bij jou toch allang bekend zijn als Statenlid NH | Mobiliteit, Zeehavens & Zeesluis .
Zie het Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 december 2014, nr. 502006/502021, tot vaststelling van de scheepsafmetingen en de vaarwegprofielen
.
Dit is de oorsprong van het kanaal, zie wiki. Het kanaal had een lengte van 80 kilometer. Het was 40 meter breed aan de waterspiegel en had een diepte van 6 tot 7 meter over een bodembreedte van bijna 10 meter. Het was destijds het breedste en diepste kanaal ter wereld. Het kanaal heeft zo’n 11 miljoen gulden gekost en de aanleg duurde ongeveer vijf jaar.

Stefan
8 maart 2018 at 02:43
Je onttrekken van alles is makkelijk! Maar je was wel de benoemd vertegenwoordiger van Den Helder bij de Provincie

Stefan
8 maart 2018 at 02:49
Dt moet ook in de PRovincie duidelijk zijn. Want daar schort het aan! Er is meer aandacht voor Alkmaar en alles zuidelijk daarvan!

Stefan
8 maart 2018 at 02:41
Deze dame is zeker nooit wat waard geweest nu niet en ook niet in de toekomst (VVD)

Bodelo
7 maart 2018 at 15:41
Ik krijg niet de indruk dat Hanneke verontwaardigd is.
Daarnaast vind ik de door haar gestelde vragen niet zo gek; kijkend naar de laatste alinea die U geschreven heeft.

Hanneke Kaamer van Hoegee
7 maart 2018 at 17:02
Beste @hotmail2. Ik ben zeker niet verontwaardigd. Geen idee waar u dat op baseert. Ik ben overigens ook geen woordvoerder vaarwegen. Maar als regiovertegenwoordiger en als woordvoerder Zeehavens (hoewel dat hier ook wat discutabel is) heb ik vragen gesteld omdat er voor mijn gevoel iets niet helemaal goed gaat.
De enige juiste wijze om daar achter te komen is vragen stellen. Volgens mij hoort dat bij mijn controlerende taak als volksvertegenwoordiger.
Ik ben overigens nog steeds voorstander van de Kooyhaven omdat het economische kansen biedt voor de regio. Maar dan moet wel voor alle partijen duidelijk zijn van wat wel kan en wat niet kan.

RB
7 maart 2018 at 18:11
welke economische kansen ziet u hier dan?
ik heb er in de laatste 2 jaar 2 x een scheepje zien liggen, wil nog niet echt van de grond komen lijkt me…..
Hotmail 2
7 maart 2018 at 19:13
Hanneke,Woordvoerder: (H)OV Kop en IJmond, PMI, PMO, Provinciale Wegen, Fietspaden en Vaarwegen, TWINH & EXINH, Zeehavens (inclusief 2e zeesluis), NZKG Stuurgroep, IPO.
.
Je vragen lezende was je toch wel bekent met het besluit 2014 en komt het bij mij zelfs niet alleen verontwaardigd maar zelfs onnozel over dat je hier nu pas op aanslaat. Ik had je hoger(pro actief) ingeschat, sorry.

caso
7 maart 2018 at 13:35
Mooi man, HBO bedrijfskundigen als politici.

Jonathan
7 maart 2018 at 14:56
Schandalige wanprestatie van vvd bestuurders. #stemzeweg

Klaas Otten (@bouwbedrijfweb)
7 maart 2018 at 16:25
Veel Jutters en Nieuwdiepers zagen het fiasco aan komen, ook #VVD deed ook mee aan #Kooyhaven #DenHelder #GR2018

Rupert S
7 maart 2018 at 20:47
Ik zal de VVD even wat leren. Ik doe m’n leven niks anders dan deze mensen onderrichten en spiegeltjes voorhouden.
Citaat: “…wat we hieraan kunnen doen om ervoor te zorgen dat de haven toch volledig in gebruik genomen kan worden.”
Hier schreeuwt weer het grote kind dat het middel tot doel wil maken.Fout, fout, fout! Bestaat niet, kan niet, gebeurt niet.
Een haven wordt pas in gebruik genomen als er vraag naar is. Zo werkt dat. Aanbod naar vraag, geen aanbod om zich. Dat is alleen waar in natte dromen van roofridders. Dus wat gaan we doen als er over tien jaar nog steeds niks gebeurt? Jullie weten het antwoord al, toch? Dan wordt het een waterberging. Die hebben we hard nodig omdat het klimaat verandert door de ongebreidelde, ziekelijke overconsumptie en CATASTROFALE leugen van ‘economische groei’. Als het HHNK al genoeg waterbergingen heeft, maken we er een glooiende oever van voor alles wat in en om het water leeft. Dat willen jullie namelijk, zelfs al willen jullie dat niet. Gesnopen?

Stefan
8 maart 2018 at 02:47
Hanneke een goede raad! Vertrek met stille trom! Een bijdrage aan Den Helder heb je niet geleverd! Terwijl je er wel ingekomen bent door Den Helder. Of niet?

https://denhelderactueel.nl/2018/03/vvd-noord-holland-stelt-vragen-over-kooyhaven/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooyhaven

1 Comment

  1. Er is altijd wel een instantie die den helder de nek wil omdtaaien, is het niet het college dan is het wel de provincie.
    Hoe willen ze werkgelegenheid creeeren in onze stad ?

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.