Arie Booy – Ambtenarenkorps Den Helder met 17 man gekort + Ronald Boutkan – Ambtenaren vol zorgen + Delano Weltevreden – Ambtenaren Den Helder: lastig om aan burgers uit te leggen

Ambtenarenkorps Den Helder met 17 man gekort

Den Helder – Zeventien banen verdwijnen via natuurlijk verloop op het gemeentehuis van Den Helder.

Dat is het gevolg van een reorganisatie die al geruime tijd geleden in gang is gezet, maar dit jaar zijn beslag krijgt. De afdelingen zoals financiën of ruimtelijke ordening verdwijnen en worden vervangen door teams met een omvang van tussen de dertig tot vijftig ambtenaren. In mei wordt die stap gezet. In beginsel gaat het om 13 teams die geleid worden door een man of vrouw die vrijgesteld is voor die taak.

Helderse Courant, 6 februari 2019, 16:25

Reacties:

Jans Boonstra
Wie of welke ambtenaar is opeens wakker geschrokken? Mag aannemen dat die ook bij die 17 behoort?

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190206_12873584/ambtenarenkorps-den-helder-met-17-man-gekort

Geen afdelingen, maar teams bij ‘nieuwe’ gemeente

Den Helder – De gemeentelijke organisatie wordt platter, dat wil zeggen er komen minder managementlagen. Per 1 april zou de nieuwe opzet een feit moeten zijn.

De gemeente Den Helder wil een organisatie zijn die ruimte biedt aan ontwikkeling van werknemers, waar mensen graag willen werken en die ook dicht bij de bewoners staat en met hen wil samenwerken. Om dat te bereiken stelt het college van B en W een aantal wijzigingen voor. De afdelingen worden opgeheven, de teams worden de basis van de organisatie. Het aantal teams vermindert van 20 naar 13.

De verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd, teamleiders worden vooral een coach van medewerkers en begeleiders van processen. Of de wijzigingen banen gaat kosten is vooralsnog niet duidelijk. Ze zijn nu ter advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de gemeente.

Den Helder Actueel, 6 februari 2019 – 12:10

Reacties:

Judge X
6 februari 2019 at 12:33
Wat gebeurt er met het overschot aan 7 teamlijders vraag ik mij dan af; aanstellen als ‘coach’ misschien ?
Oude wijn in nieuwe zakken, of oude zakken met ‘nieuwe wijn’ ….
Ze drinken een glas, ze doen een plas en alles blijft zoals 1 april ! 😀

Henk van Kuijk
6 februari 2019 at 12:51
“De gemeente wil een organisatie zijn die dicht bij de bewoners staat en met ze wil samenwerken.”
Vanavond raadt het college de gemeenteraad aan geen inspraak en referendum aan de bewoners te bieden over de stadhuisplannen.

e
6 februari 2019 at 14:32
HA,HA, Ja Henk , en dan een stadhuis plannen op de rand van de stad op een oud werfterrein. Je moet er maar op komen . Als je straks vanuit Julianadorp naar het stadhuis moet , en je bent afhankelijk van openbaar vervoer, ben je al een halve dag kwijt en dan heb ik het nog niet over de kosten,. HOEZO !!! Dichter bij de mensen. Bewoners van huisduinen hebben helemaal geen OV.Die moeten met de auto of de fiets. Je zal beide maar niet hebben , kan je gaan lopen.

‘t kan erger
6 februari 2019 at 13:35
“teamleiders worden vooral een coach van medewerkers en begeleiders van processen.”
omg, wie verzint zulk geneuzel?

caso
6 februari 2019 at 16:31
Uiteraard in het kader van efficientie, (lees: strakkere aansturing)

JB
7 februari 2019 at 10:44
https://www.managersonline.nl/nieuws/20144/goed-managen-its-all-in-the-mix-.html
Leiding geven is geen vak, maar een gave. Niet iedereen beschikt na het volgen van een opleiding de juiste competenties om een goed leider te zijn. Jongeren hebben andere vormen van aansturing nodig dan ouderen. De wereld verandert en de leiderschapsstijlen zullen hierop aan moeten sluiten.Voor hen die de gave hebben zal dit niet moeilijk zijn, zij voelen het wel aan. Voor de andere groep zal het hard werken worden. De conservatieve leiderschapsstijl is passé en zal plaats moeten maken voor andere stijlen. Geneuzel lijkt het mij geenszins.

