Arie Booy – Havengeld formatie-item + L.O.S. – Krijns verdedigt geldinjectie + Hedzer Faber – Schip van bijleg + Delano Weltevreden – Regie + Michiel Snik & DHA – ’Vertrouwen tussen VVD en Beter’

Havengeld formatie-item

Helderse Courant, 19 mei 2018

Helderse Courant, 19 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Wethouder Krijns verdedigt geldinjectie haven

Het Helderse havenbedrijf heeft dringend 7 miljoen euro nodig voor achterstallig onderhoud aan kades en om tegenvallende inkomsten uit de Kooyhaven op te vangen. Deze 7 miljoen is nog maar het begin, want er moet de komende jaren nog een slordige 16 miljoen bij. Voor het geld wordt aangeklopt bij de enige aandeelhouder van de Port of Den Helder en dat is de gemeente Den Helder. De provincie geeft niet thuis, althans niet wat het achterstallige onderhoud betreft. In het LOS radioprogramma De Week Op Zaterdag (DWOZ) verdedigde havenwethouder Edwin Krijns de enorme geldinjectie in de haven.

Waarom is het havenbedrijf eigenlijk een zelfstandige NV?
Krijns “Omdat een zelfstandig bedrijf veel beter kan inspelen op de markt”.

Maar de hoge kosten voor bijvoorbeeld het achterstallige onderhoud komen voor rekening voor de gemeente Den Helder. Dan had het gemeentelijk havenbedrijf toch niet verzelfstandigd hoeven worden?
Krijns ging in het telefonische vraaggesprek niet in op deze voor de hand liggende vraag, maar benadrukte dat het havenonderhoud net zo noodzakelijk is als het onderhoud aan straten en woningen.

Met de provincie als partij, die niet over de brug hoeft te komen, juist omdat de Port of Den Helder een zelfstandig bedrijf is. Meebetalen door Haarlem zou immers neerkomen op staatssteun en dat kan en mag toch niet?
“Dat speelt geen rol en dat is ook niet de realiteit“, hield de havenwethouder de principiële boot af.

7 miljoen is lening

Het zelfstandige havenbedrijf staat voor grote uitgaven, waar nu te weinig inkomsten tegenover staan. En de gemeenschap – de gemeente – moet dit gat dichten, door eerst een krediet van 7 miljoen euro te verstrekken aan de PoDH. Het havenbedrijf krijgt dit geld niet, onderstreepte Krijns; het is een lening en die zal terugbetaald moeten worden. “Het is nodig want het geld voor infrastructurele werken is gewoon niet bij elkaar te verdienen met aanleg- en kadegelden.”

Als de hoogste financiële nood eenmaal gelenigd is, dan gaan gemeente en haven de toekomstplannen nog eens goed bekijken. Wat is nodig en wat niet. Zo kan het huidige havengebied Westoever weer teruggegeven worden aan de gemeente.

“Maar dan blijven de kosten voor dat gebied toch voor rekening van de gemeente? Gebeurt het niet linksom dan gaat het wel rechtsom.”
Krijns: “Ja, maar dan zou je bijvoorbeeld woningen op Westoever kunnen bouwen, dan heb je wel een ander verhaal.”

Optimistisch over toekomst

Wat ook goed bekeken moet worden is de beschikbare kaderuimte. Wat de binnenhaven betreft is er genoeg voorhanden, maar de zeehaven is een ander verhaal. Zeker nu de Koninklijke Marine heeft aangeven meer kaderuimte nodig te hebben voor haar eigen activiteiten.

Zorgen te over, maar er liggen nog genoeg kansen voor de haven: als servicecentrum voor de olie- en gasindustrie en als centrum voor windenergie op zee. Voor deze laatste rol moet de Port of Den Helder zich gereedmaken. “Dat is een zaak van lange adem, die in de jaren 2020-2024 echt zijn beslag moet krijgen.”

Bent u optimistisch over de toekomst van de haven?
Krijns: “Den Helder verdient al 200 jaar lang haar boterham met de haven en dat zal de komende 100 jaar ook nog zo zijn.”

