Arie Booy – Kansen voor marinebouw door groeiende toenadering tussen Duitsland en Nederland + Helderse haven betere vooruitzichten dan grotere zeehavens in Nederland

Het ontwerp van een fregat, dat Damen voor de Duitse marine gaat bouwen (foto Damen)
Het ontwerp van een fregat, dat Damen voor de Duitse marine gaat bouwen (foto Defensie)

Kansen voor marinebouw door groeiende toenadering tussen Duitsland en Nederland

Den Helder – Na de samenwerking op het gebied van tanks worden ook de maritieme banden tussen Nederland en Duitsland aangehaald. Defensie is van plan om bij de vervanging van de Lucht Commando fregatten gelijk op te trekken met de oosterburen.

Staatssecretaris Barbara Visser verwacht rond de jaarwisseling met nieuws over dit project naar buiten te kunnen treden. De vervanging van de meest geavanceerde schepen van de Koninklijke Marine is toekomstmuziek, want nieuwe LC fregatten staan pas op de rol voor de jaren dertig. Toch wordt er nu al over nagedacht en dan zeker in combinatie met de Duitse F124 fregatten, die qua uitvoering sterk lijken op de Nederlandse schepen.

De bewindsvrouw van Defensie berichtte dit najaar aan de Tweede Kamer ’De sterke internationale positie van de Nederlandse marinebouw is eerder dit jaar geïllustreerd toen de opdracht voor de nieuwe Duitse MKS180 fregatten naar een Nederlands Duits consortium ging. Een ander kansrijk traject is de mogelijke samenwerking tussen Nederland en Duitsland bij de toekomstige vervanging van de Nederlandse Luchtverdediging en Commando fregatten en de Duitse F124 fregatten. Ik verwacht, dat daarover aan het eind van dit jaar meer duidelijkheid ontstaat.’

Kansen

Wat de groeiende toenadering tussen de twee landen betekent voor de kansen van het Duitse tkMS, dat onderzeeboten in Den Helder wil gaan bouwen en onderhouden is nog niet helder, maar de signalen op hoog politiek niveau zijn onmiskenbaar: Duitsland is meer dan in het verleden een gewilde partner op het gebied van de ontwikkeling en inzet van wapensystemen. Opvallend nieuws dit jaar was de order, die Damen in de wacht sleepte om samen met Duitse bedrijven de MKS180 fregatten voor de marine van Duitsland te gaan bouwen.

Admiraal Arie Jan de Waard. die aan het hoofd staat van de Defensie Materiaal Organisatie zegt tegen Marineschepen.nl. ’Het is prachtig wat er bij MKS180 gebeurt, want dat zou op de lange termijn ook een bestendiging van de samenwerking tussen Nederland en Duitsland kunnen betekenen. Ik heb met mijn Duitse collega afgesproken, dat we gaan kijken of we op systeemniveau voor onze huidige fregatten programma’s kunnen samenwerken.’ Het gaat daarbij vooral om het investeren in SEWACO, SEnsor, WApen en COmmando systemen.

In het feit dat radarbouwer Thales ook mee gaat werken aan de nieuwe serie Duitse fregatten zien de kopstukken van Defensie verdere kansen voor Nederlandse technologiebedrijven op de internationale markt. Komend jaar zal duidelijk worden welke kant het opgaat. De regering wordt geacht een keuze te maken voor een bouwer van onderzeeboten. Het kan echter ook nog een jaar duren hetgeen de spanning enkel zal opvoeren.

Helderse Courant, 31 december 2020, 06:53

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201230_34035177

Helderse haven lijkt betere vooruitzichten te hebben dan grotere zeehavens in Nederland

De directie, Jacoba Bolderheij en Kees Turnhout, van Port of Den Helder (foto PODH)

Den Helder – Vergeleken met andere zeehavens in ons land zijn de vooruitzichten voor de Helderse haven niet slecht. Dat valt te leren uit een economisch rapport van het ministerie van infrastructuur en waterstaat.

De Rijksoverheid wilde weten wat het effect van de Corona Virus Crisis op de havens is en vroeg Erasmus Universiteit dit uit te zoeken. De klap komt volgens de studie vooral hard aan in havens, waar fossiele brandstoffen worden aangevoerd. Deze trend was al geruime tijd gaande door de transitie naar zon en windenergie. Voor havens als Rotterdam en Amsterdam betekent het een zwart scenario, maar voor Port of Den Helder, waar ingezet wordt op veel werk door alternatieve energie, is het juist een pluspunt.

De kleine zeehaven, die het niet moet hebben van overslag, kan juist profiteren van de ontwikkeling, dat er steeds meer vraag is naar alternatieve energie. In de routekaart, die Port of Den Helder maakte om de strategie te bepalen, staat dienstverlening aan bedrijven in windenergie op zee als een van de voornaamste pijlers onder het beleid. Daar is inmiddels waterstof aan toegevoegd. In Den Helder wordt een fabriek voor de opwekking van waterstof gebouwd.

Drager

Waterstof ziet de overheid als een belangrijke drager voor energie, die in windparken op zee wordt opgewekt. Een aantal Helderse bedrijven, zoals DHSS, is reeds actief in de service aan ondernemingen die nu windparken aanleggen. “We hebben een schat aan kennis van maritieme zaken, van olie en gaswinning en ook van duurzame energieproductie op zee”, prijst directeur Jacoba Bolderheij de faciliteiten van Port of Den Helder aan. De komende jaren worden parken in de buurt van de Noordkop gebouwd.

Drukte in de Helderse haven (foto NHD)

De onderzoekers van Erasmus Universiteit wijzen op de combinatie van de Corona Virus crisis met de ’schokkende’ ontwikkeling in de oliemarkten. ’Er is een vraaguitval van bijna 20% door de lockdown in de luchtvaart en de werkplekken. Dit betekent voor de offshore sector een dramatische ontwikkeling, waarbij de leidende bedrijven banenverlies hebben aangekondigd’, schrijven ze in het rapport.

Al ruim een halve eeuw speelt de Helderse haven een leidende rol in de dienstverlening aan offshore bedrijven op het Coninentale Plat. Logisch dus, dat de terugloop in olie en gas Port of Den Helder en de lokale ondernemingen parten speelt. Van de andere kant kan het bouwen van windparken – en vooral het onderhoud dat daarna dient te gebeuren – prima het verlies aan werkgelegenheid op gaan vangen. De strategische ligging van de zeehaven plus de aanwezigheid van een luchthaven bieden Den Helder wat dat betreft volop kansen.

Helderse Courant, 31 december 2020, 19:27

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201231_59017148

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Barbara+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Defensie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Haven+Den+Helderhttps://robscholtemuseum.nl/?s=Damen
https://robscholtemuseum.nl/?s=tkMS
https://robscholtemuseum.nl/?s=Arie+Jan+de+Waard
https://robscholtemuseum.nl/?s=Defensie+Materiaal+Organisatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=MKS180
https://robscholtemuseum.nl/?s=SEWACO
https://robscholtemuseum.nl/?s=F124
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fregat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Multipurpose+Fregat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lucht+Commando+Fregat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacoba+Bolderheij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Turnhout
https://robscholtemuseum.nl/?s=Offshore
https://robscholtemuseum.nl/?s=DHSS

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image