Arie Booy – Den Helder per jaar in vogelvlucht + Delano Weltevreden – Geen twijfel over integriteit van raadslid Marinus Vermooten + Na Nancy List stapt tweede lid ’commissie geloofsbrieven’ op

Den Helder per jaar in vogelvlucht

Den Helder – Er is een nieuwe reeks boekjes over de recente historie van Den Helder op komst. Dit najaar verschijnt het eerste deel.

Auteur is de bekende stadshistoricus Marinus Vermooten, die al een serie kloeke boeken op zijn naam heeft staan. Die boeken over onder meer de horeca van de stad, maar ook bepaalde decennia, bieden een staalkaart van wat er in Den Helder gepasseerd is.

In woord en beeld brengt Vermooten de sfeer van die tijd over. Kritiek is er echter ook op de werken, want door de aard van samenstelling springt de auteur soms van de hak op de tak door de tijd.

Centraal

Vermooten kent die kritiek, maar stelt, dat zijn nieuwe serie anders zal uitpakken. Zijn zakelijke compagnon Daan Groot vult aan: “We noemen deze serie ’Den Helder in vogelvlucht’. In elk deeltje staat een jaar centraal. Marinus begint met 1956.”

Vermooten pakt de draad op: ,,De boekjes behandelen elk jaar van week tot week. Om een voorbeeld te geven: 1956 was een cruciaal jaar in de ontwikkeling van de stad na de Tweede Wereldoorlog. Er werd volop gebouwd, de marine groef een nieuwe haven en de zeemacht groeide sterk, zodat duizenden mensen uit alle hoeken van het land naar Den Helder kwamen. Dat levert veel mooie verhalen, anekdotes en foto’s op.”

Compact

De boekjes worden kleiner dan de bestaande historische boeken, legt Groot uit: “We hebben gekozen voor een compact formaat, dat lekker leesbaar is. Aan de foto’s heeft Marinus bijzondere aandacht besteed. Die komen overal vandaan. Dankzij de samenwerking met mensen van stichting Afgestoft zijn de fotografische mogelijkheden ook groter geworden.

Volgens Daan Groot heeft het kleinere formaat met slappe kaft mede het voordeel, dat de prijs vriendelijk gehouden kan worden: ‘We denken aan een bedrag net onder de 15 euro. Zo is het voor een ieder bereikbaar en omdat het een serie wordt, waarin het streven is om elk jaar twee boekjes uit te brengen, kan het ook een verzamelobject worden.’

Burgemeester

Het duo is van plan om het eerste deel over 1956 in oktober op de markt te brengen. Vermooten: “Het lijkt ons gepast om het eerste deel aan de burgemeester te overhandigen aangezien de serie geheel over de gemeente Den Helder gaat. Het tweede deel, met als ondertitel 1957, verschijnt dan in april 2020; deel 3 in oktober van dat jaar en zo verder. Ik ben er druk mee, maar ik doe niets liever dan in de geschiedenis van onze stad te wroeten. Heerlijk is dat!

Dat de stadshistoricus in zijn snuffelwoede er niet voor terugschrikt om het land af te reizen, blijkt uit de archiefbezoeken, die hij regelmatig aflegt: ,,Ik bestudeer momenteel de detailhandel, die in 1956 in Den Helder gevestigd was. Daarvoor moet je de stad uit, omdat de archieven over winkels en dergelijke centraal in Nederland zijn opgeslagen. Die speurtocht brengt interessante, vaak onbekende details aan het licht en die zal ik in deze nieuwe serie verwerken, zodat de lezer een goed beeld krijgt van de ontwikkeling van de gemeente, haar inwoners, verenigingen en organisaties.” Daan Groot: Het wordt vast smullen!

Helderse Courant, 7 juni 2019, 16:06

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190607_61537245/den-helder-per-jaar-in-vogelvlucht

Lid commissie geloofsbrieven: Geen twijfel over integriteit van raadslid Marinus Vermooten

Nancy List (foto Facebook)
Nancy List (foto Facebook)

Den Helder – Nancy List (Gemeentebelangen) is niet uit de geloofsbrievencommissie gestapt, omdat zij vindt, dat Marinus Vermooten niet integer is.

Dat zegt zij in een reactie op haar verklaring van maandagavond in de gemeenteraad. Meteen nadat commissie voorzitter Harmen Krul aan de raad had gemeld, dat de geloofsbrieven van Vermooten in orde waren bevonden en dat hij dus tot de raad kon worden toegelaten, verklaarde List, dat zij niet achter deze beslissing kan staan en daarom haar lidmaatschap van de commissie opzegt.

In een toelichting zegt zij, dat zij niet bedoelt, dat Vermooten niet tot de raad moet worden toegelaten. Ik had me wat anders voorgesteld van de commissie. Ik dacht, dat die ook de integriteit van de kandidaat raadsleden onderzocht. Omdat dat niet het geval is, heb ik mijn ontslag ingediend.” Marinus Vermooten volgt Ilse Kootkar op als raadslid voor de Seniorenpartij.

Helderse Courant, 6 november 2019, 11:46

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191105_53492894/lid-commissie-geloofsbrieven-geen-twijfel-over-integriteit-van-raadslid-marinus-vermooten

Na Nancy List stapt ook een tweede lid van de ’commissie geloofsbrieven’ op in Den Helder

Daniëlle Pater (foto Beter voor Den Helder)

Daniëlle Pater (foto Beter voor Den Helder)

Den Helder – Ook raadslid Daniëlle Pater (Beter voor Den Helder) is uit de raadscommissie gestapt, die de geloofsbrieven van kandidaat raadsleden onderzoekt.

In haar ontslagbrief aan de voorzitter van de raad zegt Pater, dat zij bij nader inzien vindt, dat de ceremoniële functie niet bij haar past. Naar mijn mening hoort de commissie ook de integriteit van de te benoemen persoon te onderzoeken in geval van twijfel, schrijft zij aan burgemeester Jeroen Nobel.

Eerder stapte Nancy List (Gemeentebelangen) uit de commissie. Die had zich net gebogen over de toelating van Marinus Vermooten, die de plek van Ilse Kootkar bij de Seniorenpartij moest innemen. List zei in een verklaring, dat zij niet uit de commissie is gestapt, omdat zij vindt, dat Vermooten niet integer is. “Ik had me wat anders voorgesteld van de commissie. Ik dacht, dat die ook de integriteit van de kandidaat raadsleden onderzocht. Omdat dat niet het geval is, heb ik mijn ontslag ingediend.” De burgemeester gaat over de integriteit van raadsleden. Daniëlle Pater wil haar zorgen binnenkort met hem bespreken.

Helderse Courant, 16 december 2019, 06:59

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191215_58747021/na-nancy-list-stapt-ook-een-tweede-lid-van-de-commissie-geloofsbrieven-op-in-den-helder

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marinus+Vermooten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Daan+Groot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harmen+Krul
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nancy+List
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+Kootkar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dani%C3%ABlle+Pater
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeroen+Nobel
https://robscholtemuseum.nl/?s=commissie+geloofsbrieven