L.O.S. Den Helder, 19 mei 2018

https://losdenhelder.nl/wethouder-krijns-verdedigt-geldinjectie-haven/

Schip van bijleg

Het havenbedrijf houdt zijn hand op bij de gemeente. Per september vraagt de Port of Den Helder om een krediet van liefst zeven miljoen euro om herstelkosten te dekken en ook daarna is het einde niet in zicht.

Hoewel de havenbezoeken en dus de inkomsten stilletjes aan weer toenemen, wordt er nog lang niet genoeg verdiend om in noodzakelijk en ook achterstallig onderhoud te voorzien.

De komende jaren blijft de haven – met Den Helder als enig aandeelhouder – veel gemeenschapsgeld slurpen. Komende dinsdag vergadert de Helderse gemeenteraad in commissie over dit schip van bijleg.

Zeker in de nieuwe samenstelling zijn veel partijen kritisch op ’verbonden partijen’ zoals de geprivatiseerde haven, vuilophaaldienst en stadsontwikkeling (Zeestad). Daar heeft de politiek nauwelijks nog vat op en ze verkwisten handenvol met geld, is de kritiek.

Het tekort in de haven is er het zoveelste bewijs voor, zou je kunnen concluderen, en dat gebeurt dinsdag ongetwijfeld door deze en gene. Maar dat is te makkelijk.

De haven was al een schip van bijleg voor het in 2013 in ’private’ handen werd gegeven. Een erfenis dus met verborgen gebreken; achterstallig onderhoud en geen reserve om daar iets aan te doen. Deze ’plotselinge’ domper is aan het gemeentebestuur te wijten.

Noordhollands Dagblad, 19 mei 2018, 7:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/commentaar-schip-van-bijleg

Formateurs houden de regie in Den Helder

Over de coalitiebesprekingen mogen de zeven partijen geen uitlatingen doen, dat mogen alleen de twee formateurs.

Dat hebben Hans Huibers en Kees Boelema Robertus met de fractievoorzitters van Beter voor Den Helder, CDA, VVD, PvdA, Seniorenpartij, CU en Stadspartij afgesproken.

Eenduidig

De formateurs willen er zo voor zorgen dat er eenduidig over het formatieproces wordt gecommuniceerd, zegt formateur Hans Huibers.

“De zeven partijen mogen van alles vinden over de inhoud. Maar als er dingen aan de orde zijn die met het proces te maken hebben, willen we voorkomen dat er allerlei dingen geroepen worden op plekken waar zij niet thuishoren.’’

Carlo Assorgia van BvDH is het roerend met hem eens: “Ik snap wel, dat de formateurs niet willen, dat de partijen uitlatingen doen, die het proces verstoren.’’

De formateurs behouden zich ook het recht voor elders informatie te halen, die nodig is om het proces goed te laten verlopen. Bijvoorbeeld bij Zeestad, de marine of Woningstichting.

“Eigenlijk is dat vanzelfsprekend en er is niets politieks aan”, zegt Huibers. ,,Het gaat alleen om het opvragen van feitelijke informatie. Over de inhoud daarvan mogen de zeven politieke partijen zich in de coalitieonderhandelingen uitspreken.’’

Tijdens de (eerste) informatieronde van Huibers vielen Assorgia en de fractievoorzitters van enkele andere partijen over een opmerking van Harmen Krul (CDA) over zulke gesprekken. Hij vond het ’wenselijk’, dat Huibers ook zijn licht opstak bij bovengenoemde partijen.

Noordhollands Dagblad, 18 mei 2018, 17:24

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/formateurs-houden-de-regie-den-helder

’Voldoende vertrouwen tussen VVD en Beter voor Den Helder voor coalitie’

Er is volgens de formateurs Kees Boelema Robertus en Hans Huibers voldoende vertrouwen tussen de VVD en Beter voor Den Helder om met deze partijen verder te praten over een nieuwe coalitie in Den Helder.

