Annemarie Penn Te Strake – Tijd om Nederland ruimer te zien, dan Randstad? Kabinet, ik bied u Zuid Limburg + Peter Savelberg – Grote, Groene Wereldstad! + Tristate City Network

Wordt het niet tijd om Nederland iets ruimer te zien dan de Randstad? Kabinet, ik bied U Zuid Limburg

Het kabinet zoekt nieuwe woningbouwlocaties in hoge druk pan Randstad. Preciezer gezegd de regio Amsterdam Utrecht. Daar nijpt immers het tekort aan betaalbare huizen. De toch al hoog opgelopen druk op de leefbaarheid zal er door omvangrijke huizenbouw alleen maar toenemen. Wordt het daarom niet tijd om Nederland iets ruimer te zien, dan de Randstad? Kabinet, ik bied U Zuid Limburg.

Voor het aanwijzen van grootschalige bouwlocaties zullen in het gebied de laatste stukjes groen moeten worden opgeofferd. De claim op de openbare ruimte krijgt gigantische dimensies. Het gevolg: nog meer drukte, nog meer verkeer, nog meer milieubelasting, nog minder leefbaarheid.

Dat voltrekt zich dan in een gebied – de Randstad -, dat in de laatste Brede Welvaartsindicator het laagste scoorde van het hele land. De oorzaak hier van is, dat naast inkomen dit jaar voor het eerst zaken als gezondheid, veiligheid en woongenot zijn gemeten. De huizenmarkt is zo danig oververhit, dat een normale leefkwaliteit voor een normaal inkomen onbereikbaar wordt. Hoezo woongenot? Niet voor niets verlaten steeds meer jonge gezinnen de grote steden.

Met de komst van het EUropese Medicijn agentschap naar Amsterdam neemt de druk nog meer toe. De euforie over de eerste Brexit buit ging dezelfde dag al verloren in een kakofonie van zorgen. ‘De komst van het agentschap‘, aldus hoogleraar stadssociologie Jan Rath van de Universiteit van Amsterdam tegenover het NOS Journaal, ‘maakt de problemen op de krappe huizenmarkt met zijn hoge prijzen alleen maar urgenter.’

Tristate

Een tweede steekhoudend argument om te investeren buiten de Randstad is de toekomstrichting, die de BV Nederland moet inslaan. Het is de weg naar ‘Tristate‘: een ‘drie staatsstad‘, oftewel een super regio met een economische kracht, die vergelijkbaar is met Tokyo Metropolis, Greater London en Los Angeles County.

VNO – NCW is aandeelhouder en gangmaker van Tristate Netwerk, samen met de vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland. Tristate is een mega stad, die de agglomeratie krachten in de driehoek Amsterdam Brussel Keulen | Düsseldorf verbindt. Functionerend in economisch verband, behouden de onderdelen hun eigen identiteit. Tristate is geen utopie, het bestaat al.

In amper twintig jaar zijn door de urbanisatie ongeveer 60 supersteden in de wereld ontstaan, met gemiddeld 15 à 30 miljoen inwoners, zo berekent Tristate ontwerper Peter Savelberg. Deze mega cities beconcurreren elkaar sterk als het gaat om het aantrekken van internationaal toptalent en buitenlandse investeerders. Zie de strijd om de Brexit vluchtelingen. Groot Amsterdam en zelfs de hele Randstad zijn met respectievelijk 2,5 en 7 miljoen inwoners te klein voor de Battle of Cities. Nederland als geheel maakt met 17 miljoen inwoners volgens Savelberg wel een kans. Maar we worden pas echt concurrerend als het aangrenzende Noordrijn Westfalen en Vlaanderen meedoen. Zo ontstaat een mega city met 30 miljoen mensen, goed voor 150 miljard aan handel en met een opleidingsgraad, die tot de absolute wereldtop behoort.

Mega city klinkt inderdaad ook als een soort hoge druk pan; wat schiet je er dan mee op? Veel. Want een van de kenmerken van de nieuwe supersteden is, dat ze economie koppelen aan leefbaarheid. Er zijn genoeg groene leefruimtes. Nederland heeft ze ook, maar onvoldoende in de overvolle Randstad. Groen is juist ruim voorhanden in regio’s als Zuid Limburg. Strategisch is het dus van het grootste belang de provincies in te schakelen voor ’s lands toekomst. Het kabinet moet de Randstedelijke preoccupatie daarom nu echt los laten. Niet langer het land indelen in twee denkbeeldige gebieden: de economische motor Randstad en de provincies als aanhangwagen. Maar de twee sterktes met elkaar verbinden. In de slag om de toekomst kan de Randstad echt niet meer zonder groen achterland.

Het kabinet moet de twee sterktes van de Randstad en de provincie met elkaar verbinden

In Zuid Limburg hoeft de landschappelijke ruimte niet opgeofferd te worden voor grootschalige bouwprogramma’s en economische infrastructuur. Er blijft voldoende uitbreidingsruimte over. Een vliegveld ligt er al.

Ontwikkel kansen voor nieuwe bewoners zijn er vol op. De kennis economie bloeit. Brainport Zuidoost Nederland is goed voor 35 procent van de Nederlandse export. Het aantal banen binnen een uur rijden rond Maastricht is 2,2 miljoen (EUregionaal), rond Amsterdam 1,7 miljoen. Er liggen in Zuid Limburg drie campussen met circa 300 kennisbedrijven, waar knappe koppen van over de hele wereld neer strijken.

