Anna van Leeuwen – Directeur Ralph Keuning is Weg bij Museum de Fundatie, maar Medewerkers blijven Bang voor hem

Ralph Keuning, Inmiddels Ex Directeur van Museum de Fundatie met een Schilderij van Neo Rauch, die Zijn Lievelings Schilder is (foto Ferdy Damman)

Directeur Ralph Keuning is Weg bij Museum de Fundatie, maar Medewerkers blijven Bang voor Hem

Deze Maand verliet Ralph Keuning Museum de Fundatie, waar hij als Directeur een Angst Cultuur zou hebben Gecreëerd. Had de Toezicht Houder Eerder moeten In Grijpen? Is hij Wel Echt Weg?

Eerst zou hij Blijven. Toen ging hij Weg. Of Niet? Het Vertrek van Ralph Keuning bij Museum de Fundatie in Zwolle verloopt Bijzonder Chaotisch. Medewerkers zijn er Niet Gerust Op. ‘Hij is Eigenlijk Weg, maar Ook Weer Niet, vertelt een Medewerker, die Vervelende Ervaringen met de Oud Directeur heeft gehad. ‘Weer neemt de Raad van Toezicht een Halve Beslissing.

De Media Genieke Keuning, met zijn Rijzige Gestalte en Witte Lok, die Zo Goed was voor het Aanzien en de Bezoekers Aantallen van het Zwolse Museum, werd Onder Medewerkers Gevreesd. Dat bleek Begin Dit Jaar uit een Onderzoek van René van den Bosch. Volgens de Mediator in Arbeid Conflicten was ‘de Veiligheid op de Werkvloer Zeker in het Geding’. Medewerkers zeiden, dat ze ‘Nachtmerries’ hadden van de Directeur en noemden hem een ‘Narcist’.

In Januari kondigde het Museum aan, dat er een Tweede Bestuurder zou worden Aan Gesteld naast Keuning. Deze Maand besloot Keuning als nog het Museum te Verlaten, nadat een Aanvullend Onderzoek de Angst Cultuur had Bevestigd. Wel zal de Oud Directeur Voorlopig alsExtern AdviseurBetrokken Blijven. Dat Besluit leidt tot Grote Onrust onder Medewerkers.

Keuning is Voorlopig Onmisbaar voor de ‘Continuïteit’ van De Fundatie, aldus Roger van Boxtel, Voorzitter van de Raad van Toezicht. Zo onderhoudt hij Contacten met Kunstenaars over Lopende en Geplande Tentoonstellingen en houdt hij zich Bezig met een Uitbreiding naar de Rode Loods, een Oude Nederlandse Spoorwegen (NS) Loods. De Oud Directeur heeft volgens Van Boxtel ‘Geen Directe Relatiemet Medewerkers. ‘Alles Wat Hij Doet, gaat via Interim Directeur Rob Zuidema.’

Het Adviseurschap moet volgens Van Boxtel Niet worden Op Gevat als een Riante Ontslag Vergoeding, aangezien Keuning S Beloning binnen de Wet Normering Top Inkomens viel. ‘Hij kan Niet Meer gaan Factureren dan Dat. Dat is Af Gebakend, daar in zijn we Echt Heel Scherp.’ In 2021 verdiende Keuning 148.771 Euro Exclusief Onkosten en Pensioen. Ter Vergelijking het Salaris van de Burgemeester van Zwolle is Ongeveer 150 Duizend Euro.

Spreek Buis

De Volkskrant sprak met Twee Medewerkers en Drie Oud Medewerkers. Uit die Gesprekken is op te maken, dat Keuning Nog Steeds Tentoonstellingen maakt. Het Museum heeft Geen Conservatoren in Dienst. Als ‘Extern Adviseur’ bepaalt de Oud Directeur Bij Voorbeeld Waar Welk Schilderij komt te hangen. Het Enige Verschil is, dat hij Nu Niet Fysiek op de Werk Vloer is en de Communicatie via Interim Directeur Zuidema kan Verlopen. Als Nog wordt de Aanwezigheid van Keuning ‘Dagelijks Gevoeld’. Een Medewerker zegt, dat hij ‘Nog Steeds leeft in een Angst Cultuur’, omdat Keuning ‘Een Voet Tussen de Deur Heeft’. Boven Dien merken Medewerkers, dat Zuidema Niet de EnigeSpreek Buisvan de Oud Directeur is.

Museum de Fundatie in Zwolle, met de Ei Vormige Nieuw Bouw op het Dak (foto Pauline Niks)   

Een Deel van de Medewerkers heeft Arbeid Recht Advocaat Elise Bink van Maes Law In Geschakeld om Eisen te Stellen aan hun Veiligheid.