De formateurs hebben de individuele gesprekken met de beoogde collegepartners afgerond, zo melden zij in een persbericht.

“Daarnaast heeft nog een afzonderlijk gesprek tussen VVD en Beter voor Den Helder plaatsgevonden. Doelstelling van deze gesprekken was om vast te stellen, of er voldoende vertrouwen is om met de inhoudelijke besprekingen aan te vangen”, aldus Boelema Robertus en Huibers

De formateurs stellen vast, dat deze basis nu voldoende aanwezig is, zo laat de gemeente weten in het persbericht, dat namens het tweetal zaterdag is verstuurd. Beter voor Den Helder had voor de verkiezingen steeds nadrukkelijk gemeld niet met de VVD en D66 in een coalitie te willen zitten.

Komende woensdag, 23 mei, komen de zeven partijen bijeen om de inhoudelijke thema’s van een akkoord vast te stellen. Donderdag en vrijdag zullen inhoudelijke besprekingen over deze thema’s plaatsvinden, zo is de planning. De formateurs melden te hopen voor eind mei de contouren van een akkoord te kunnen opstellen.

Noordhollands Dagblad, 19 mei 2018, 17:25

Reacties:

Theo Moras · Zijdewind
En zit daar de PVV en de CU ook bij?

Arie A A Ruiter · Den Helder
In het partijprogramma van BVDH valt te lezen; “Wij gaan voor:
– Invoering van bindende referenda en volksinitiatieven naar Zwitsers model om het partijkartel te doorbreken en de invloed van kiezers serieus te vergroten.
– De kwaliteit van het openbaar bestuur drastisch verhogen. Een slankere, efficiëntere organisatie.” Ze zijn niet eens begonnen en lappen nu al de verkiezingsuitslag aan hun laars.Carlo Assorgia is niet te vertrouwen en laat zich gewoon door het partijkartel vuist diep nemen. Nah ik ben er helemaal klaar mee.Wat een klucht….

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Carlo Carlo wat steek jij de kiezers een stiletto in de rug .
Grote woorden met de verkiezingen Geen VVD [ BELOOFD IS BELOOFD ].
En wat doe je , je gooit zo je beloftes die je naar de kiezers deed overboord .
En ik vind het ongelofelijk dat je partij genoten dit pikken .
Wat zullen ze lachen achter je rug om die lui van de VVD en CDA , PVDA en de STADSPARTIJ en niet te vergeten de BURGEMEESTER .

Theo Moras · Zijdewind
Erdogan lacht z’n broek aanflarden, hij wordt geweerd maar zelf doen ze hier werkelijk alles verkeerd.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
De kiezer opnieuw vergeten, voor de derde keer. Beter laat zijn achterban in de steek. Geen rechte rug. Hup, samen met de Junta die een coup pleegde, en de raad negeerde met de onbeschaafde ontruiming van het museum. Geen enkel teken van verbinden. Maar wees gerust, er liggen forse botsingen voor ons: Zeestad, rol burgemeester, pinautomaten Schouwburg en Port (Den Helder bv, steeds faillietgaand), Kooyhaven, doordrukken coffeeshop, verplaatsen horeca, transparantie, rol Woningstichting (waren al in postkantoor), 1 miljoen verspilling verhuizing ambtenaren, leegstand goed stadhuis, doordrukken kunstwerken, praten met Scholte’s advocaat enz.. En je geeft de formatie natuurlijk zeker niet in handen van VVD CDA formateurs, een blunder van formaat. En, een goede formateur kijkt eerst naar de wens van de kiezer, daarna zet hij/zij partijen bij elkaar waarvan de programma’s zoveel mogelijk overeenstemmen. Dat is hier totaal niet het geval. Dus het wordt weer gezellig in de raad, ten nadele van het imago van de stad.

Henk Klok
Walgelijk zoals ze omgaan met hun beloftes.
Soms heel soms denk ik aan een dictatuur maar dan wel een zonder politiek geweld., geen plitieke partijen geen gezeur met mooi loze beloftes…..

