Arie Booy & Hedzer Faber – ’Laat Rob Scholte z’n museum maken’ + Delano Weltevreden – Vele duizenden schuldenaren in Den Helder

’Laat Rob Scholte z’n museum maken’

Moet Den Helder nou echt wel door gaan met gerechtelijke stappen tegen kunstenaar Rob Scholte? Raadsleden, van coalitie tot oppositie, beginnen zich dat hardop af te vragen nu blijkt, hoe de rekeningen oplopen.

Het kort geding om Scholte uit het oude postkantoor te krijgen kostte al 183.000 euro aan advocaatkosten, blijkt uit antwoorden op raadsvragen van Behoorlijk Bestuur. De gemeente verloor en bereidt nu een bodemprocedure voor.

“De vraag is, of je het kunt winnen en of de winst nog wel opweegt tegen de kosten, die er voor worden gemaakt”, zegt fractieleider Hans Verhoef namens collegepartij D66. Hij heeft gisteren meteen zijn eigen wethouder Lolke Kuipers gebeld om opheldering, want ’dit soort bedragen, dat is wel even slikken’. Verhoef daarna: “Mij is verzekerd, dat er alles aan wordt gedaan om er uit te komen met Scholte, dat de bodemprocedure puur is om rechten veilig te stellen voor het geval het niet lukt.” Hij zint nog op raadsvragen.

Tjitske Biersteker (Christenunie) heeft haar bedenkingen: “Ik zie nog steeds niet, dat ze serieus met Scholte in overleg gaan. Het is lastig te voorkomen, want het aangaan van rechtszaken is een collegebevoegdheid.”

Volgens de PvdA zou die bevoegdheid daarom moeten worden beperkt. Fractieleider Peter de Vrij: “Soms ontkom je er niet aan om de stap naar de rechter te maken. Maar die afweging zou wat ons betreft thuis horen in het presidium (vergadering van fractievoorzitters, red.), zeker gezien er zo veel niet met veel succes worden gevoerd.” Roy Slort (CDA): “Maar de raad had nu ook op de rem kunnen trappen en dat is niet gedaan. Over blijft, dat het een verschrikkelijk hoog bedrag is, en we doen het niet handig.”

Volgens Stadspartij voorman Peter Reenders moet Den Helder het probleem van steeds verloren rechtszaken ’aan de basis’ oplossen. “Steeds blijkt, dat onze contracten onhandig zijn geformuleerd, of dat we niet juist handhaven. Dat zie je nu weer op De Nollen: voor je het weet, wordt het weer gezien als gedogen.”

’Criminelen’

Hij kan zich niet voorstellen, dat deze kosten puur voor dit ene kort geding zijn gemaakt, zoals het college stelt in de beantwoording van de vragen. “Als dat waar is, dan zijn dit (advocatenkantoor Nauta Dutilh, red.) criminelen en is het goed dat er afscheid van ze genomen is.”

Kees Visser (VVD): “Het is doodzonde van het geld. Scholte heeft een zwak punt gevonden en de rechter ging daar in mee. Je kunt het voorkomen door goede afspraken te maken. Het mag echter niet zo zijn, dat de gemeente bij voorbaat de handdoek in de ring gooit.”

Rachel Post, Sociaal Lokaal: “Den Helder heeft z’n juridische zaken niet op orde. Dat zie je met de Nollen, de watertoren en Scholte. Het is een zwalkend beleid.”

Nel Dol van GroenLinks vindt het ’een hoog bedrag voor iets wat je op een andere manier kunt oplossen’. “Ik hoop, dat het college er van leert en het bedrag niet nog hoger laat worden. De gemeente moet voortaan eerst met partijen proberen er in redelijkheid uit te komen en niet te snel naar de rechter stappen.”

Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur: “Dit soort bedragen zijn onbegrijpelijk. Pure verspilling, als je bedenkt, dat het initiatief bij de gemeente ligt en andere wegen zijn geblokkeerd als gevolg van persoonlijke emoties van bestuurders.”

Carla van Driesten, Vrije Socialisten: “Ik vind ’t afschuwelijk en ben heel boos. Erger nog vind ik, dat dit gewoon door gaat. Laat Rob zijn museum maken, dat is beter voor de gemeente dan deze blamage.”

Pijnlijk

Marinus Vermooten van fractie Vermooten is zich ’rot geschrokken’. “Ik kon geen hap brood meer door mijn keel krijgen. Belastinggeld over de balk gesmeten. Laten we op basis van argumenten er uit zien te komen en niet dit soort pijnlijke procedures aan gaan.”

“Het is dramatisch!”, roept fractieleider Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder. “Voor dat bedrag kopen mensen in Den Helder een huis. Dit kun je voorkomen door veel eerder mediation toe te passen. Laat ze afkoelen en door een onafhankelijke partij bij elkaar brengen.”

Noordhollands Dagblad, 6 november 2017, 17:25

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/laat-rob-scholte-zn-museum-maken

Vele duizenden schuldenaren in Den Helder

Den Helder wil het aantal personen met problematische schulden binnen zes jaar met 30 procent verlagen ten opzichte van eind 2017.

Dat blijkt uit het Beleidsplan Schulddienstverlening 2018-2021, dat gisteravond door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling is besproken.

Onderzoek heeft volgens burgemeester en wethouders uitgewezen, dat een kwart van de Helderse burgers te maken heeft met problematische schulden of het risico loopt in zo’n situatie terecht te komen. Dat zijn ongeveer 14.000 personen met zogenoemde schulden stress. Het gaat niet alleen om mensen met lage inkomens.

Den Helder wil het beleid omgooien: van ’schuldhulpverlening’ naar ’schulddienstverlening’: inwoners krijgen niet alleen in financieel opzicht hulp bij het voorkomen of oplossen van hun (dreigende) schulden. Ook aan de achterliggende oorzaken wil de gemeente iets doen. De situatie van de schuldenaar bepaalt waarin de aanpak de nadruk op wordt gelegd.

Doorbraakfonds

Sociaal Lokaal, ChristenUnie en GroenLinks zijn enthousiast over het in te stellen Doorbraakfonds. Het college wil daar de komende vier jaar 50.000 euro per jaar in stoppen. Met dat geld kan snel tot overname van schulden worden besloten om problematische situaties te stabiliseren.

Anjo van Dam (ChristenUnie) denkt, dat het Doorbraakfonds handig is om te voorkomen, dat schulden door incassokosten verder oplopen.

Wethouder Pieter Kos verwacht, dat de 200.000 euro in het Doorbraakfonds voorlopig voldoende is. ,,Als het bedrag te laag is zullen wij de eerste zijn om aan de gemeenteraad te vragen het te verhogen.’’

Onvoldragen

Het CDA vindt het beleidsplan onvoldragen en wil, dat het eerst goed wordt uitgewerkt. Maar volgens Kos is het probleem te groot: ,,We kunnen niet een dag langer wachten.’’

Een voorstel van CDA om het stuk van de agenda te halen totdat het door het college is aanpast, kreeg geen steun van de commissie.

Rachel Post (Sociaal Lokaal) wil een aparte paragraaf over de bescherming van de privacy van de schuldenaren. De schuldenaar moet wat haar betreft eerst toestemming geven voor het verstrekken van gegevens aan bepaalde instanties. Wethouder Kos is het deels met haar eens. De uitwisseling van informatie met bijvoorbeeld Woningstichting , de Belastingdienst en nutsbedrijven kan volgens hem juist helpen om tijdig in te grijpen.

Noordhollands Dagblad, 6 november 2017, 22:05

Reacties:

Jaap Stoffels · Opticien bij Pearle Opticiens
Naar mijn idee zijn de meeste mensen met schulden daar zelf de oorzaak van.
Mensen met gezond verstand mogen het dan weer oplossen, daar heb ik grote moeite mee.

Jeroen Bodewus
Een snel oordeel. En die gevallen zullen er ongetwijfeld zijn. Echter Tjitske noemt hieronder ook een aantal gevallen waarbij er duidelijk sprake is van overmacht. Ik kan nog wel een paar aanvullingen geven; faillisement, ernstig ongeluk met letselschade etc. In die zin is het streven om alle gevallen onder de loep te nemen en hulp te bieden daar waar nodig niet verkeerd. Daar wordt namelijk niemand slechter van.

Tjitske Biersteker · Hogeschool ijsselland
Echtscheiding, baanverlies, ziekte, overlijden partner; zomaar een aantal redenen waarom mensen in de schulden komen.

Henk Klok
Soms kan je er helemaal niets aan doen dat je in de schulden komt. En dat er dan een instantie van de gemeente is die naar het onderliggend probleem kijkt en die wil oplossen om zo de schulden terug te dringen vind ik alleen maar goed. Er zullen vast ook wel mensen zijn die keer op keer in de schulden raken door eigen toedoen, maar ook die moet je een laatste kans geven en begeleiden

Jaap Stoffels · Opticien bij Pearle Opticiens
Ik ben het er 100% mee eens dat mensen die buiten hun schuld om financiële problemen hebben geholpen moeten worden.
Ik heb het over de mensen die er willens en wetens zelf een puinhoop van maken en ik denk dat dat er best wel veel zijn. Maar ook deze mensen hebben hulp nodig, en daar heb ik dus moeite mee.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/vele-duizenden-schuldenaren-den-helder

1 Comment

  1. Als je een mega ego hebt dat is gekwetst, zijn vele tonnen wegsmijten aan rechtszaken helemaal geen weggegooid geld. Zeker niet als je de gemeenschap kunt laten betalen.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.