Ferry
6 februari 2019 at 14:24
Heeft U al aan de medewerkers gevraagd wat zij er van vinden?
Uit het bovenstaande ontgaat het mij volledig wat het positieve effect hiervan is.
Zeker de begrippen samenwerken en dichter bij de bewoners staan moet er bij dit college nogal wat bij gebracht worden.
Zeker inderdaad het advies betr. inspraak/referendum stadhuis voor vanavond,het college is niet gecharmeerd
democratisch denkende burgers.

caso
6 februari 2019 at 16:31
Correct en tevens juist, men praat over ze maar nooit MET ze.

https://denhelderactueel.nl/2019/02/geen-afdelingen-maar-teams-bij-nieuwe-gemeente/

Ambtenaren vol zorgen over huisvesting

Den Helder – Ambtenaren vinden het in toenemende mate lastig om de huisvestingsplannen van de gemeente, en het geld wat hiermee is gemoeid, uit te leggen aan de burgers. Medewerkers met direct contact met de burgers hebben hier dagelijks mee te maken, zo schrijft de Ondernemingsraad in een brief aan college en raad.

De OR pleit ervoor om eerlijk en duidelijk naar burgers te communiceren waarom bepaalde keuzes over de huisvesting gemaakt worden. “Wij pleiten er daarnaast voor om medewerkers handvatten aan te reiken om met dergelijke vragen van burgers om te gaan.”

De raadscommissie Bestuur en Middelen bespreekt vanavond (aanvang 19.30 uur, live op LOS TV) de scenario’s voor de toekomstige huisvesting van het gemeentelijk apparaat. De OR heeft een brief gestuurd waarin de zorgen van de medewerkers worden geuit. Ze had daarbij liever al de uitkomsten van de medewerkersenquêtes over de bereikbaarheid van de Verkeerstorenweg en de werkbeleving op de Verkeerstorenweg gehad om tot een goed advies te komen, maar die resultaten zijn nog niet bekend. Ten aanzien van de tijdelijke huisvesting (deels aan de Kerkgracht en deels in het Rabopand) blijkt bovendien dat bij medewerkers zelf onduidelijkheid bestaat over wie nu tot de back- en frontoffice wordt gerekend.

“In het kader van integraal werken en klantgerichte werkwijze pleit de ondernemingsraad ervoor dat op de locatie Kerkgracht medewerkers van alle disciplines met klantencontacten aanwezig zijn. De ondernemingsraad wil er op wijzen dat het vaak voorkomt dat medewerkers gedurende de dag enkele afspraken hebben met burgers en de rest van de dag niet. Het is wenselijk dat voor deze medewerkers plek is op de Kerkgracht om daar de hele dag te kunnen werken, zodat zij niet gedurende de dag heen en weer moeten reizen tussen verschillende panden. Niet alle medewerkers zijn in de gelegenheid om dit te doen en bovendien kost het heen en weer reizen onnodig veel tijd. Met name bij het Sociaal Domein worden collega’s van andere teams in een gesprek met een burger erbij geroepen om mee te denken over een integraal probleem. Als een groot deel van het Sociaal Domein naar de Verkeerstorenweg verhuist, is het de vraag of we het integraal werken in stand kunnen houden.”

Aanbevelingen tav werken aan de Kerkgracht:
1. Maak in overleg met alle medewerkers inzichtelijk welke werkzaamheden worden geoormerkt als frontoffice en welke als backoffice, rekening houdend met de integrale en klantgerichte werkwijze van de gemeente Den Helder.
2. Zorg voor genoeg werkplekken op de Kerkgracht, ook voor medewerkers die niet de hele dag klantencontacten hebben.
3. Zorg voor genoeg parkeergelegenheid op de Kerkgracht voor zowel bezoekers als medewerkers.
4. Neem in uw besluit over de huisvesting van team Handhaving mee dat het pand 24/7 toegankelijk moet zijn voor de medewerkers en zorg voor beveiliging van het pand.
5. Maak een plan voor het digitaliseren van de werkprocessen en het archief bij Sociaal Domein.

De backoffice blijft in de tijdelijke variant aan de Verkeerstorenweg. Wat vooral naar voren kwam tijdens de medewerkersbijeenkomsten die de ondernemingsraad hield, is dat medewerkers het niet waarderen dat het uitgangspunt is dat medewerkers met de auto naar hun werk kunnen komen. Niet iedereen heeft een auto of is fysiek in staat met de fiets te komen.