Theo Moras · Zijdewind
Erdogan lacht z’n broek aanflarden, hij wordt geweerd maar zelf doen ze hier werkelijk alles verkeerd.

Henk Klok
Theo Moras Niet alles is verkeerd, Als bevolking kunnen we alleen maar toekijken vanaf de zijlijn en hopen dat de voorgestelde transparantie nu eens werkelijkheid wordt.

Harmanus J Johansen · Founder bij Zelfstandig
Het wordt de hoogste tijd om de achterban van Beter voor Den Helder eens om uitleg te vragen, wat is dat de kiezer in de maling nemen?

Theo Moras · Zijdewind
Erdogan lacht z’n broek aanflarden, hij wordt geweerd maar zelf doen ze hier werkelijk alles verkeerd.

Theo Moras · Zijdewind
Carlo Assorgia is niet te vertrouwen bij de volgende verkiezingen kan ook hij afworden geserveerd.

Theo Moras · Zijdewind
AFGESERVEERD!! meneer Assorgia.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/voldoende-vertrouwen-tussen-vvd-en-beter-voor-den-helder-voor-coalitie

Voldoende vertrouwen tussen VVD en Beter voor Den Helder

Den Helder – Er is genoeg vertrouwen tussen Beter voor Den Helder en de VVD om voorlopig door te gaan met de beoogde coalitievorming. Dat hebben de beide formateurs, Kees Boelema Robertus en Hans Huibers zaterdag laten weten.

De formateurs hebben de individuele gesprekken met de beoogde collegepartners afgerond. Daarnaast heeft nog een afzonderlijk gesprek tussen VVD en Beter voor Den Helder plaatsgevonden. Doelstelling van deze gesprekken was om vast te stellen of er voldoende vertrouwen is om met de inhoudelijke besprekingen aan te vangen. De formateurs stellen vast dat deze basis nu voldoende aanwezig is.

Aanstaande woensdag 23 mei zullen de zeven partijen bijeen komen om de inhoudelijke thema’s die een plaats moeten krijgen in het akkoord vast te stellen. Donderdag en vrijdag zullen inhoudelijke besprekingen over deze thema’s plaatsvinden. De formateurs hopen voor eind mei de contouren van een akkoord te kunnen opstellen.

Den Helder Actueel, 20 mei 2018 – 08:31

Reacties:

Eus
20 mei 2018 at 09:05
Mooi!

DL
20 mei 2018 at 09:31
Klinkt meer als een zijden draadje, dan als een stevige kabelverbinding. Ik krijg het gevoel, dat bij de kleinste kink in de kabel de boel ontploft.

Henk van Kuijk
20 mei 2018 at 10:40
De formateurs zitten ernaast. Het gaat niet om vertrouwen van partijen, het gaat om vertrouwen van de kiezer, en die gaf deze richting niet aan. Maar ja, als je als Beter deze formateurs kiest, dan dienen ze de belangen van hun eigen partij, en gaan ze tegen de kiezerswens in. Die is alleen: Beter 6 CDA 5 CU 2 Sen Partij 2 BB 1 en eventueel GL 1=17.
Het is ook niet zo moeilijk om op basis van het verleden te weten wat het Haagse kartel wil:
– nieuw stadhuis bouwen
– appartementen in postkantoor, Scholte zijn werkgelegenheid ontnemen, geen gesprek met zijn advocaat
– Zeestad handhaven
– eentweetjes met Woningstichting, die de stadvernieuwing bepaalt
– appartementen in huidige stadhuis
– 7 miljoen naar Port of Den Helder
– icoon en bolder zetten, zonder peilen van instemming van burgers, kosten 2 miljoen (Scholte 248.000, was te weinig)
– coffeeshop doordrukken tegen wens van burgers in
– de burgemeester die regelmatig liegt en de raad overslaat prijzen, en laten zitten
– 1 miljoen verspillen aan verhuizing ambtenaren
– geen transparantie van financieel beleid (inkomsten uitgaven Port; tekorten verhuizing schouwburg)
– geen inspraak bij grote besluiten, geen referendum.
En dat is allemaal slechter voor Den Helder.