BinkIn Feite werd de Situatie als Nog Onveiliger Ervaren door de Medewerkers dan Voorheen, omdat Volstrekt Onduidelijk was Wat de Rollen Precies Waren en Wie Contact met Keuning Onderhoudt.’ Bink laat weten, dat haar Cliënten Wél Vertrouwen hebben in Zuidema. ‘Inmiddels worden Gesprekken Gevoerd over de Invulling van Functies en Duidelijke Communicatie Lijnen, dat zijn de Eerste Vereisten voor een Veilige Werk Omgeving.

Interim Directer Rob Zuidema, die Directeur is van de Zwolse Theaters, vergelijkt de Huidige Rol van Keuning met die van een Extern Curator: ‘Hij draagt Verantwoordelijkheid voor de Artistieke Activiteiten, waar wij hem voor Uit Nodigen.’ In het Contact met Museum Medewerkers bemiddelt Zuidema. ‘Ik ga Mensen Niet Zo Maar op Ralph Af Sturen of Omgekeerd. Dat gaat in Overleg. Kan het Recht Streeks, of is het Handig als ik Daar Tussen Zit, als een Soort Vertaler?

Hij verwacht, dat de Oud Directeur nog Ten Minste Anderhalf tot Twee Jaar Betrokken blijft, vanwege Geplande Tentoonstellingen. ‘Ik hoop, dat het Contact Normaliseert, dat Mensen op Termijn Zeggen, ik kan Recht Streeks met hem overleggen.’ De Interim Directeur ziet, dat Medewerkers op Hun Hoede Zijn.Dat begrijp ik, waarom zouden ze geloven, dat Dit Wel Werkt? Maar Als Zou Blijken, dat Ralph Keuning Nog een Keer dit Gedrag vertoont, dan zijn we Natuurlijk Snel Klaar. Wat mij betreft is het Echt Zero Tolerance.’

Manipulatief

De ‘Communicatie Problemen’ van de Directeur zijn Niet Nieuw, verklaren (Oud) Medewerkers. Een Oud Medewerker vertelt, dat hij Veel Stress voelt als hij over Keuning praat, daarom wil hij Liever Anoniem Reageren. Hij zegt dat het ‘Manipulatieve Gedrag’ van Keuning Al Jaren Lang aan de Orde was. Huub Jacobs, die in 2018 en 2019 als Suppoost werkte, herinnert zich dat hij door Anderen werd Gewaarschuwd voor de Directeur. ‘Als Mensen je Één Maal vertrouwen, dan rollen de Verhalen je Tegemoet.’ Een Andere Oud Medewerker, die Liever Anoniem blijft en Al voor Keuning S Komst bij het Museum werkte, zegt. ‘Je moet hem Gewoon Niet als Baas hebben, want dan heb je Geen Leven.’

Had de Raad van Toezicht, dat NIet in de Gaten? Keuning trok Grote Aantallen Bezoekers naar Zwolle en wist De Fundatie een Nationale Uitstraling te geven. Maar Toezicht Houders moeten Niet Alleen op de Cijfers letten, zegt Floor Rink, Hoogleraar Organisatie Gedrag aan de Rijks Universiteit Groningen. ‘De Raad van Toezicht moet de Belangen van Alle Relevante Belang Hebbenden Behartigen. Dit betekent Ook Kijken, of het Goed gaat met de Werknemers. Een Goede Raad vraagt daar Informatie over op.’ Rink benadrukt, dat alleen een Formeel Werk Bezoek Meestal Niet Vol Staat,Als het Contact een Soort Audiëntie wordt, dan zie je als Raad Echt Niet Wat Er Speelt.’

De Raad van Toezicht van De Fundatie had Geen Contact met de Museum Medewerkers. Tot Vorig Jaar sprak de Personeels Vertegenwoordiging Ook Niet met de Raad, op Één Informele Ontmoeting Vier jaar Geleden na In het Bij Zijn van de Directeur. Een Ondernemings Raad heeft het Museum Niet. Dat is Wettelijk Niet Verplicht voor Organisaties met Minder dan Vijftig Medewerkers.

Medewerkers kunnen een Raad van Toezicht Ook Direct Benaderen.

