Arie Booy – Haven DH blijft jaren miljoenen slurpen + Leo Blank – Investeringen à honderd miljoen voor Kustwacht + ‘Drukker op zee’ + LOS Den Helder – Honderd miljoen nieuw Kustwachtcentrum

Haven Den Helder blijft jaren miljoenen slurpen

De komende jaren moet de gemeente Den Helder flink in de buidel tasten om het onderhoud van de haven weer op peil te brengen.

,,We hebben geen alternatief”, zegt wethouder Edwin Krijns. ,,Als we niet bijspringen, kun je er op wachten, dat er straks een stuk kade in het water zakt. In september moet de gemeenteraad een besluit nemen over een krediet van zeven miljoen euro. Maar dat zal niet de laatste keer zijn, dat er geld nodig is. We denken, dat er de komende jaren telkens een paar miljoen bijgespijkerd moet worden.”

Tegenslag

Havendirecteur Jacoba Bolderheij: ,,Deze kosten zouden er ook geweest zijn als het havenbedrijf niet verzelfstandigd was. De onderhoudsopgave maakte deel uit van de verzelfstandiging. Veel informatie moest bijeen gezocht worden. De onderhoudsstaat van sommige kades was schrikken. Hier en daar is sprake van achterstallig onderhoud. Op andere plekken is er tegenslag. De metaaletende bacterie waar de Koopvaarders schutsluis last van heeft, vreet ook aan kadeconstructies onder de waterlijn. Als je die zaken moet aanpakken praat je niet over tonnen, maar direct over miljoenen euro’s.”

Provincie

De gemeente is al geruime tijd in overleg met de provincie, die als tweede aandeelhouder van Port of Den Helder kan aanschuiven.

Krijns: ,,Het provinciebestuur wil geld bijdragen voor ontwikkeling van de haven, maar wenst niet mee te betalen aan het wegwerken van achterstallig onderhoud. Dat betekent dat Noord-Holland wel kan investeren in havenuitbreiding richting Harssens.”

Volgens Bolderheij is er momenteel geen goede balans tussen de kosten en de baten: ,,Onze onderhoudsopgave is groter dan de verdiencapaciteit. Daar zijn verschillende oorzaken voor. De lagere olieprijs uiteraard, maar ook het uitblijven van klanten voor Kooypunt en Kooyhaven. We zijn verplicht grond af te nemen van het consortium, dat de haven heeft aangelegd. We hebben altijd gezegd, dat er tijd nodig is, maar de eerlijkheid gebiedt te vermelden, dat we er natuurlijk op gerekend hadden al een aantal percelen verkocht te hebben.”

De havenwethouder en directeur hebben hun hoop gevestigd op de nabije toekomst: ,,Die windmolenparken voor onze kust zitten er aan te komen. Het is nu zaak de paar jaar te overbruggen tot de bedrijvigheid voor de deur komt te liggen. De haven is te belangrijk voor de regio om te zeggen: laat maar zitten.”

Boterham

Hij vervolgt: “We zijn een provinciestad, maar hebben een grote zeehaven, een luchthaven en een ziekenhuis. Voorzieningen die regionaal zijn. Veel inwoners van de Kop van Noord-Holland verdienen hier hun boterham. Daarom is het ook logisch, dat in het investeringsprogramma De Kop Werkt geld geoormerkt is voor het havengebied.”

Bolderheij verwacht dat in de loop van dit jaar ook keuzes gemaakt gaan worden: ,,We denken er over bepaalde locaties – zoals Westoever – terug te leveren aan de gemeente.”

Noordhollands Dagblad, 16 mei 2018, 16:05

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/haven-den-helder-blijft-jaren-miljoenen-slurpen

Investeringen à honderd miljoen voor Kustwacht

De overheid investeert honderd miljoen euro in een nieuw Kustwachtcentrum op het terrein van de Koninklijke Marine in Den Helder.

Ook wordt financieel stevig ingezet op nieuwe schepen, vliegtuigen en helikopters. Varend en vliegend materieel wordt via een leaseconstructie afgenomen van de Rijksrederij en commerciële partijen.

