Arie Booy – Helderse havenomzet uit olie en gas neemt af + ‘Visserij is dupe van windenergie’ + Pieter Hotse Smit – Natuurherstel bij windpark Noordzee mislukt: 85 procent geplaatste oesters dood

 Helderse havenomzet uit olie en gas neemt af na 2024

Den Helder – Nieuw werk in de vorm van windenergie op zee kan voor de Helderse haven niet snel genoeg beginnen.

Momenteel is de dienstverlening aan de olie en gaswinning nog de kurk, waarop de haven drijft. Maar volgens een rapport, dat de gemeente door KPMG heeft laten maken, neemt de omzet voor het zoeken naar en het winnen van fossiele brandstoffen na 2024 af.

KPMG onderzocht de financiële vooruitzichten van Port of Den Helder, omdat de gemeente 17,4 miljoen euro gaat investeren in het onderhoud van de haven.

Hoewel de omzet uit olie en gas over vijf jaar zal afnemen verwachten de makers van het rapport wel meer omzet uit dienstverlening bij het ontmantelen van platforms op zee. ’De belangrijkste kans op omzetgroei’, schrijven ze, ’ligt voor het havenbedrijf in de ontwikkeling van offshore wind. Het realiseren van extra kaderuimte voor zeeschepen is dan noodzakelijk’.

Grote klus

Voorwaarde voor de investering, die de gemeente gaat doen, was het in kaart brengen van het havenonderhoud, dat de komende jaren vereist is. “Dat was een grote klus“, stelt directeur Jacoba Bolderheij van de Port: “In 2013 is ons bedrijf verzelfstandigd met een omvangrijke beheer en onderhoudsopgave: de zeehaven, de binnenhaven, Westoever, Oostoever, Kooypunt, Kooyhaven, en de publieke infrastructuur zoals Zeedoksluis, de Van Kinsbergenbrug en de Oostoeverbrug.

Gebleken is, dat het onderhoud van de haven niet vanuit havenopbrengsten is te betalen. Het heeft daarbij zeker niet geholpen, dat rond 2015 de offshoremarkt is ingezakt.

Nu is volgens haar het onderhoud in de greep: “We kunnen ver vooruitkijken; wanneer wat aan onderhoud toe is en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Er staan zeer grote onderhoudsprojecten voor de deur, zoals de renovatie van de Zeedoksluis en de Van Kinsbergenbrug, het baggeren van de zeehaven en de vervanging van de kade van het Nieuwe Werk. Ik ben ontzettend blij met het raadsvoorstel over de financiële bijdrage in het onderhoud van de haven. Dit besluit is voor Port of Den Helder een essentiële stap in haar nog relatief korte bestaan sinds de verzelfstandiging“, zegt Bolderheij.

De gemeenteraad moet nog met het voorstel instemmen, maar de coalitie is gebaseerd op een grote meerderheid in de raad. In de praktijk komt het neer op een bedrag van een miljoen euro per jaar voor de komende twee decennia. Het wordt een vaste begrotingspost.

Helderse Courant, 24 augustus 2019, 20:39

Reacties:

Fred Kwast
De spek en bonen raad, moet nog met het voorstel instemmen, maar de coalitie is gebaseerd op een grote meerderheid in de raad. Conclusie, de oppositie zit er voor spek en bonen, en kan net zo goed naar huis gaan, daar het al is besloten. De kleine splinterpartijen, die bij de coalitie op schoot gekropen zijn, hebben de coalitie aan die grote meerderheid geholpen. De kiezer ten spijt, maar u heeft een kat in de zak gekozen. Met deze coalitie, wordt elke toekomstige voorstel er doorheen geramd.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190824_92879597/helderse-havenomzet-uit-olie-en-gas-neemt-af-na-2024

‘Visserij is dupe van windenergie’

Europêche pleit voor gelijke behandeling

Den Helder – In het visserijkoor van critici op het Nederlandse beleid rond windenergie op zee heeft zich nu ook de Europese visserij organisatie Europêche gemeld.

De koepelorganisatie vindt, dat Europa de visserijsector niet moet discrimineren ten opzichte van andere economische activiteiten op de Noordzee, meldt het vakblad Visserij Nieuws.

Eerder werd in enkele opiniestukken in deze krant door voormannen van de regionale visserij al gewezen op de strijd, die zich om ruimte op de Noordzee gaat afspelen, waardoor vissers beperkt worden in hun mogelijkheden om een belegde boterham te verdienen.

Europêche meent, dat de Noordzee overvoerd wordt met windmolenparken zonder dat duidelijk is welke ecologische en economische impact deze hebben.

Kwetsbaar

Om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs dienen er over tien jaar veertig maal zoveel windparken op zee te staan als vandaag de dag. Dat er zo steeds minder speelruimte voor de visserij overblijft, laat zich raden.

Europêche vindt het vreemd, dat kwetsbare gebieden worden gesloten voor de visserij, terwijl die gebieden wel worden opengesteld voor windindustrie, die een grote impact heeft op het leven in en gebruik van de zee. De Europese visserijkoepel pleit ervoor, dat aan de ongelijke behandeling van vissers ten opzichte van andere gebruikers van de Noordzee een einde komt.

