Arie Booy – Havenregio’s samen met Britten + Helders Straatje niet meer op Offshore beurs + ’Noordkop dreigt Regiodeal te missen’ + Bereikbaarheid haven Den Helder speerpunt

Havenregio’s samen met Britten

Den Helder – De havens van Den Helder, IJmuiden en Amsterdam gaan samenwerken met twee Britse havengebieden. Samen vormen ze de Southern North Sea Energy Alliance.

De vier havenorganisaties liggen aan weerszijden van de Zuidelijke Noordzee. Aan de Britse kant gaat het om de regio Humber (Yorkshire) en East of England Energy Group. De vier gebieden hebben een sterke band met de offshore industrie en willen door het bundelen van de krachten meer zien te bereiken. Hoe de samenwerking in het licht van de op handen zijnde Brexit uitpakt moet nog worden ervaren.

Meerwaarde

De directie van Port of Den Helder gelooft in de meerwaarde van het aanhalen van de banden met de Britse regio’s. Daarnaast is een strategische keuze gemaakt om in eigen land meer met de Amsterdam Noordzee kanaal regio op te trekken. Directeur Jacoba Bolderheij: “Met Amsterdam en IJmuiden en de belangenclub AYOP zetten we in op meer samenwerking tussen de havens in onze provincie, om nieuwe (buitenlandse) investeerders in ieder geval naar de provincie Noord-Holland te trekken.”

Port van Den Helder wil in de nieuwe organisatie voor de Zuidelijke Noordzee het bedrijfsleven aan beide zijden van de zee met elkaar in contact brengen.

Bolderheij: “Waardoor de kansen op nieuwe business worden vergroot en nieuwe partnerschappen tot stand kunnen komen.” Tijdens de Offshore beurs zal een startdocument ondertekend worden.”

Helderse Courant, 18 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl

Helders Straatje nu niet meer op Offshore beurs

Havenbedrijf wil de hele regio aan bod laten komen

Den Helder – Zeven jaar lang was het Helders Straatje een vertrouwd gezicht op de Offshore beurs in de RAI. In de komende aflevering, die vrijdag begint, zal de grote stand echter voor het eerst ontbreken.

Standbouwer Pride of Work regelde steevast de beste plek in de Rai. Een ieder, die de grote hal binnenkwam, kon niet om het Helders Straatje heen. Vorig jaar liep men zelfs direct de stand met Helderse ondernemers en Port of Den Helder binnen. Pascal Riksman van Pride of Work: “Ik boekte die plek al een jaar van te voren, maar daar ben ik mee gestopt, omdat ik merkte dat de klanten een andere kant op willen gaan.”

Volgens directeur Jacoba Bolderheij gaat de regio zich profileren als offshore sector Kop van Noord-Holland: “We afficheren ons als North Sea Energy Gateway en niet meer als Den Helder alleen. Dit, omdat de offshore in deze regio meer dan Den Helder alleen is”, legt ze uit.

Bolderheij vervolgt: “In 2016 en 2017 hebben de Port, de luchthaven, de kennisinstellingen en het havenbedrijfsleven (HSV) zich tijdens Offshore Energie onder die noemer gepresenteerd in een gezamenlijke stand. Dit jaar staat hetzelfde te gebeuren”, meldt de directeur.

Het havenbedrijf doet het voorkomen, alsof het Helders Straatje in andere vorm toch weer terugkeert, maar een medewerker van een bedrijf, dat tot nu toe vaste gast was in het straatje, laat weten, dat dit echt niet het geval is.”,We komen deze keer alleen als bezoeker”, laat hij weten op voorwaarde van anonimiteit, omdat hij niet gemachtigd is namens zijn werkgever te spreken.

Helders Dagblad, onbekend

https://www.noordhollandsdagblad.nl

’Noordkop dreigt de Regiodeal te missen’

Den Helder – Havenwethouder Kees Visser luidt de noodklok: de Helderse regio loopt miljoenen mis als de zogenoemde Regiodeal de Noordkop voorbij gaat.

