Arie Booy – HSV: Stadhuis op werf slecht idee + NH – Stichting maakt bezwaar tegen komst ambtenaren Den Helder

HSV: Stadhuis op werf slecht idee

Den Helder – De Haven en Scheepvaart Vereniging keert zich tegen een stadhuis op de oude rijkswerf Willemsoord.

“Om meerdere reden vinden we het een slecht idee”, begint HSV voorzitter Bob Haitsma zijn betoog. “Voordat ik onze voornaamste argumenten noem, wil ik aantekenen het jammer te vinden, dat het college niet eerst met partijen, zoals de onze, gesproken heeft alvorens dit plan te ontvouwen. Als vertegenwoordiging van het havenbedrijfsleven zijn we immers een gesprekspartner èn belanghebbende.”

Haitsma meent, dat het gemeentebestuur onvoldoende nagedacht heeft over de gevolgen van vestiging van het stadhuis aan de zuidoost kant van Willemsoord. Hij pakt er een recente folder van Port of Den Helder bij. “Kijk, met deze folder over bedrijfsvestiging op Buitenveld gaat het havenbedrijf beurzen af. Ik heb begrepen, dat de gemeente ook naar Buitenveld kijkt voor parkeerruimte. Dan zit je dus direct in het vaarwater van de maritieme bedrijvigheid, die je naar de stad wilt halen.”

Ontsluiting

Een andere zorg van de HSV is de ontsluiting van Willemsoord. Haitsma: “Het is nu vaak al een probleem om langs de Binnenhaven naar de Texelse boot te komen. Door het stadhuis op die plek te vestigen wordt dat probleem enkel maar groter. In de krant gonst het van de berichten, dat de marine weer gaat groeien en dat er misschien onderzeeboten op de Nieuwe Haven gebouwd zullen worden. Dit soort zaken moet het gemeentebestuur laten meewegen in een besluit over de vestiging van het stadhuis. Wij als HSV hebben niet de indruk, dat dit voldoende gebeurt.”

Haitsma, zelf oud wethouder, zet voorts vraagtekens bij de haast, die met de besluitvorming gemaakt wordt: “Er zou eind deze maand al een besluit genomen moeten worden over verplaatsing van het stadhuis naar Willemsoord. Waarom dan al? We spreken reeds een kwart eeuw over een nieuw stadhuis. Verstandiger is het om ons nog even te bezinnen over de plek.” De voorzitter wijst naar een ander groot gebouw in de binnenstad: “Het oude V&D gebouw wordt nu geheel gestript. Het is 6000 m2 groot. Je kunt er publieksbalies op de begane grond maken, er is beneden en boven plek voor ambtenaren en bestuurders. Maak van de restaurantkoepel een raadszaal. Hoe mooi kan het wezen?”

Zwarte cijfers

Haitsma vermoedt, dat een van de redenen om naar Willemsoord te gaan is ingegeven door financiële motieven: “Zwarte cijfers voor Willemsoord zijn heel belangrijk. Maar vergeet niet, dat door de komst van de schouwburg de financiële situatie van de oude werf al enorm verbeterd is. Wij als HSV vragen ons af wat het effect van deze ontwikkeling is voor onze leden. De economische schade door slechte bereikbaarheid van de haven neemt alleen maar toe.”

Helderse Courant, 18 feb februari 2019, 14:57

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190218_36203954/hsv-stadhuis-op-werf-slecht-idee

Stichting maakt bezwaar tegen komst ambtenaren Den Helder

Den Helder – Stichting tot Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder heeft een bezwaar ingediend tegen het plan van de gemeente om het stadhuis te verhuizen naar Museumhaven Willemsoord. “De ontwikkeling van de museumhaven komt in gevaar als daar honderden ambtenaren worden gehuisvest.”

Het gemeentebestuur discussieerde er jaren lang over. Toch kwam er dan vorige maand toch een besluit: het nieuwe stadhuis komt te staan op de oude rijkswerf Willemsoord. Maar de Stichting Behoud tot Cultureel Erfgoed Den Helder, die vorige week werd opgericht, ziet niks in deze plannen.

Vandaag diende de stichting daarom een bezwaarschrift in bij de gemeenteraad. Dit werd door verschillende organisaties, stichtingen en scheepseigenaren ondertekend. Zij zouden zo’n 200 vrijwilligers vertegenwoordigen, die actief zijn in de Museumhaven. “Zij steken hun ziel en zaligheid in het restaureren en exploiteren van de nautische monumenten”, aldus voorzitter Paul Schaap.

Schaap is bang, dat de Museumhaven ‘leegloopt’, als de gemeente zich daar gaat vestigen. “Verder staat het voortbestaan van de Traditionele Schepen Beurs en andere nautische evenementen op de tocht, evenals het plegen van onderhoud”, stelt hij.

NU Nieuws, 18 februari 2019, 20.28 uur · Aangepast 18 februari 2019, 20.45 uur

Lees ook:
Eindelijk duidelijkheid: stadhuis Den Helder verhuist naar oude rijkswerf Willemsoord
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/238726/eindelijk-duidelijkheid-stadhuis-den-helder-verhuist-naar-oude-rijkswerf-willemsoord
Historische rijkswerf in beeld als locatie voor nieuw stadhuis Den Helder
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/233280/historische-rijkswerf-in-beeld-voor-nieuwe-stadhuis-van-den-helder

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/240655/stichting-tegen-komst-ambtenaren-naar-museumhaven-in-den-helder

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bob+Haitsma
https://robscholtemuseum.nl/?s=Haven+en+Scheepvaart+Vereniging
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+tot+Behoud+Cultureel+Erfgoed+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord