Arie Booy – ’Alle onderhoud in Den Helder’ + Nieuw tijdperk breekt aan voor de werkgelegenheid + Ook de admiraal wil af van de Moormanbrug in Den Helder

Alle onderhoud in Den Helder

Den Helder – De onderzeeboten komen en ze worden in Den Helder afgebouwd. De marinewerf moet daarvoor een uitbreiding ter waarde van honderden miljoenen euro’s ondergaan.

Die overtuiging hebben vice admiraal Rob en havenwethouder Kees Visser. Voor het eerst treden ze gezamenlijk naar buiten om een aantal zaken recht te zetten. Vorige week werd in deze krant het dilemma van Port Of Den Helder geschetst. De civiele haven zou klem zitten in het keurslijf, dat de grote marinehaven oplegt. “Dat beeld klopt niet”, zegt admiraal Kramer. “We hebben elkaar nodig. Civiel en militair kunnen namelijk niet zonder elkaar.

Later

Hoewel het kabinet het besluit over de keuze tussen Saab-Damen, tkMS of Naval als bouwer van onderzeeboten overlaat aan de volgende regeringsploeg, is de Commandant Zee Strijd Krachten opgelucht: De B brief is naar de Kamer gestuurd. Dat betekent dat de boten gebouwd gaan worden. Helaas later dan ik wil, maar ze komen er; daar gaat het om”, zegt Kramer.

Er is een verschil tussen wat het ministerie van defensie met de bezittingen in Den Helder wil en waar admiraal Kramer toe bereid is.

Buitenveld

Een voorbeeld is Buitenveld, het terrein naast Willemsoord, waar de gemeente een oogje op heeft. Kramer: “Defensie wil alle opties openhouden en staat niets af. Van mij mag de gemeente best het deel kopen, dat grenst aan de Binnenhaven. In februari zal duidelijk worden, of de gemeente die grond mag verwerven.”

Naast de afbouw van transportschip Zr. Ms. Den Helder en daarna de vier onderzeeboten voorzien Kramer en Visser nog veel meer werk in het onderhoud van schepen. De grote oorlogsschepen, zoals Zr. Ms. Karel Doorman gaan nu nog voor onderhoud naar Amsterdam of Rotterdam. In Den Helder is immers geen dok, dat groot genoeg is voor deze vaartuigen. Kramer vindt de tijd rijp voor uitbreiding van de marinewerf.

De admiraal smeedt, samen met de gemeente en andere belanghebbenden, plannen voor de bouw van een nieuw dok, groter dan Dok 6, dat nu nog de skyline van de stad bepaalt. Het gaat om een investering van honderden miljoenen euro’s, die door het bedrijfsleven en diverse ministeries zal moeten worden opgebracht. Havenwethouder Visser verwacht, dat het Rijk dan ook alle andere vaartuigen naar de Noordkop zal dirigeren om daar onderhouden te worden.

Helderse Courant, 14 januari 2020

Nieuw tijdperk breekt aan voor de werkgelegenheid

Den Helder – Er breekt een nieuwe tijd aan voor Den Helder en de Noordkop. Na een kwart eeuw krimp gaat de economie weer bloeien. Een economie, die rust op twee nationale pijlers: de Koninklijke Marine en de energiesector op zee.

Vice admiraal Rob Kramer kent geen twijfel: die vier nieuwe onderzeeboten voor de Koninklijke Marine gaan er komen. “De B brief is naar de Tweede Kamer gestuurd”, zegt de marinecommandant. „Dat betekent dat de regering deze boten wil. Ook al zal het volgende kabinet pas besluiten welk consortium ze gaat bouwen.

Samen met havenwethouder Kees Visser schetst de Commandant Zee Strijd Krachten de nabije toekomst voor Den Helder.Een sterke samenwerking tussen Defensie en de gemeente is van belang voor de regio, maar ook voor de Koninklijke Marine”, stelt de vlootvoogd. Het is een geluid, dat hij al vanaf zijn aanstelling als CZSK laat horen, maar recent zijn artikelen in de krant verschenen, die suggereren, dat het civiele havenbedrijf in het keurslijf van de marine zit.

Kramer fel: “Daar neem ik afstand van. Het klopt echt niet. De zeemacht komt uit een periode van een kwart eeuw van krimp. Er was gewoon geen geld voor uitbreiding. Daarom is de mogelijkheid van afstoting van kade ruimte aan onze kant van het Nieuwediep bekeken. Die mogelijkheid is bezien, maar er is nu een duidelijke keuze gemaakt om de Marsdiepkade voor de schepen van de Kust Wacht te gaan gebruiken. Het nieuwe KW hoofdkwartier komt aan die kant van ons haventerrein. Hoe mooi is het als hun vaartuigen dan voor de deur kunnen liggen?

Civiel

De admiraal spreekt over ’onze kant’ en ’de civiele kant’ van de zeehaven. Kees Visser gaat over de civiele zijde en zegt: “De admiraal heeft gelijk. We trekken eensgezind op. Dat doen we al jaren, maar het TOP overleg had geen doorzettingsmacht, de middelen om hierop door te pakken. Gezamenlijk hebben we daarom aan het ministerie van Binnenlandse Zaken een Gateway review gevraagd. Dat gebeurt vaker binnen de overheid. Zo’n review is in feite een reset. Deskundigen onderzoeken het dossier, spreken betrokkenen en komen met een advies. De admiraal en wij zijn blij met dit advies, want het komt erop neer, dat we het gezamenlijk over een andere boeg gaan gooien. We maken een nieuw plan en trekken daarmee richting Haagse ministeries.”

Kramer knikt en vult aan: “We moeten echt de boer op. De KM heeft geen geld voor alle investeringen die nodig zijn om weer scheepsbouw in Den Helder te introduceren. Die broodnodige impuls voor de regionale werkgelegenheid in de Noordkop dient gefinancierd te worden door ministeries die daar verantwoordelijk voor zijn. Plus het bedrijfsleven. Want als, bijvoorbeeld, Saab-Damen of tkMS echt werk wil maken van plannen om onderzeeboten af te bouwen op de marinewerf, dan dienen zij ook in de buidel te tasten. Het bedrijfsleven zal leuk aan het werk verdienen, dus moet dan ook investeren.

Admiraal Kramer ziet als toekomstbeeld, dat alle marineschepen in Den Helder onderhouden kunnen worden. Nu gaan grote schepen als de Karel Doorman, Johan de Witt en de Rotterdam nog naar werven in Amsterdam of Zuid Holland, omdat er in Den Helder geen dok is dat ze kan bergen. Kramer: “Bij DMI, het Marinebedrijf, is ruimte om een nieuw droogdok te bouwen. Dat kost klauwen met geld, maar gaat ook veel geld opleveren. En je hoeft het onderhoud niet te beperken tot oorlogsschepen. De overheid heeft veel meer vaartuigen. Die zijn hier ook welkom.

Stoer

Visser: Ik zou het stoer vinden als alle schepen van de rijksoverheid op termijn naar Den Helder komen om er te worden onderhouden. We hebben de techneuten, we hebben de faciliteiten, zeker als wat de admiraal wil, uitkomt. Wees ervan verzekerd, dat de gemeente Den Helder dit streven van CZSK voor de volle honderd procent steunt.

Visser vervolgt: Het is onze intentie om samen met admiraal Kramer en alle andere belanghebbenden de boer op te gaan en de geesten rijp te maken voor een renaissance van Den Helder als het maritieme knooppunt van ons land. We hebben als haven twee nationale pijlers: de Koninklijke Marine en de energiehaven. De Helderse haven kan daar een prominente rol in spelen. Sterker nog: gaat daar een prominente rol in spelen. Let maar op.”

Helderse Courant, 14 januari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200113_93604479/nieuw-tijdperk-breekt-aan-voor-de-werkgelegenheid

Ook de admiraal wil af van de Moormanbrug in Den Helder

De Moormanbrug is de oeververbinding waar 80 procent van het marinepersoneel overheen fietst of rijdt (foto Peter van Aalst)

De Moormanbrug is de oeververbinding, waar 80 procent van het marinepersoneel overheen fietst of rijdt (foto Peter van Aalst)

Den Helder – De brug, die tachtig procent van het marinepersoneel gebruikt om op het werk te komen, gaat verdwijnen. Vice admiraal Rob Kramer wil, dat de Moormanbrug verplaatst wordt in oostelijke richting.

