Arie Booy – ‘Geen poep uit theater’ + Ronald den Boer – ‘We willen grote vissen’ + Cora Rondel-Geene – Schouwburg + Helders Weekblad.nl – Stedelijke vernieuwing belangrijker

‘Geen poep uit theater’

Helderse Courant, 24 november 2017

Helderse Courant, 24 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

‘We willen grote vissen vangen’

Ronald den Boer - 'We willen grote vissen vangen', Helderse Courant, 24 november 2017

Helderse Courant, 24 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Schouwburg (1)

Helderse Courant 25 november 2017

Helderse Courant 25 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Schouwburg (2)

Helderse Courant 25 november 2017

Helderse Courant 25 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Stedelijke vernieuwing belangrijker dan cultureel beleid voor verhuizing Kampanje

Den Helder – De Rekenkamercommissie Den Helder heeft de afgelopen maanden onderzoek laten uitvoeren naar de verplaatsing van Theater de Kampanje naar Willemsoord. Daarin stonden vier onderzoeksvragen centraal: op basis van welke informatie heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de verplaatsing van Theater de Kampanje naar Willemsoord? Is de verplaatsing van het theater gerealiseerd conform het programma van eisen? Is de verplaatsing van het theater gerealiseerd binnen de vastgestelde investeringskaders? En verloopt de exploitatie van het theater volgens de richtlijnen van de vastgestelde exploitatiekaders?

Eerste conclusie is, dat de verplaatsing van De Kampanje naar Willemsoord vanuit de gemeente vooral gezien is als een stedelijk vernieuwingsproject. Niet vanuit cultuurbeleid. Hier vanuit was het meegenomen, dat de verplaatsing ook de mogelijkheid bood om een beter uitgerust theater te bouwen, maar het is geen bepalende factor geweest in de besluitvorming.

Verder stond het college van B en W in de realisatiefase van de verplaatsing op afstand, zoals gebruikelijk bij Zeestad projecten. Zeestad, Willemsoord BV en Theater de Kampanje kregen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de realisatie van het theater op Willemsoord.

De bezuinigingen leiden tot afwijking van het programma van eisen; bij keuzes om dit te repareren is de gemeente niet actief betrokken. Toen de aanbesteding € 0,9 miljoen hoger uitviel, dan vooraf was geraamd, is op initiatief van Zeestad besloten tot een bezuinigingsoperatie. Theater de Kampanje moest als gevolg van deze bezuiniging inleveren op haar programma van eisen. Met name de functionaliteit van de middenzaal (Stadshal) werd hierdoor getroffen.

De besluitvorming in de gemeenteraad is procesmatig gezien zorgvuldig verlopen, alleen de informatievoorziening zelf kon beter. is de vierde conclusie. Het besluitvormingsproces is gefaseerd en zorgvuldig afgewikkeld. De informatie aan de gemeenteraad ging vooral over de financiële haalbaarheid van de realisatie en het beheer van het theater op Willemsoord (de opstal exploitatie). De gebruikersexploitatie was aan de magere kant.

Er is meer geïnvesteerd, dan geraamd. De werkelijke investering is uitgekomen op € 24,5 miljoen. Een overschrijding van € 1,5 miljoen ten opzichte van het geactualiseerde stichtingskosten budget. En als laatste: de beginfase van De Kampanje op Willemsoord was in financieel opzicht moeizaam; het feit, dat de verplaatsing naar Willemsoord vooral werd benaderd als een stedelijk vernieuwingsproject, lijkt hier aan te hebben bijgedragen.

Heldersweekblad.nl, 17-11-2017, 16:28

http://heldersweekblad.nl/lokaal/stedelijke-vernieuwing-belangrijker-dan-cultureel-beleid-voor-verhuizing-kampanje-299225

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image