Aanbevelingen:
6. Maak een plan van aanpak op basis van de uitkomsten van de enquêtes over de bereikbaarheid van de Verkeerstorenweg en de werkbeleving op de Verkeerstorenweg.
7. Laat zo spoedig mogelijk een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitvoeren op de Verkeerstorenweg en neem de daaruit volgende aanbevelingen over.
8. Zorg voor genoeg parkeerplaatsen als een groot deel van de medewerkers van Sociaal Domein op de Verkeerstorenweg komt werken.
9. Zorg voor voldoende overlegruimtes. Veel medewerkers maken nu nog gebruik van de overlegruimtes op de Drs. F. Bijlweg 20. Als dit straks wegvalt, ontstaat er een tekort aan overlegruimtes.
10. Zorg voor een (taxi)busverbinding tussen station Den Helder Zuid en de Verkeerstorenweg en tussen station Den Helder en de Verkeerstorenweg.
11. Zorg ervoor dat medewerkers ook gedurende de dag gebruik kunnen maken van vervoer tussen de verschillende locaties.
12. Zorg voor genoeg plaats om fietsen te stallen.

Gekeken naar de toekomstige permanente huisvesting op Willemsoord zijn er bij de gemeentelijk medewerkers zorgen over de bereikbaarheid, mede door de drukte richting Texel. Ook over de klimaatbeheersing in de panden bestaan zorgen, omdat het om oude panden gaat.

Aanbevelingen:
13. Zorg voor een bushalte op het terrein van Willemsoord voor medewerkers en burgers voor wie lopen vanaf het station geen optie is.
14. Zorg voor voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers en medewerkers.
15. Zorg voor voldoende ruimte voor het stallen van fietsen.
16. Zorg voor een goede klimaatbeheersing in de panden.

Verder wil de ondernemingsraad aandacht vragen voor de arbeidsomstandigheden en de bij college en raad bekende gezondheidsklachten van de medewerkers op de Drs. F. Bijlweg 20. Deze medewerkers moeten nog minimaal negen maanden op deze locatie blijven.

Deb Helder Actueel, 6 februari 2019 – 15:53

Reacties:

caso
6 februari 2019 at 15:55
Zozo, ze krijgen het intern nog druk. Lijkt wel “intensieve menshouderij”. Goed management-boek trouwens.

Ferry
6 februari 2019 at 16:56
Kan mij Uw reactie naar de openbaarheid toe heel goed begrijpen.

Ferry
6 februari 2019 at 17:05
Maar ik kan U geruststellen,volgens betrouwbare info,gaat Don-Quichot en aanhang Willemsoord als locatie er door drukken.
De door de U aangehaalde punten worden meegenomen.
Word vanavond vervolgd.

Henk van Kuijk
6 februari 2019 at 17:11
Duidelijk is wel dat de ambtenaren helemaal niet naar het Rabogebouw wilden. Verder is (na de versplinteringswoede van de coalitie, die er nu eenmaal is) de oplossing: Kerkgracht, plus Bijlweg 20 (wat aanpassen), en burgerbalie in Julianadorp. En dan 10-15 jaar sparen voor fraai stadhuis op voormalige WGW-velden: goed parkeren, lopend bereikbaar vanaf station Zuid, bus is er al, representatieve uitstraling, inschrijving door architecten, net als bij de bieb. Hou op met versplinteren en knutselen, geld verspillen, en CO2 uitstoten, beste duurzame gemeente. En denk ook aan Julianadorp, verbinden met de burger.

Judge X
6 februari 2019 at 19:07
Het ambtenarenapparaat en hun OR, hebben zich laten misbruiken door de hofhouding en Keizer Koen met z’n nieuwe kleren.
Tien jaar lang leugens, bedrog en kapitaal vernietiging …., tja hoe moet je dat nou uitleggen aan de burger, terwijl je tot de nek in je beerput staat.

Rasjutter
6 februari 2019 at 20:36
Geen coffee-shop dan ook geen stadhuis wat denkt die Broekmeulen wel dat hij nu de lakens uitdeelt, wegwezen met die man kost ons veel te veel geld en die functie is totaal overbodig.

Ad
7 februari 2019 at 10:02
“De OR pleit ervoor om eerlijk en duidelijk naar burgers te communiceren waarom bepaalde keuzes over de huisvesting gemaakt worden”
10 jaar te laat…. en helaas ook drie totaal corrupte clubjes “bestuurders” te laat.