Rupert S
20 mei 2018 at 17:36
Precies zo!
De democratie is alleen nog een fenotype, een dansje voor de bühne. Onder de radar wordt alles bepaald en wordt de buit verdeeld. Het eigenbelang, het graaien, het veiligstellen, het over en weer trakteren op sigaren, binnenhalen, groot, groter, grootst.
Inmiddels is het doordrukken van het eigenbelang van een paar mensen, en wel op zo’n manier dat de burger het zichtbare deel nog nét slikt, een soort handigheid c.q. wetenschap geworden binnen de kringen van de verdelers.
Er is maar één opdracht voor de burger: altijd kritisch blijven, de WOB als je dierbaarste kanon steeds op bedrijfstemperatuur houden, alle social media volop blijven gebruiken, blootleggen, tonen, structuren opgraven en tentoonstellen!!
In het Trumpoceen heb je geen keus meer. U wordt per definitie belazerd in plaats van per definitie gediend. Weet dat. Acteer. Hinder. Weet.

Ed
20 mei 2018 at 20:34
Er is genoeg vertrouwen tussen …..????…… en …????…. om voorlopig door te gaan met de beoogde coalitievorming. Ik zet vraagtekens in het citaat, want morgen is dat weer anders. Ik heb nog nooit zo’n lege, herhaalde zin meegemaakt. Vooral het; genoeg vertrouwen.. Bah. Zo blij dat ik niet gestemd heb. Bij 10 of minder partijen ga ik dit wel weer doen.

Henk van Kuijk
20 mei 2018 at 10:48
En, dat vergat ik, ook de PVV was winnaar, kan eventueel meedoen, met bovengeschetste formatie.

Gekke Henkie
20 mei 2018 at 11:13
Ik stel voor dat u de taak van de bovengenoemde formateurs overneemt, de PVV betrekt bij de coalitievorming, namens deze partij wethouder wordt (qua intolerantie-niveau past u wel aardig bij de club van Wilders) en Den Helder persoonlijk uit het slop trekt en in de vaart der volken omhoog stuwt. Ondanks uw betweterige en af en toe toch ook wel ongenuanceerde reacties op dit forum, is deze dankbare taak u vast wel toevertrouwd. Als iemand een kans van slagen heeft, dan bent u het! Succes ermee!

Henk van Kuijk
20 mei 2018 at 11:18
Heer Henkie (prachtige naam), kunt u hier even aangeven welke van bovengenoemde stellingen ongenuanceerd zijn? Daarnaast, de PVV is een partij die tot ons democratisch stelsel behoort. Overigens, ik wil morgen formateur zijn. Met een andere richting. Groet van geinformeerde Henkie.

Gekke Henkie
20 mei 2018 at 13:32
Begrijpend lezen is kennelijk niet uw grootste kracht, geachte naamgenoot, want ik geef aan dat ik u met enige regelmaat – en dan druk ik me mild uit – betrap op het doen van betweterige en ongenuanceerde uitlatingen op dit forum. En dan heb ik het dus niet per se over de stellingen die u hierboven poneert, hoewel op sommigen daarvan wel iets valt aan te merken.
Dat de PVV tot ons democratisch bestel behoort is mij bekend en ik heb ook nooit beweert dat dit niet het geval is. Als ik al wat tegen deze partij heb (leven en laten leven, dat is mijn devies), dan is het vooral het intolerante karakter ervan. Aangezien ik in de loop van de tijd op deze site aan de hand van de vele reacties van uw kant heb kunnen vaststellen dat u weinig verdraagzaamheid kunt opbrengen tegenover andersdenkenden, sterker nog, een behoorlijke intolerantie aan de dag legt ten opzichte van iedereen die een andere mening is toegedaan, en daar nooit een geheim van maakt, leek mij een bondgenootschap tussen u en de PVV een voor de hand liggende optie, zonder overigens met het aanstippen van deze mogelijkheid u of de partij in diskrediet te willen brengen. Laat ik het daarom hier op houden: Henk rules! .