Het Kustwachtcentrum heeft ook groen licht om het aantal medewerkers met de helft uit te breiden tot ruim zeventig.

De forse investeringen zijn volgens directeur Ronald Blok van Kustwacht Nederland nodig om de veiligheid op het Nederlandse deel van de Noordzee blijvend te waarborgen.

Vanuit Den Helder worden niet alle reddingsacties op zee in goede banen geleid. Ook wordt met diensten als politie, marechaussee, douane en Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) gecontroleerd op onder meer illegale visserij, milieu- delicten en smokkel op zee.

In de Toekomstvisie 2020 is aangegeven dat het takenpakket op de Noordzee steeds groter, ingewikkelder en internationaler van opzet wordt.

Aanleg van mega windparken op zee beperkt de manoeuvreerruimte voor steeds grotere containerschepen. Door de Brexit komt de Europese buitengrens op de Noordzee te liggen. Dat legt een zwaarder beslag op grensbewaking, aldus Blok.

Noordhollands Dagblad, 16 mei 2018, 07:35

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/investeringen-honderd-miljoen-voor-kustwacht

‘Steeds drukker op zee’

Helderse Courant, 16 mei 2018

Helderse Courant, 16 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/

Honderd miljoen voor nieuw Kustwachtcentrum

Den Helder – De overheid investeert honderd miljoen euro in een nieuw Kustwachtcentrum op het terrein van de Koninklijke Marine in Den Helder. Zo meldt de Helderse Courant. Daarnaast krijgt het centrum de beschikking over nieuwe schepen en vliegend materieel, waaronder ook heli’s.

Het personeelsbestand gaat met de helft omhoog, wat uiteraard ook goed nieuws is voor Den Helder en de regio. Nu werken vijfendertig mensen bij het Kustwachtcentrum en dat zullen er in de nabije toekomst dus zo’n zeventig zijn. “De forse investeringen zijn volgens directeur Ronald Blok van Kustwacht Nederland nodig om de veiligheid op het Nederlandse deel van de Noordzee blijvend te waarborgen”, aldus het dagblad.

Het Kustwachtcentrum op de Nieuwe Haven coördineert niet alleen reddingsacties op zee, maar speelt ook een rol in de bestrijding van vervuiling, smokkelarij en illegale visvangst. Daarnaast wordt het steeds drukker op de Noordzee. Dat maakt de scheepsnavigatie ingewikkelder, zeker nu steeds meer maritieme windparken aangelegd worden.

Den Helder Actueel, 16 mei 2018 – 10:02

Reacties:

Frk.
16 mei 2018 at 16:27
Alweer ???? Dit staat er net !!!

DramFull
17 mei 2018 at 01:51
Slechts een derde van dit pand is ongeveer in gebruik door de kustwacht, de rest is bezet door andere marine afdelingen, het is voor de kustwacht na bijna 20 jaar gewoon te klein geworden.
Het is echt noodzaak, geen van goh….laten we er eens wat geld tegenaan gooien voor de leuk.
De kustwacht werkzaamheden zijn zeer divers geworden de laatste jaren.

RB
17 mei 2018 at 07:53
“Het personeelsbestand gaat met de helft omhoog, wat uiteraard ook goed nieuws is voor Den Helder en de regio”
worden dit ook weer onzichtbare vacatures? net als defensie heeft 1500 onzichtbare vacatures, als deze eindelijk openbaar worden dan is Den Helder meteen van het werkloosheidsprobleem af……
.
https://denhelderactueel.nl/2018/03/aantal-ww-uitkeringen-vrijwel-gelijk/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/marine/artikel/bij-de-marine-moet-je-zijn-maar-hoe

apolocat
17 mei 2018 at 11:15
Perdoneelsbestand met de helft omhoog van nu 35 naar 70. Volgens mij is dat een verdubbeling 🙂

theo
18 mei 2018 at 21:43
Mooi! Goede investering in Den Helder en inderdaad een verdubbeling…lol

https://denhelderactueel.nl/2018/05/honderd-miljoen-voor-nieuw-kustwachtcentrum/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=haven