Antwoord van Peter Reenders aan Marc Nihot

Zoals zo vaak weet de heer Nihot weer goed de zaken te verdraaien. De Stadspartij Den Helder heeft voordat de heer Nihot bij de Stadspartij DH kwam gekozen voor een een compact Stadshart. Ook ik was daarvoor omdat dit de enige redding was voor het stadshart als winkelgebied en als voor de werkgelegenheid van Den Helder.
Ik benadeelde daarbij mijn niet strategisch liggende onroerend aan het einde van de Spoorstraat. Mijn panden zijn daardoor in waarde gedaald.
Ja ik heb een bouwvergunning aangevraagd om van mijn 2 panden drive-in woningen te maken. Dan gebeurt er waar de heer Nihot goed in is en dat is stemming maken en etaleert weer daar mee dat hij de stukken die gaan over het opknappen van winkelpanden niet goed gelezen heeft. Had de heer Nihot dat wel gedaan dan had hij kunnen weten dat de subsidie voor gevel opknappen geldt voor het stuk Spoorstraat van de Keizerstraat tot de Koningsstraat. Ja meneer Nihot ik moet het zelf betalen deze verbouwing. Ik doe dat graag in de hoop dat zo mijn panden nog iets waard blijven en dat het einde van de Spoorstraat er ook fatsoenlijk uit ziet.

Over de rest van de onzin ga ik niet in. Het zegt meer over de heer Nihot dan over mij. Hierop is denk ik een Chinese wijsheid van toepassing en die luidt:
Zij die twisten begrijpen het niet en zij die het begrijpen twisten niet.

Facebook, 24 september 2015 om 9:50

https://www.facebook.com/marc.nihot/posts/535425556610531

 

 

 

1 Comment

 1. Meneer Reenders u moet het nu niet proberen te verdraaien. Ik heb niet gesproken over een compact stadshart. En u zegt het goed, ooit was u voor de redding van het stadshart.

  U draait in dit nieuwe coalitieakkoord het gratis parkeren in de binnenstad weer de nek om. Een harde belofte in het verkiezingsprogramma!
  U doet helemaal niets voor de hardwerkende winkelier. U heeft deze ondernemers laten vallen als een baksteen.
  U heeft niet meegewerkt aan meer werkgelegenheid. De binnenstad kan nog net niet als verloren worden beschouwd.

  U heeft niet alleen strategisch liggende panden in de spoortstraat, maar ook in de koningdwarsstraat heeft u een pand die u jaren terug al wilde verkopen aan de WSDH. En uw pand in de Spoortstraat had u ook maar al te graag aan de wooncoöperatie verkocht.

  Waardevermindering van uw pand heeft helemaal niets te maken met de ontwikkelingen in de binnenstad. De waardevermindering heeft te maken met een politiek klimaat, welke u zelf verder de nek omdraait.

  En is het veranderen van het bestemmingsplan voor uw verbouwing al aangepast door de gemeenteraad? Of is dat in de achterkamertjes even afgekaart?

  Op de rest van de “onzin” gaat u niet in…. U kunt slecht tegen kritiek, en u heeft er gewoon geen weerwoord voor, omdat het de harde waarheid is.

  Ik wil nog wel even doorgaan. U heeft de afgelopen weken de Helderse democratie om zeep geholpen. U heeft er in uw eentje voor gezorgd dat in 2018 niemand meer naar de stembus gaat.

  Hoe kunt u als gelovig man, zou respectloos omgaan met de leden van de stadspartij, de uitgezette fractieleden, en een wethouder die zonder wederhoor de laan uit moest. En dan niet te vergeten hoe respectloos u bent omgegaan met Tjitske Biersteker, Michiel Wouters, Nel Dol, Marinus Vermooten en Carla van Driesten.

  En ja, het doet mij zeer hoe u omgaat met mijn oude collega’s. Deze mensen verdienen respect voor alles wat ze willen betekenen in Den Helder. 3 mensen die ik heel hoog acht en waar ik zelf jaren lang heb mogen samenwerken, Tjitske, Nel en Michiel heeft u bedrogen. En dan zeg ik het nog netjes.

  En waarom heeft u uw coalitiegenoten voorgelogen? Waarom geeft u niet gewoon toe dat de gehele zomer heeft gesproken met de nieuwe coalitiepartners. U heeft een coalitieakkoord getekend die niet stadspartij waardig is.

  Een echte stadspartij-er zou dit niet hebben gedaan! Het is dan ook niet te begrijpen dat Nico en Dolf hun “stadspartij” volledig laten verwoesten.

  De strontkar van de oud voorzitter staat gereed, zoals ik in de krant heb kunnen lezen. Zover wil ik niet gaan. Maar misschien word het tijd om het stokje door te geven aan een echte stadspartij-er.

  Gratis parkeren, geen nieuwbouw van een stadhuis en betere sociale voorzieningen waren zeer harde speerpunten van de stadspartij. U heeft deze weggegeven, u bent verantwoordelijk van de politieke chaos van deze gemeenteraad. U bent de persoon die de geschiedenisboekjes in gaat als de persoon van het grootste kiezersbedrog van de 21e eeuw.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.