Veel belangrijker nog is de dagelijkse werkelijkheid in onze regio. Zuid Limburg grenst voor ruim 200 kilometer aan het buitenland en slechts 4,5 kilometer aan het vaderland. Zuid Limburgers denken al hun leven lang grens overschrijdend. Ze gaan net zo makkelijk een nieuwe winterjas kopen in Keulen als een popconcert bezoeken in Brussel. Het is min of meer naast de deur. Zuid Limburgers spreken dan ook hun talen.

Kabinet, waar Zuid Limburg ligt? Midden in Tristate. Bekijk daarom de nieuwbouw opgave integraal: samen met de collega’s van economie, leefmilieu en infrastructuur. Het gaat bij het plannen van grootschalige nieuwbouw locaties om meer, dan om het oplossen van een lokaal probleem. Het gaat er om Nederland klaar te stomen voor de toekomst, voor de Strijd der Titanen. Héél Nederland wel te verstaan. Kabinet, neem uw opgaven serieus en neem het aanbod van uit Zuid Limburg aan.

Annemarie Penn te Strake is Burgemeester van Maastricht.

De Volkskrant, 27 november 2017, 17:56

https://www.volkskrant.nl/opinie/wordt-het-niet-tijd-om-Nederland-iets-ruimer-te-zien-dan-de-randstad-kabinet-ik-bied-U-zuid-limburg~a4541804/

Nederland Grote, Groene Wereldstad!

Door de snelle urbanisatie in de groeilanden zijn er, in amper 20 jaar tijd, circa 60 super steden in de wereld ontstaan. In deze enorme stedelijke agglomeraties wonen gemiddeld 15 30 miljoen mensen. Mega cities concurreren sterk met elkaar als het gaat om het aantrekken van buitenlandse investeringen en internationaal top talent. Nederlandse steden zijn (met gemiddeld 150.000 inwoners) veel te klein om mee te doen in deze ‘Battle of the Cities’ en ook Groot Amsterdam komt niet verder dan 2,5 miljoen inwoners.

Nederland als geheel en als sterk verstedelijkte delta (met 17 miljoen inwoners) zou wel een hele sterke speler zijn in deze ‘Strijd der Titanen’. Onze city marketing is echter sterk gefragmenteerd en daardoor niet efficiënt. In de praktijk concurreren Nederlandse steden en regio’s met elkaar in het buitenland.

Paraplu model voor lokale city marketing

Tristate City is ontwikkeld als paraplu model voor lokale city marketing en presenteert Nederland als Grote Groene Mega city. Met behoud van eigen identiteit kunnen deelnemende steden gebruik maken van de agglomeratie kracht, die Nederland heeft. Daarbij kijken wij niet alleen verder dan de Randstad, maar betrekken ook onze directe buurlanden (Vlaanderen en Nord Rhein Westfalen) in onze presentatie.

Onze economie bevindt zich voor 50% in de Randstad en voor 50% in de ring daar omheen. 40% van de Nederlanders woont in de randstad en 60% woont daarbuiten.

Nederland drijft meer handel met Nord Rhein Westfahlen, dan met alle BRICS landen bij elkaar opgeteld. In de driehoek Amsterdam – Brussel Düsseldorf gaat jaarlijks een volume van 150 miljard aan handel om! Daarnaast behoren de ruim 30 miljoen inwoners van deze mega agglomeratie tot de meest welvarende, hoog opgeleide en gelukkigste mensen van de wereld! Tristate City heeft acht universiteiten in de wereld top honderd en nog eens zeven in de top 150. Tristate City is zowel Gateway (drie luchthavens en drie zeehavens), Capital (hoofdstad Brussel) als Innovation Hotspot (Eindhoven|Rhein-Ruhr)

Belang voor de BV Nederland

De BV Nederland heeft er dus alle belang bij om zich als grote groene Wereld stad te presenteren. In veel opzichten zijn wij, als organisch gegroeide super stad, een geslaagd voorbeeld voor al die mega cities in wording. De circa 25.000 innovatieve MKB bedrijven, die hier actief zijn kunnen daarvan profiteren als zij hun export uit gaan breiden naar de groeilanden.

Tristate City is een initiatief van Peter Savelberg in samenwerking met VNO – NCW en wordt gesponsord en gesteund door onder andere de koepel van institutionele beleggers IVBN. Sponsoren hebben zich verenigd in een denktank, die twee keer per jaar bijeen komt. Begin 2016 is het model gepresenteerd aan drie ministeries, de G5 en de Randstad provincies + Noord Brabant. Het werd daar positief ontvangen.

Peter Savelberg in samenwerking met VNO – NCW en Koepel van Institutionele Beleggers IVBN.

https://www.petersavelberg.com/tristate-city-EUrope

Tristate City Network

City network Holland, Flanders & Rhine RuhrCity Network Holland, Flanders & Rhine Ruhr
World/European HeadquartersWorld EUropean HQ
Holland city in tristate city networkHolland City in Tristate City Network
Flanders BelgiumFlanders (Belgium)
Tristate city boulevardsTristate City Boulevards
Production & logistics hotspots
Production & Logistics Hotspots
Metropolitan Railway System (foto Tristate)Metropolitan Railway System
Mainport Schiphol & cluster of international airportsMainport Schiphol & Cluster of International Airports
The world largest ports clusterThe World’s Largedy Ports Cluster
Transportation hubs & value added logisticsTransportation Hubs & Value Added Logistics
Nature parksNature Parks
International top universitiesInternational Top Universities
International institutionsInternational Institutions
International CommunitiesInternational Communities
Rise of mega citiesRise of the Mega Cities
Europe's Nr. 1 power centre - 150 billion euro internal tradeEUrope’s #1 Urban Power Centre

https://www.tristatecity.nl/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image