Hans
20 mei 2018 at 12:15
Beschamend, wat gaat BvDH hier verschrikkelijk af , ik denk als er opnieuw gestemd moet worden dat er weinig van deze partij overblijft wat een soap .. de heer Nagel had groot gelijk BvDH is onbetrouwbaar en laat de kiezer in de steek

rc licht
20 mei 2018 at 14:32
Als je een werkende coalitie wilt zullen alle partijen zich willen inspannen om dit mogelijk te maken.Dat de financiele positie van Den Helder als agenda punt nummer 1 is lijkt mij ook logisch,Ik ben benieuwd hoe het nieuwe bestuur er uit gaat zien maar er zullen altijd mensen zijn die zich belazerd voelen ivm uitslag verkiezingen.Je mag de politiek natuurlijk overal de schuld van geven lekker makkelijk maar ik wens ze liever een goede samenwerking die ten goede komt van Den Helder en niet specifiek voor hun partij. anders blijft onze stad voor altijd een voorbeeld in de boeken hoe je een stad niet bestuurt maar naar de kl.te helpt

Hans
20 mei 2018 at 16:55
Ja ik ook, lekker makkelijk zeg je en die hadden ze, maar dat mocht niet de VVD moest erbij, wij weten wel wie hier voor gezorgd heeft ..

RB
20 mei 2018 at 16:56
het laatste wat Carlo had moeten doen, met de VVD in zee gaan, één grote leugenachtige club die ons burgers financieel totaal uitkleed, kan er niet bij dat een pizza boer die toch ondernemer zou moeten zijn hier met open ogen intrapt…..

sukkels
20 mei 2018 at 20:48
er is hem een worst voor gehangen van ws en de directeur van ws was ooit wethouder in deze stad heel voorspelbaar

wat
20 mei 2018 at 19:49
Het is me wat….

Sigmund
20 mei 2018 at 23:08
Iemand die niet gestemd heeft, heeft geen enkel recht van spreken! En is ook mede-verantwoordelijk voor de huidige situatie!

Frk.
21 mei 2018 at 08:10
Rare manier van denken. Dus iemand die niet stemt in dit gat , is volgens jou, zijn recht op het hebben van een vrije mening uiting verloren. Goh , dat je zomaar een GRONDRECHT wat in de grondwet verankerd ligt , verliest om dat je niet gestemd hebt. Wil Sigmund , eventjes uitleggen , WAAR !!! dit staat ???

HZdwg
21 mei 2018 at 11:22
Als iemand “geen recht van spreken heeft” (staande uitdrukking), dan wordt daarmee alleen gezegd dat hij in een positie verkeert waardoor zijn oordeel van weinig belang is.

strandloper
21 mei 2018 at 00:34
Zij die ergens binnen de Helderse politiek voldoende vertrouwen zien, hallucineren. Ernstig.

Marinus Vermooten
21 mei 2018 at 08:43
Toen ik Ben Cramer van de week weer eens op de kijkdoos zag, dacht ik even terug aan zijn lied ‘Hoort mij aan pessimisten’, een plaat die in mei 1972 een 25ste plaats in de top veertig bereikte. Niet minder droevig lied als ‘ De clown’ dat tien plaatsen hoger kwam op de Nationale hitparade, maar eveneens goed was voor de zakdoekenindustrie. Het aan horen van pessimisten doen we al sinds de invoering van ons kiesstelsel en dat zou, voor zover we een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging handhaven, onveranderd blijven. In veel landen zitten politici met andere opvattingen achter de tralies, zo ook in Venezuela en daarom blijft het onbegrijpelijk dat de helft van de Helderse kiesgerechtigen niet de moeite heeft genomen van het stemrecht gebruik te maken. Maar hoe de formatie er ook zal komen uit te zien, we hebben in vrijheid onze keuze kunnen bepalen en dat er binnenkort een werkbare meerderheid gevormd moet worden is logisch. Misschien, een lied straks met als titel ‘Hoort mij aan optimisten’ op het repertoire van een Helderse volkszanger (es) met begeleiding van het Helderse gemeenteraadskoor. Voor de komende ‘Dag van de muziek’ zal het qua repeteren niet haalbaar zijn, maar wie weet volgend jaar met volle borst op het Julianaplein in overtuiging meezingen.