De gemeente en het havenbedrijf pleitten eerder voor een verplaatsing van de brug, die eigendom is van Defensie. Vlootvoogd Kramer gaat zich nu binnen het ministerie hard maken voor het afbreken van de oeververbinding. De brug is op leeftijd, heeft beperkingen voor het vaarverkeer en ligt op de verkeerde plek gezien de ontwikkeling, die de zeehaven de komende jaren gaat doormaken.

Kaderuimte

Havenwethouder Kees Visser is blij, dat de commandant zeestrijdkrachten zich gaat inspannen voor verplaatsing van de brug, die een ware flessenhals is in het havenverkeer over Het Nieuwe Diep. Visser: “We zijn op zoek naar mogelijkheden om de kadelengte van de zeehaven te verlengen. De Moormanbrug ligt lelijk in de weg.”

Vice admiraal Kramer: “De Moormanbrug is eigendom van Defensie. Als Koninklijke Marine zijn we bezig met plannen, die een andere routing van verkeer richting Nieuwe Haven vereisen. Het Kustwachtcentrum krijgt nieuwbouw op de plek, waar nu nog het Repro gebouw staat, vlak naast de hoofdpoort. Verkeerstechnisch is het beter om de brug te verplaatsen in de richting van de grote sluis.”

Zeeschepen

De mening van de marinecommandant is koren op de molen van de directie van Port of Den Helder. Havendirecteur Jacoba Bolderheij zei eerder in deze krant: “Voor 2024 willen we extra kaderuimte realiseren. Het gaat om het doortrekken van de Offshorehaven in oostelijke richting.

Daarvoor is het nodig, dat de Moormanbrug wordt verplaatst. De brug verhindert immers, dat zeeschepen kunnen afmeren aan de kade langs Het Nieuwe Diep. Aanvankelijk zag het ernaar uit, dat er ruimte te behalen viel aan de Marsdiepkade op de huidige locatie van Rijkswaterstaat, waar de betonning ligt opgeslagen. Dat project is sinds vorig jaar van de baan. Kramer: “Ik heb die mogelijke civiele kade geschrapt. De schepen van de Kustwacht komen in de toekomst daar te liggen. Zo wordt de haven van Harssens vrijgespeeld voor civiele bedrijvigheid.”

Wethouder Visser is van mening, dat de bal inmiddels bij het ministerie van Defensie ligt. “We hebben overeenstemming met de Koninklijke Marine. Nu nog iemand in Den Haag ervan zien te overtuigen, dat het echt moet gaan gebeuren.

Om het hele proces van havenvernieuwing, scheepsbouw en civiel militaire samenwerking in goede banen te leiden, heeft CZSK commandeur Peter van den Berg aangesteld als procesmanager. Kramer: “Er liggen veel kansen. Daar word ik blij van. In Peter van den Berg hebben we de ideale man gevonden om aan al die ontwikkelingen sturing te geven.”

Van den Berg was eerder commandant van Zr. Ms. de Ruyter, commandant van het KIM en militair vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in New York. Als inwoner van Den Helder heeft de marineofficier ook oog voor de belangen van de stad en regio.

Pontjesbrug

Admiraal Kramer is zich ervan bewust, dat een verplaatsing van de Moormanbrug gevolgen heeft voor marinepersoneel, dat op de fiets naar de Nieuwe Haven gaat. “Voor die grote groep – ik ben er zelf één van – zullen we een oplossing bedenken. Kijk bijvoorbeeld naar de Pontjesbrug in Willemstad op Curaçao. Zo’n soort brug kunnen we best aanleggen in het verlengde van de Ruyghweg.

De havenwethouder is het daar mee eens: Een stukje cultuur historie uit de West in marinestad Den Helder, waarom niet?

Helderse Courant, 15 januari 2020, 07:35

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200114_73014944/ook-de-admiraal-wil-af-van-de-moormanbrug-in-den-helder

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Admiraal+Rob+Kramer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+Of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=civiele+haven
https://robscholtemuseum.nl/?s=marinehaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Defensie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zr.+Ms.+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zr.+Ms.+Karel+Doorman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zr.+Ms.+de+Ruyter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kust+Wacht
https://robscholtemuseum.nl/?s=TOP+overleg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gateway+review
https://robscholtemuseum.nl/?s=Moormanbrug
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacoba+Bolderheij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijkswaterstaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+van+den+Berg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pontjesbrug
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemstad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Curaçao