Arie Booy – Casino aan weg terug begonnen + Delano Weltevreden – OS&O terrein tijdens feestelijke bijeenkomst overgedragen aan gemeente: ’voorbeeld van burgerparticipatie

Casino aan weg terug begonnen

De restauratie van het casino in Huisduinen ligt op schema. In het door een Duitse legerarchitect ontworpen gebouw komt volgend jaar het eerste officiële Bezoekerscentrum voor het Nederlandse deel van de Atlantikwall.

Directeur André Koning van de Stelling van Den Helder wrijft zich vergenoegd in de handen: “Het bezoekerscentrum wordt mooi! Zoiets moois heeft Den Helder niet eerder gehad.” Als liefhebber van de Helderse geschiedenis en beschermheer van het militaire erfgoed in de stad weet Koning, waar hij over praat.

Renaissance

Vanaf het prille begin is de bestuurder betrokken bij de renaissance van het Duitse casino, die nu gaande is. Na jaren van verwaarlozing en vandalisme, gaat het eindelijk de goede kant op met het bijzondere ensemble, dat in de volksmond bekend staat als het OS&O terrein. De in 1942 gebouwde militaire panden zijn behouden gebleven, omdat de marine het voormalige galgenveld van het kustdorp na de Tweede Wereldoorlog bestemde tot sport en ontspanningsterrein voor de zeemacht. In de langwerpige werkplaats loods zijn nu appartementen gevestigd. Voor het karakteristieke poortgebouw is een ondernemer gevonden, die er een bestemming aan wil geven. Aannemer Tuin is volop bezig met de restauratie van het officieren logement en casino.

Van belang

De restauratie van de verschillende onderdelen van het Duitse militaire complex in Huisduinen is volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van algemeen belang voor Nederland.

Het poortgebouw, officieren logement en casino alsmede de langgerekte werkplaats maken deel uit van een ensemble. Vanuit cultuur en militair historisch oogpunt zijn die elementen van betekenis voor de krijgsgeschiedenis”, meldt een woordvoerder. Het is een redelijk tot goed bewaard deel van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in ons land. Het gebouwencomplex maakte deel uit van het door Duitsland opgezette Atlantische kustverdedigingsproject Atlantikwall. Volgens de deskundigen van de Rijksdienst uit Amersfoort is het complex in Huisduinen uit architectuurhistorisch oogpunt zonder meer van grote betekenis: “Het is een uniek en in samenhang herkenbaar gebleven complex met verblijfsgebouwen voor Duitse officieren. Een gaaf bewaard voorbeeld van een militair complex gebouwd in een traditionalistische stijl uit het begin van de jaren veertig van de vorige eeuw.”

Directeur Koning: “We zijn zeer ingenomen met het ontwerp, dat gemaakt is voor de expositie over de Atlantikwall in het nieuwe bezoekerscentrum. De komende maanden wordt hard doorgewerkt aan het casino en de expositieruimte, die in een doos in het gebouw uit 1942 geplaatst wordt. In mei wordt het geopend. We denken nu aan 4 mei. Onlangs hebben we gehoord, dat er ook subsidie komt voor een nieuw voorplein van fort Kijkduin. Dat is hard nodig, want het lekt door en er liggen veel tegels los.

Casino

De Duitse militairen gebruikten het woord casino voor de officiersmess of eetzaal. Daarnaast sliepen officieren in het logement gebouw. De officieren waren werkzaam in de Kroontjes bunker of in fort Kijkduin, dat in 1940-45 hoofdkwartier was van dit deel van de Nederlandse Atlantikwall.

Noordhollands Dagblad, 22 oktober 2018, 16:56

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/casino-aan-weg-terug-begonnen

OS&O terrein tijdens feestelijke bijeenkomst overgedragen aan gemeente: ’schoolvoorbeeld van burgerparticipatie

Den Helder – Een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie. Zo noemt directeur Frans Latjes van de Huisduiner Ontwikkel Maatschappij (HOM) het initiatief van een aantal ondernemers om het OS&O terrein in Huisduinen te ontwikkelen.

Zaterdag is het terrein tijdens een feestelijke bijeenkomst op het terrein officieel overgedragen aan de gemeente Den Helder en de bewoners. “We wilden ook de bewoners bedanken, omdat zij drie jaar in een bouwput hebben gewoond en daar eigenlijk nooit over hebben geklaagd.

De HOM is geboren, nadat ontwikkelaar Synchroon door de gemeente Den Helder op een zijspoor werd gezet. Acht ondernemers uit het dorp besloten het terrein aan te kopen en te ontwikkelen. ,”Het plan van Synchroon was te massaal“, vertelt Latjes over de weerstand van het dorp tegen de plannen van de ontwikkelaar. “De communicatie met het dorp verliep ook moeizaam. We zijn eens weggelopen uit een overleg, omdat we vonden, dat we niet serieus werden genomen.

Een team bestaande uit ambtenaren en de HOM heeft in een beeldkwaliteitsplan bepaald hoe het terrein er uit moest komen te zien en wat voor huizen daar moesten komen. Het zijn er in totaal 53 geworden: appartementen, tweekappers en vrijstaande woningen. Latjes roemt de samenwerking met de gemeente: “Er zijn mensen, die zeggen, dat met de gemeente niet valt samen te werken. Wij hebben het anders ervaren.’”

Nadat de overeenkomst met de gemeente was gesloten, werd het wel even spannend, blijkt uit het verhaal van de HOM directeur. “Omdat Huisduinen dichtbij Natura 2000 gebied ligt, wilde de Provincie weten of het project zou leiden tot onaanvaardbare stikstofuitstoot. Dat was even schrikken. We hebben kunnen aantonen, dat het niet het geval was, maar het heeft wel gezorgd voor een vertraging van ongeveer een jaar.”

Als de gemeente de HOM toestaat het Tillenhof te ontwikkelen, blijft de organisatie nog even bestaan. Anders wordt het opgeheven, zegt directeur Latjes.

Helderse Courant, 8 september 2019, 10:32

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190908_84026552/os-o-terrein-tijdens-feestelijke-bijeenkomst-overgedragen-aan-gemeente-schoolvoorbeeld-van-burgerparticipatie

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Andr%C3%A9+Koning
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stelling+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aannemer+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Casino
https://robscholtemuseum.nl/?s=Atlantikwall
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frans+Latjes
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huisduiner+Ontwikkel+Maatschappij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huisduinen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Natura+2000
https://robscholtemuseum.nl/?s=burgerparticipatie