Arie Booy – Burgemeester Schuiling naar Den Haag + Delano Weltevreden – ’Raadslid Wouters mag wethouder Wouters vragen stellen’ + Twee fractieleiders + VVD wil betrokkenheid vergroten

Burgemeester Schuiling naar Den Haag: Pleit voor waterstof

Arie Booy - Burgemeester Schuiling naar Den Haag Pleit voor waterstof, Helderse Courant, 21 september 2018

Helderse Courant, 21 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

’Raadslid Wouters mag wethouder Wouters vragen stellen’

Behoorlijk Bestuur wil dat nieuwe raadsleden voortaan zo snel mogelijk worden geïnstalleerd om te voorkomen dat eenmansfracties zonder vertegenwoordiger komen te zitten.

Was Behoorlijk Bestuur tijdens het reces nou wel of niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad? Nee, zegt Sylvia Hamerslag van BB. Zij volgt Michiel Wouters op, die wethouder is geworden namens Beter voor Den Helder. “Zes raadsleden zijn wethouder geworden. Hun opvolgers worden na het reces pas benoemd. We hebben één raadszetel en waren de afgelopen maanden dus niet vertegenwoordigd. Ik kaart dat nu pas aan. Ik wilde voorkomen, dat gesuggereerd zou worden, dat ik geïnstalleerd wilde worden vanwege de raadsvergoeding. We kunnen dus ook geen raadsvragen stellen, dat mogen alleen raadsleden.” Maar volgens Frans Hoogervorst van de raadsgriffie is wethouder Michiel Wouters formeel nog raadslid. “Zijn raadslidmaatschap houdt pas op als in zijn opvolging is voorzien. Hij zou namens zijn fractie dus nog raadsvragen aan het college kunnen stellen. Ook aan wethouder Wouters. Raadsvragen zijn inderdaad voorbehouden aan raadsleden. Ik heb ook commissieleden moeten teleurstellen.”

Als raadsleden tot wethouder worden benoemd, kán hun opvolger in dezelfde vergadering worden geïnstalleerd. “Ik weet, dat het in sommige gemeenten gebeurt, maar het is niet makkelijk. Er moet namelijk enorm veel geregeld worden, het is een vreselijke rompslomp. Zeker om de opvolging van zes personen te regelen. Vanwege de zorgvuldigheid hebben we het hier dus anders geregeld.”

Noordhollands Dagblad, 19 september 2018, 20:38

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/raadslid-wouters-mag-wethouder-wouters-vragen-stellen

Stadspartij Den Helder heeft twee fractieleiders

De Stadspartij verdeelt het leiderschap over de twee raadsleden.

Harrie van Dongen treedt de eerste twee jaar naar buiten toe op als fractievoorzitter. Suzanne Wisgerhof leidt de fractie achter de schermen.

Van Dongen vertelt waarom voor deze constructie is gekozen: ,,We zitten maar met z’n tweeën. Het is een hoop werk. Suzanne is nieuw. Ik neem de eerste periode voor mijn rekening. Na twee jaar wordt zij fractievoorzitter. Ik bouw af. Ik denk dat dit mijn laatste periode in de raad is.’’ Omdat fractievoorzitter Pieter Kos wethouder is geworden namens de Stadspartij, moest de fractie een nieuwe fractieleider aanwijzen.

Noordhollands Dagblad, 22 september 2018, 17:20

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/stadspartij-den-helder-heeft-twee-fractieleiders

VVD wil betrokkenheid burger bij politiek vergroten

Burgers die het woord willen voeren op een gemeenteraadsvergadering, kunnen dat beter doen net voordat het onderwerp wordt behandeld. Dat vindt de VVD.

Nu kunnen burgers alleen aan het begin van de vergadering hun zegje doen, terwijl het onderwerp waar zij het over hebben misschien achter op de agenda staat. ,,Daarmee komt hun bijdrage aan het politieke debat soms niet goed tot z’n recht’’, zegt VVD’er Rogier Bruin.

Het is een van de voorstellen van de VVD voor het nieuwe Reglement van Orde van de gemeenteraad. De liberalen vinden ook dat burgers zich ook op de dag van de vergadering moeten kunnen aanmelden. Nu moet dat veel eerder.

Noordhollands Dagblad, 23 september 2018, 7:56

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/vvd-wil-betrokkenheid-burger-bij-politiek-vergroten

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harrie+van+Dongen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rogier+Bruin