skriks
21 mei 2018 at 11:14
@ Marinus Vermooten, even over dat gebruikmaken van het stemrecht wanneer U mij toestaat. Het is natuurlijk erg prettig wanneer je beleid maakt om te weten dat je dit uitvoert vanuit een hoge ´opkomst´ van kiesgerechtigden.
Echter, je níét voor politiek interesseren is ook een ´recht´.
Ik zou zelf eerlijk gezegd niet terug willen naar de tijden van de stemplícht, vooral natuurlijk omdat ik dan waarschijnlijk voortdurend opgesloten zou worden juist vanwege het verzaken van die zogenaamde plicht;).
Eigenlijk ben ik erg blij met het stemrécht en ik vraag me vaak ook af of een hoge opkomst nu uiteindelijk veel aan een einduitkomst zou veranderen?
De media maken daar natuurlijk veel poeha over, echter, persoonlijk denk ik dat je meer hebt aan 25% goed geïnformeerde en gemotiveerde mensen die gaan stemmen en dat je misschien op die manier zelfs nog wel tot een ´zuiverder´ beeld kan komen omtrent een gewenste coalitie.
Dat mensen niet meer weten wat een voorrecht het is om stemrecht te hébben (U haalt Venezuela aan, een verhaal apart) is op zich jammer maar zou naar mijn mening niet de drijfveer moeten zijn om te gaan stemmen.
Een juiste reden kan mijns inziens zijn dat je als burger graag een steentje wil bijdragen om een vitaal democratisch systeem te behouden, een systeem waarbinnen je ongeacht ´de uitkomst´van een verkiezing toch vrij mag blijven bewegen en waarbinnen je altijd al je ´dromen´ in vrijheid en naar believen kunt verwezenlijken.
Pessimisten en optimisten houden elkaar meestal in balans ik zou ze allebei denk ik niet willen missen maar wat betreft Uw voorstel voor een nieuw Helders lied, daar schaar ik me in dit geval bijzonder graag achter, ik heb namelijk enkele nachten wakker gelegen van het lied dat hier enkele dagen geleden voorbij kwam en dreigde zelfs echt het vertrouwen in een goed einde voor Den Helder kwijt te raken;), voorwaarde is natuurlijk wel dat ik niet uit volle borst … én op het Julianaplein … hoef mee te zingen, misschien kunnen we daar eerst nog over stemmen?

wat
21 mei 2018 at 11:54
Als het maar niet op het Bernhardplein gebeurd…

sukkels
21 mei 2018 at 12:35
het julianaplein is niet meer hoor dat is het stadspark met scheve gekkigheid geworden

Marinus Vermooten
21 mei 2018 at 15:34
Overigens is er ook nog een Helders stedelijk lied, gecomponeerd door de legendarische hoofdonderwijzer van de Comeniusschool dhr. Prinsen. Helaas, zo heb ik begrepen is dit lied in de lade blijven liggen. Mogelijk bevat het een wat begrijpelijke tekst dan het Wilhelmus als dit ooit als onderdeel op de basisscholen van Den Helder tot het lesrooster zang gaat behoren. Zang houdt je jong en kan je tot hoge leeftijd brengen. Dat blijkt wel uit de huidige bezetting van het Koninklijk Helders Mannenkoor al zal niet een ieder zich tot dit repertoire voelen aangesproken. Maar het enthousiasme van deze heren is er niet minder om en hoop nog eens een uitvoering van deze mannen als bezoeker bij te wonen ter afwisseling van de duizenden stemmen die mijn cd en platenkasten vullen. Overigens tenslotte nog een welgemeend compliment voor de Helderse troubadour Henk van Kuijk, want buiten zijn sommige politieke uitlatingen, waar ik het lang niet altijd mee eens ben, heeft hij zich als medewerker voor de Dag van de Muziek zich zeer verdienstelijk ingezet. Ook dat mag gezegd worden! Een aantal van zijn boeken heb ik in bezit. Maar dat is, dacht ik, wederzijds.