Volgens Pim Visser, directeur van Visned, zijn de kosten voor wind op zee veel groter dan de ruimtelijke claim, die zorgt voor meer drukte en minder veiligheid op zee: “De kosten zijn veel groter dan alleen het verlies aan visgronden, waar onze vissers op duurzame wijze de rente van supergezonde bestanden af vissen. De kosten zijn mogelijkerwijs, dat wij ons ecosysteem om zeep helpen“, waarschuwt hij.

Visser Dirk Kraak vindt, dat als windparken worden doorgezet daar iets tegenover dient te staan: “De visserman, die verjaagd wordt van zijn visgronden, moet gecompenseerd worden. Niet om te stoppen met vissen, maar door een stimulans om op een andere manier te vissen in een kleinere zee. Dat kan met innovatieve schepen en methodes, maar dat kost wel geld.”

Helderse Courant, 12 augustus 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Natuurherstel bij windpark in Noordzee mislukt: 85 procent geplaatste oesters dood

Een poging het onderwaterleven te verbeteren bij een windmolenpark op de Noordzee is uitgelopen op een grote teleurstelling. Van de 600 platte oesters, die in november bij een van de windmolens voor de kust IJmuiden werden geplaatst, blijkt acht maanden later 85 procent dood te zijn.

Het schip, dat dinsdag in windpark Luchterduinen voor IJmuiden de oesterkooien omhoog haalde. De schelpdieren zijn geplaatst om de natuur te herstellen, maar 85 procent bleek bij inspectie dood.

Dit werd dinsdag duidelijk tijdens een expeditie op de Noordzee, waarbij de Volkskrant aanwezig was. Initiatiefnemers Stichting de Noordzee en Natuur & Milieu zien windparken als dé kans om oesterbanken terug te brengen op de Noordzee, omdat bij de molens niet mag worden gevist met sleepnetten. Het trekken van vistuig over de bodem en oesterziektes hebben ervoor gezorgd, dat het schelpdier in de twintigste eeuw praktisch uit de Noordzee verdween.

Oesters verbeteren de waterkwaliteit en trekken ander zeeleven aan. Bij het windpark Luchterduinen van Eneco, waar de proef op 23 kilometer uit de kust van IJmuiden werd gedaan, blijkt dit ook. In de omgeving van de 15 procent overlevende oesters werden door een soort onderwater drone – bestuurd vanaf een schip – onder meer krabben, mosselen, pijlinktvis eieren, anemonen, zeenaaktslakken, botervissen, zeesterren en steenwolken waargenomen.

Het idee achter het project De Rijke Noordzee was, dat de oesters zich gingen voortplanten. Dinsdag hadden diverse steensoorten bij de oesters gezet moeten worden om te zien aan welke materialen ze zich het liefst hechten. Die operatie ging niet door, omdat het gros van de oesters dood is gegaan door de berg zand, waaronder het grootste deel van de drie kooien, waarin ze zaten, was bedolven.

Chagrijnig

Een ontwerpfout, concludeert Floris van Hest, directeur van Stichting de Noordzee. ‘We halen nu alles omhoog en gaan evalueren hoe het beter kan’, zegt hij licht teleurgesteld. ‘Natuurlijk hoop je, dat het direct een succes is, maar dit hoort erbij als je iets nieuws probeert. We leren hier hoe dan ook van, al zijn we op dit moment wel wat chagrijnig.

Exacte cijfers willen ze niet noemen, maar met het eerste mislukte project, dat vijf jaar had moeten blijven staan op een gebied van zo’n tweeduizend vierkante meter, zijn enkele tonnen gemoeid. Het consortium, waarbij ook windpark bouwer Van Oord, financier ASN Bank en tal van wetenschappers zijn betrokken, hoopt binnen een paar maanden een nieuwe proef te kunnen starten met kooien, die minder dicht op de zeebodem staan.

Op dit moment staan op 0,2 procent van de Noordzee windmolens. In 2030 moet dit percentage zijn gegroeid tot vier. Bedrijven, die windmolens op zee exploiteren hebben een inspanningsverplichting om aan natuurontwikkeling te doen. Mede parkeigenaar Eneco blijft het oesterproject dan ook steunen.

Duurzaamheidsstrategie

Wij zijn ons ervan bewust, dat we het steeds grotere gebied op de Noordzee niet in ons eentje moeten claimen’, zegt Arjan Donker, operationeel directeur van het windpark Luchterduinen. ‘Bovendien past natuurontwikkeling in onze duurzaamheidsstrategie.’

Het doel van Stichting de Noordzee en Natuur & Milieu is om over vijf jaar op meerdere plekken op de Noordzee vijf oesterprojecten van tientallen hectaren te hebben. Recentelijk kregen ze voor hun plannen een donatie van 8,5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Boven Schiermonnikoog zijn Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling al langer bezig met het herstellen van oesterbanken.

De Volkskrant, 10 juli 2019, 5:00

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/natuurherstel-bij-windpark-in-noordzee-mislukt-85-procent-geplaatste-oesters-dood~b3c53e9b/

https://fenixx.org/2019/08/17/natuurherstel-bij-windpark-in-noordzee-mislukt-85-procent-geplaatste-oesters-dood/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacoba+Bolderheij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Turnhout
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dirk+Kraak
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+de+Noordzee
https://robscholtemuseum.nl/?s=windpark