Arie Booy – Baggeren Helderse buitenhaven is start onderhoud + Dick Vries – Haven + Helderse Courant – Samen op weg als Hydroports: Europees knooppunt voor waterstof

Baggeren Helderse buitenhaven is start van onderhoud

Den Helder – Het havenbedrijf begint de serie onderhoudswerken, waar de gemeente elk jaar een miljoen euro voor beschikbaar stelt, met baggerwerk.

Port of Den Helder start binnenkort met onderhoudsbaggerwerk in Het Nieuwe Diep, de ’buitenhaven’,”meldt adjunct directeur Kees Turnhout. “Baggerbedrijf De Boer zal met verschillende technieken circa 200.000 m3 baggerspecie verwijderen, zodat de haven weer op de nautisch gewenste diepte komt.”

Bij de aanbesteding van het werk heeft naast de prijs het raakvlak met de operationele activiteiten in de haven sterk meegewogen, legt Turnhout uit.

Flexibel

De inzet van het moderne, duurzame, zelf varende, materieel van De Boer zorgt er samen met een flexibele planning voor, dat de ‘winkel’ tijdens de werkzaamheden gewoon open blijft. De impact voor de havengebruikers is daarmee zeer beperkt. Met de buren aan Het Nieuwe Diep, de marine, is de samenwerking gezocht, zodat de wensen van beide partijen efficiënt meegenomen worden in het werk.”

De werkzaamheden beginnen in september en zijn eind 2019 afgerond. Turnhout: “De afgelopen tijd hebben we met het hele team van Port of Den Helder een flinke inspanning verricht om de onderhoudsopgave voor het havengebied geheel in kaart te brengen in een meerjarig onderhoudsplan. Dat was een grote klus: onderwaterinspecties, kadewand metingen en sterkte berekeningen.

Waar bouwtekeningen en onderhoudsdossiers ontbraken moest aan ’reversed engineering’ worden gedaan. Dat betekent dat op basis van de bestaande situatie is uitgevogeld hoe iets gebouwd is. Turnhout: “Met dit alles hebben we nu de basis op orde. We hebben scherp in kaart ,waar we precies over gaan en in welke onderhoudsstaat, dat verkeert. Al deze informatie heeft onze manager onderhoud, Maarten Boer, verwerkt in een Gebiedsinformatie Systeem.

Helderse Courant, 31 augustus 2019, 19:05

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190831_37617265/baggeren-helderse-buitenhaven-is-start-van-onderhoud

Haven

De status van de haven als economische motor van Den Helder is kennelijk tot een soort axioma verworden.

Er lijkt tenminste geen twijfel te bestaan over het gemeentelijk besluit om jaarlijks een miljoen euro bij te dragen aan onderhoud van kades en bruggen, omdat de benodigde kosten niet uit de havenexploitatie gedragen kunnen worden.

Betrek daar echter ook het akelige vooruitzicht bij, dat de baten uit de olie en gaswinning over enkele jaren gaan afnemen, terwijl het realiseren van nieuwe omzet uit windenergie al weer vele jaren tussen hoop en vrees balanceert.

Het maar steeds opnieuw benoemen van de daarvoor benodigde, maar toch echt ontbrekende extra kaderuimte helpt niet om de windmolen industrie ertoe te verlokken om voor Den Helder te kiezen.

Een kort bezoekje aan de Groningse Eemshaven leert, dat de beschikbaarheid van heel erg veel kaderuimte en achterland inderdaad de kritische succesfactor is om uit de voeten te kunnen met de enorme rotors en turbines van maritieme windmolens.

De verwachting is, dat die dingen in de toekomst zelfs nog heel veel groter gaan worden dan de huidige typen.

Wordt het tegen die achtergrond niet eens tijd voor Den Helder om zich te bezinnen op de havenambities, die een beetje beginnen te lijken op het à la Don Quichot vechten tegen windmolens?

De haven van Den Helder zou als toegangspoort tot de beschermde Waddenzee misschien wel kunnen uitgroeien tot de mooiste en grootste jachthaven van Nederland.

Dat zou me nog eens een gedurfde keuze zijn,. Maar dezer dagen werd wel bekend, dat het belang van het toerisme voor de Nederlandse economie ondertussen van dezelfde orde van grootte is geworden als bijvoorbeeld de bouwsector of de ICT sector.

Volgens dezelfde berichtgeving houdt het toerisme in Nederland tegenwoordig zelfs al 474 .000 mensen voltijds aan het werk.

Helderse Courant, 7 september 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Helderse haven samen op weg als Hydroports: Europees knooppunt voor waterstof

Den Helder – De havens van Den Helder, Amsterdam en Groningen gaan samenwerken op het gebied van waterstof. Onder de naam Hydroports willen zij hét waterstofknooppunt van Europa worden.

De drie havens maakten dit bekend op het jaarlijkse havendiner van Groningen Seaports.

De meerjarige samenwerking tussen de havens moet leiden tot de ontwikkeling van een uitgebreide waterstofinfrastructuur in Noordwest Nederland. Er zijn daar al tientallen concrete waterstofprojecten in ontwikkeling.

Waterstof vervult een belangrijke rol bij vergroening van de industrie en het ontwikkelen van duurzaam transport en vervoer. Jacoba Bolderheij van Port of Den Helder noemt samenwerking ’essentieel’.

Hydroports is partner van MissieH2. Dit is een samenwerking met Shell, Gasunie, Stedin Groep en Remeha, die als waterstofcoalitie verbonden is met TeamNL.

In aanloop naar de Olympische Spelen in Tokyo wordt waterstof onder het motto ‘Nederland Waterstofand’ gepromoot als toekomstige duurzame energiedrager.

De Hydroport havens zetten bij de energietransitie volop in op waterstof.

Er lopen al meerdere initiatieven op gebied van waterstof, zoals onderzoek en pilotprojecten, het ontwikkelen van waterstof vul stations en het aanleggen van waterstofleidingen.

Helderse Courant, 15 september 2019, 19:07

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190915_74672203/helderse-haven-samen-op-weg-als-hydroports-europees-knooppunt-voor-waterstof

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Turnhout
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacoba+Bolderheij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=waterstof
https://robscholtemuseum.nl/xxx-gemeente-amsterdam-stadsarchief-affiche-in-kleurendruk-naar-ontwerp-van-rob-scholte-ter-promotie-van-het-gemeentelijk-havenbedrijf/