HZdwg
21 mei 2018 at 12:29
Stemrecht is een groot goed, maar dat grote goed wordt bevuild door stemmen van mensen die niet de moeite hebben genomen zich goed op de hoogte te stellen van wat de partijen en de kandidaten te bieden hebben en die maar stemmen wat iemand anders ze gezegd heeft dat ze moeten stemmen.

Henk van Kuijk
21 mei 2018 at 18:16
aal in twaalf jaar de kiezer zegt: “geen Haags blok”, en dat wordt genegeerd, dan word je daar heel pessimistisch van, van het handelen en de mentaliteit van politieke partijen. En formateurs. En terecht, heer Vermooten. Ook wat betreft uw partij.

Jans
21 mei 2018 at 18:17
Marinus vermooten , misschien lady rain met heldersch barkeeperkoor met nee,nee,mijnheer – op de wip.

Jans
21 mei 2018 at 18:23
Of de helderse jantjes met niet kniezen,niet zeuren zeer toepasselijk.

Ad
21 mei 2018 at 20:46
afijn……. ook met die carlo zijn we dus geen donder opgeschoten.
hoop geschreeuw maar het ziet er naar uit dat hij een “stadspartijtje” gaat doen.
zitten we weer met een club plucheridders uit de ouwe doos waar niemand op zat te wachten of op heeft gestemd .
bedankt carlo…………. voor niets

Henk
22 mei 2018 at 08:22
Het was geen gelukkige keuze om Jan Nagel te vragen om informateur te worden. Bij Leefbaar Nederland rommelde het en die partij betaat niet meer. BIj 50Plus is ook ruzie in de tent. Dan kan je mensen verwijten zoals HZdwg doet dat ze zich niet verdiept hebben in de lokale politiek, maar als er opeens mensen van buiten worden ingevlogen die niet gekozen zijn dan sta je als kiezer buitenspel en heb je daar part nog deel aan gehad.
De inwoners van Den Helder moeten niet afwachten maar zelf kenbaar maken wat er in hun buurt en stad moet veranderen. Wil je een nieuwe school, speeltuin of meer geld voor sport of verenigingen of heb je andere wensen of problemen laat je dan horen.

HZdwg
22 mei 2018 at 13:55
Mijn opmerking was bedoeld als steunbetuiging aan wat Skriks zei. Net als Skriks doe ik niet mee met de oproep “ga toch vooral allemaal stemmen”.
Gebrek aan belangstelling voor de politiek neem ik niemand kwalijk, maar ik vind dat die mensen dan beter ook niet kunnen gaan stemmen.

Nico
22 mei 2018 at 09:04
Beste Henk, dus nu is Jan Nagel de gebeten hond? Is het niet zo dat hij aangaf de VVD erbij te nemen en zo een coalitie te smeden. Nee hij werd met pek en veren teruggestuurd. Wat blijkt, hij had gelijk. Alleen maakt Carlo er nu een potje van met het meepakken van de PvdA. Dit alles onder het mom van een grote coalitie. Ja groot in zetels en partijen, maar ook groot in falend vermogen. Harmen Krul loopt zich al warm.

https://denhelderactueel.nl/2018/05/voldoende-vertrouwen-tussen-vvd-en-beter-voor-den-helder/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Edwin+Krijns
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harmen+Krul
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Huibers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Boelema+Robertus

1 Comment

  1. De vriendenrepubliek Den Helder groeit. Dus zullen er meer gemeentelijke diensten geprivatiseerd moeten worden, zodat de leden van de vriendenrepubliek daar buiten iedere publieke controle ongestoord financieel hun gang kunnen gaan. Volstrekt normaal in het ‘Romeinse rijk’, vlak voordat het aan immoraliteit en decadentie ten onder gaat.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.