Regiodeal is een nieuwe subsidieconstructie voor regionale economische doelen, die gebaseerd is op cofinanciering door het Rijk en lagere overheden. Gedeputeerde Jaap Bond maakte deze zomer bekend, dat hij verwacht voor de Helderse haven een Rijksbijdrage van twaalf miljoen euro te krijgen. Inmiddels ligt er een concept voor de verdeling van het geld en daaruit blijkt, dat de ’anticipeer regio Kop van Noord-Holland’ door de rijksoverheid gezien wordt als onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam. Visser: “Bizar. We liggen aan de andere kant van de provincie.”

De wethouder wijst er op, dat het Rijk weliswaar twaalf miljoen bijlegt, maar dat de regio en provincie een veelvoud daarvan investeren. In een informatiebrief over de Regio deal melden burgemeester en wethouders van Den Helder, dat doorontwikkeling van de haven gestimuleerd wordt door regiogemeenten en provincie, maar dat de betrokkenheid van ministeries minder is. Daardoor verloopt de voortgang moeizaam. Als de ‘Regiodeal Civiel Militaire Samenwerking Den Helder’ door het Rijk wordt gehonoreerd, kan daar verandering in komen. Als Rijksgeld uitblijft, wordt het moeilijk.

Noordhollands Dagblad, 3 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl

Bereikbaarheid haven Den Helder speerpunt voor wethouder

Bereikbaarheid van de zeehaven, zowel voor marine als civiel, krijgt een steeds hogere prioriteit. Dat meldt havenwethouder Kees Visser naar aanleiding van de discussie over een betere ontsluiting van de diverse havens.

“De positieve ontwikkelingen bij de Koninklijke Marine dragen daar een steentje aan bij”, voegt de bestuurder toe. ,,Daarbij stijgen de ontwikkelkansen op Buitenveld (tussen Zee- en Binnenhaven red.) en Harssens.”

Visser wil geen uitspraken doen over de geplande ’tunnelbak’ bij de Ruyghweg of een Oostoever/Ravelijnbrug, die het Texel verkeer naar Oostoever kan leiden.

Gedeputeerde Elisabeth Post heeft inmiddels met de provinciale commissie verkeer gesproken over het voorstel van de groep Manifest 250, die een viaduct in de N250 wil aanleggen ter hoogte van de Ruyghweg.

Tijdens die vergadering zei gedeputeerde Post, dat Den Helder besloten heeft de veerhaven niet te verplaatsen.

Honderd jaar

Post voegde daar aan toe: “In Den Helder wordt er al honderd jaar over verplaatsing gesproken en dat zal de komende honderd jaar ook nog wel het geval zijn.”

Tijdens de vergadering op het Provinciehuis kwam tevens het alternatief van Nieuwedieper Eric Boschloo aan de orde. Hij pleit voor een Oostoever brug over het kanaal.

Boschloo: ,”Ook zonder TESO verplaatsing is de Oostoever brug minstens zo goed voor de doorstroming van het huidige verkeer als die tunnelbak.”

Boschloo ziet in de brug een kans om de hoofdtoegang van de Nieuwe Haven stormvloedbestendig te maken. Via de nieuwe brug en een verbeterde weg langs het Nieuwe Diep kan Texel verkeer in de toekomst naar de huidige veerhaven rijden.

Er is dan geen overlast meer voor bewoners langs de Binnenhavenroute en ander verkeer in het centrum van de stad.

Op een verzoek van deze krant aan raadsfracties zich uit te spreken over een keuze voor tunnelbak of kanaalbrug, reageerden tot nu toe alleen Carlo Assorgia van Helder Onafhankelijk en Henk Mosk van D66. Assorgia acht de kansen. dat er zoiets komt, minimaal.

Mosk ook: ,”Ik schat de kans op een tunnelbak in als ’bijzonder klein’. Wat mij betreft direct van afstappen! Het vormt geen bijdrage aan een betere verkeersafwikkeling. Voor D66 is de verplaatsing van de TESO haven nog niet geheel van de baan, want er is geen reële andere oplossing.”

Noordhollands Dagblad, 9 november 2018, 17:10

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181109_2970770/bereikbaarheid-haven-den-helder-speerpunt-voor-wethouder

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacoba+Bolderheij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pascal+Riksman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Mosk
https://robscholtemuseum.nl/?s=haven

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image