Annelies @annstrikje

Annelies Strikkers (foto Twitter)

Annelies @annstrikje

Annelies @annstrikje

Als oud journalistiek student erger ik mij mateloos aan de kritiekloze vragen van de “journalisten” bij de tweewekelijkse #persconferentie. Ik zou wel 100 vragen kunnen verzinnen, maar de volgende vragen zou ik als journalist in ieder geval stellen:

Twitter, 17 nov. 2020 · 1:58 PM

Annelies @annstrikje

1. Epidemioloog John Ioannidis heeft in een peer reviewed artikel aangegeven dat de IFR van sars-cov-2 voor alle leeftijden 0,23% is en <70 jaar zelfs maar 0,05%. Waarom zijn dan deze ingrijpende maatregelen nodig?

Twitter, 17 nov. 2020 · 1:58 PM

2. Als reden voor de aanhoudende maatregelen wordt de beperkte ZH capaciteit gegeven, waarom werden de noodhospitalen dan weer afgebroken na de eerste golf?

Twitter, 17 nov. 2020 · 1:58 PM

Annelies @annstrikje

3. U stelt vaak dat het vooral ligt aan niet voldoende (geschoold) personeel. Waarom zijn deze noodhospitalen in de eerste golf dan überhaupt gebouwd, als hier geen beschikbaar personeel voor was?

Twitter, 17 nov. 2020 · 1:58 PM

Annelies @annstrikje

4. Waarom is er vanaf maart niet stevig ingezet op het opbouwen van meer capaciteit in de zorg, als het gaat om IC bedden en personeel? Waar is het omscholingsprogramma?

Twitter, 17 nov. 2020 · 1:58 PM

Annelies @annstrikje

5. Er zijn talloze mediaberichten uit 2016 t/m 2019 te herleiden waarin aangegeven wordt dat de ziekenhuizen en/of IC’s vol lagen met grieppatiënten, waarom is er dan bijvoorbeeld toch voor gekozen om in 5 jaar tijd >1000 IC bedden te bezuinigen?

Twitter, 17 nov. 2020 · 1:58 PM

Annelies @annstrikje

6. Waarom had u, de heer Rutte, het in uw toespraak van 16 maart over het opbouwen van groepsimmuniteit onder de gezonde bevolking, maar ontkende u dit ooit gezegd te hebben in het debat van 4 juni 2020?

Annelies @annstrikje

7. Waarom wordt er nog steeds niet voldaan aan de vele WOB verzoeken als het gaat om zaken over corona?

Twitter, 17 nov. 2020 · 1:58 PM

Annelies @annstrikje

8. Waarom wordt er door u beiden bij een positieve PCR test nog steeds gesproken over een “besmetting”? Vele specialisten, waaronder de uitvinder van de PCR test, stellen namelijk dat je met PCR test helemaal geen klinische diagnose of besmettelijkheid vast kan stellen.

Twitter, 17 nov. 2020 · 1:58 PM

Annelies @annstrikje

9. Bent u bekend met de kritiek van Peter Borger en de retractie waarop hij inzet? Hij stelt dat de PCR test grote ontwerpfouten bevat en niet betrouwbaar kan worden ingezet. Wat zou dit voor gevolgen hebben voor het testbeleid en de maatregelen?

https://youtu.be/6DW76e10r2I

Twitter, 17 nov. 2020 · 1:58 PM

Annelies @annstrikje

10. U heeft tot begin oktober talloze keren aangegeven dat het dragen van een niet medisch mondkapje niets toevoegt en het schijnveiligheid zou zijn, waarom wilt u een niet medisch mondkapje dan toch verplicht stellen per 1 december en een boete geven bij het niet dragen?

Twitter, 17 nov. 2020 · 1:58 PM

Annelies @annstrikje

11. Bij het dragen van een niet medisch mondkapje heeft u, de heer De Jonge, het vaak over het bereiken van gedragsverandering. Wist u dat u volgens de Neurenberg code een experiment tot gedragsverandering niet verplicht mag stellen? Wat vindt u ervan dat u hier tegenin gaat?

Twitter, 17 nov. 2020 · 1:58 PM

Annelies @annstrikje

12. Waarom is er op de routekaart coronamaatregelen geen plek voor risiconiveau “het oude normaal”? Bij het laagste risiconiveau (minder dan 50 positieve testen per 100.000 inw) is er nog steeds sprake van een niet medische mondkapjesplicht. Komen we ooit van de maatregelen af?

Twitter, 17 nov. 2020 · 1:58 PM

https://twitter.com/annstrikje/status/1328683902651785216

Annelies @annstrikje

14. Waarom worden de maatregelen onevenredig getoetst op het mogelijke effect op het bestrijden van 1 virus, maar lijkt het effect op de economie, (sociale) veiligheid en algemene volksgezondheid van ondergeschikt belang te zijn?

15. Belangrijke aanvullende vraag van @iasiam: Waarom is al vanaf het allereerste begin van deze crisis, toen men stelde nog bijna niets van het virus te weten, een vaccin de enige uitweg?

Twitter, 17 nov. 2020 · 1:58 PM