RinkJe moet als Raad Voldoende Onafhankelijk Blijven van een Directeur en Benaderbaar zijn voor Alle Belang Hebbenden.’ Oud Medewerker Huub Jacobs vertelt, dat hij overwoog de Raad te Informeren over het Gedrag van de Directeur, ‘Ik kon Nergens Contact Informatie vinden.’ Onder Medewerkers ging het Verhaal, dat de Directeur en de Toezicht Houders het Erg Goed met Elkaar konden vinden. Een Medewerker voelde zich Daarom Niet Veilig om met Voorzitter Van Boxtel te gaan praten: ‘Misschien staat die Morgen Wel met de Directeur te Barbecueën en dan zegt hij,Moet je Nou Horen Wie Me heeft Benaderd. ()”

Toch waren er Wel Signalen, dat het Niet Goed ging op de Werk Vloer. Dat blijkt uit een Email, die Medewerkers van het Museum Anoniem aan De Volkskrant hebben Gestuurd met Delen uit (bij Wet Verplichte) Risico Inventarisaties van de Afgelopen Jaren. In de Inventarisatie uit 2009, staat dat 41 Procent van de Ondervraagden Last heeft van ‘Ongewenst Gedrag’ op de Werk Vloer. In 2016 werd Genoteerd, ‘dat Medewerkers zich Niet Altijd Veilig Voelen. Men is Bang om een Mening te geven, omdat dit Wel Eens tot Repercussies zou kunnen leiden.’ Uit de Rapportage over 2020. ‘Aan Gegeven wordt, dat Niet Iedereen zich Voldoende Veilig voelt binnen de Organisatie onder andere vanwege Hiërarchische Verhoudingen.’

Risico Beheer

Ralph Keuning deelde deze Rapportages Echter Niet met zijn Toezicht Houders. Pas Vorig Jaar werd de Raad door Medewerkers op de Stukken Geattendeerd. ‘Ik was Wel Verrast, dat er Rapportages waren, die wij Niet hadden gekregen’, zegt Van Boxtel. ‘Dat kan Echt Niet. Dat heeft ook Geleid tot een Sanctionering naar Ralph.’ Hij doelt op het Eerdere Besluit, om een Extra Bestuurder Aan te Stellen. Opmerkelijk is, dat Verschillende Jaar Verslagen vermelden, dat ‘Risico Beheertijdens Vergaderingen van de RaadAltijd aan de Orde’ kwam.

Van BoxtelAls je Iets Niet krijgt, kun je Altijd Vragen Stellen. Hadden wij Zelf op Zoek moeten gaan?

Museum Medewerkers kunnen ook Terecht bij een Extern Vertrouwens Persoon. Sommigen vreesden echter, dat de Factuur voor dit Gesprek bij de Directeur zou Belanden. De Angst bestond, dat Keuning op Grond van de Datum kon Achter Halen Wie bij de Vertrouwens Persoon had Aan Geklopt. In 2020 wendden Des Ondanks Meerdere Medewerkers zich tot de Vertrouwens Persoon. De Alarmerende Jaar Rapportage, die hier op volgde, was Aanleiding voor het Eerste Onderzoek naarInterne Communicatie’.

Het Museum meldt, dat dit de Eerste Jaar­ Rapportage van een Vertrouwens Persoon is, die het Museum heeft ontvangen. Eerder was het Contact tussen de (Adjunct) Directie en de Vertrouwens Personen Beperkt tot ‘Kennismakings Gesprekken’. Zorg van de Zaak, de Landelijke Organisatie, waar aan de Externe Vertrouwens Personen van het Museum Al Jaren Verbonden zijn, laat in een Reactie weten dat ‘De Procedure is, dat wij Elk Jaar een Jaar Rapportage sturen’.

Van Boxtel wijst er op, dat de Raad van Toezicht het Eigen Functioneren na deZomer zal Evalueren met een Externe Deskundige. In Gesprek met De Volkskrant wil hij u Niet Te Veel Op Voor Uit Lopen. Wel laat hij weten, dat hij Met Verbazing Terug Kijkt naar Wat Er de Afgelopen Maanden is Gebeurd: ‘Waarom hebben wij Dit Nooit Gehoord, Nooit Geweten?Mogelijk is het Houden van Toezicht op de DirecteurIets Te Veel op Goed Vertrouwen’ gegaan, zegt hij Achter Af. ‘We hebben het Museum Te Veel laten Aan Sturen als een Soort Één Mans Zaak.’

Met Medewerking van Ivar Staal

Sociaal Onveilig

Één op de Vijf Werknemers in Nederland voelt zich Wel Eens Sociaal Onveilig op de Werk Vloer, blijkt uit Onderzoek van de Nationale Vacature Bank. Één op de Tien heeft te maken met Intimidatie door Leiding Gevenden of Collega S, aldus de Nationale Enquête Arbeid Omstandigheden 2021 van Toegepast Natuur Wetenschappelijk Onderzoek (TNO).

1 Comment

  1. Ga je Micha helemaal geen aandacht meer geven, Rob? Ga je hem echt laten stikken en wegrotten in eenzaamheid?

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image