Judge X
7 februari 2019 at 17:14
Voor de ambtenaar met zorgen:

https://youtu.be/xu9Ggjw6aBk

Monique_K
8 februari 2019 at 09:29
Lol, een bushalte op Willemsoord, ja daar gaat Connexxion echt aan meewerken. Ze wilden nog niet eens een extra halte dichter bij de Kampanje, maar eentje op het terrein, met de frequente Texel-files, gaan ze dan wel doen?

https://denhelderactueel.nl/2019/02/ambtenaren-vol-zorgen-over-huisvesting/

Ambtenaren Den Helder: lastig om stadhuisplannen aan burgers uit te leggen

Den Helder – Ambtenaren vinden het steeds lastiger om de plannen met betrekking tot een nieuw stadhuis en het geld dat daarmee is gemoeid aan inwoners van Den Helder uit te leggen.

Dat heeft de ondernemingsraad van de gemeente Den Helder gemeld aan de gemeentesecretaris. De OR zegt dat vooral ambtenaren die direct contact hebben met burgers in hun maag zitten met al die vragen. De OR pleit daarom voor eerlijke en duidelijke communicatie vanuit de gemeente waarin inwoners duidelijk wordt gemaakt waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

De OR heeft in het advies aan de gemeentesecretaris opnieuw zorgen geuit over de omstandigheden waaronder ambtenaren in de oude hoofdvestiging van het stadhuis aan de Bijlweg moeten werken. Hoewel de gemeentesecretaris en het vorige college vonden dat het vanwege de slechte staat van het gebouw niet meer verantwoord is om daar ambtenaren te huisvesten, zit een deel van de ambtenaren er nog steeds. Sommige medewerkers hebben gezondheidsklachten. De OR wijst er op dat zij nog negen maanden in het pand moeten blijven zitten als de tijdelijke huisvesting aan de Kerkgracht doorgaat.

Helderse Courant, 6 februari 2019, 16:48

Reacties:

Cornelis Pieter
Moeilijk uit te leggen? Het oude pand voldoet niet meer, vandaar samen met de bestuurscultuur vele ambtenaren die ziek thuis zitten. Omdat het private bedrijf Willemsoord, eigendom van de gemeente Den Helder, structureel te kort komt, kan er door op Willemsoord eigen gebouwen in gebruik te nemen, jaarlijks een som geld overgemaakt worden aan Willemsoord om financiële gaten te dichten. Zo moeilijk is het dus niet om het uit te leggen, als je eerlijk bent naar je inwoners toe geen enkel probleem.

Ursela de Vries
Huh??? Een gebouw kun je ook een opknapbeurt geven…en de locatie is ook niet praktisch op de Rijkswerf bv Julianadorp…voor de toerist misschien ….En ze moet t huishoudboekje ff beter bijhouden…t er gaat veel te veel geld over de balk . ..

Jans Boonstra
Hebben ambtenaren ooit iets wel wat kunnen uitleggen aan de bewoners in Den Helder? Blijkbaar omdat het eens over hun gaat? Sodemieter op met dat volk. De burger is geen knip waard bij die zielige ambtenaren !!!!!!

Ruud Van de Kerkhof
Nee het is ook niet uit te leggen hoe er wordt omgegaan met geld dat over de balk wordt gegooid geld dat de burgers van Den Helder moeten ophoesten .
Door een stelletje DOORDRAMMERS met de de Rattenvanger van Den Helder voor op en daar achteraan een stelletje Wethouders zonder ruggegraad .
En dan die partijen die in de raad zitten BVDH de Stadspartij , Seniorenpartij die wel even de elitaire kartel kliek de nek om zouden draaien .
Voor de verkiezingen liepen ze in Den Helder rond als een stelletje brulapen met de borst vooruit maar na de verkiezingen zijn ze een stel dooie vogeltjes geworden .

Arie A A Ruiter
Het is heel simpel uit te leggen.Met een club droeftoeters kom je nergens.

Ursela de Vries
Hoe zo slechte staat??? Slecht onderhoud…ik weet zeker dat vele van onze burgers in een ouder pand wonen…..En nu naar een nog oudere plek ??? En de locatie is dat weer zon prestige project??? En de burgers van Julianadorp nog verder laten reizen ???? Oja en wie gaat dat betalen ..en hoeveel heeft dat gekost..en gat t nog kosten ????

Jane Bogert
Leuke lokatie voor de trouwfoto’s ook, maar niet heus. Ze hadden trouwens gewoon op de gracht moeten blijven zitten, was niks mis mee. Daarna is het alleen maar slechter geworden, en dat Willemsoord plan, te gek voor woorden.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190206_11086619/ambtenaren-den-helder-lastig-om-stadhuisplannen-aan-burgers-uit-te-leggen

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=ambtenaren
https://robscholtemuseum.nl/?s=ambtenaren+huisvesting