Anja Roubos – Verbreding duinen op Texel + Arie Booy – Kades van Marinehaven komen ruim een meter onder water + Stichting JAS – Keek op de Week (week 21) over havens en…

Verbreding duinen op Texel

Helderse Courant, 26 mei 2018

Helderse Courant, 26 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Kades van Marinehaven komen ruim een meter onder water

Helderse Courant, 25 mei 2018

Helderse Courant, 25 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Keek op de Week (week 21) over havens en…

Hollands Kroon – Hoogte- en Dieptepunten in Hollands Kroon (21-28 mei 2018).

1. Het succes van Port of Den Helder

Ook het bestuurlijk VVD genie Meskers was ervan overtuigd, dat de Port of Den Helder een succes zou worden en tastte daartoe verscheidene malen in de polderse Hollands Kroon buidel om mee te betalen aan de vooronderstelling, dat deze haven een succes qua economische voorspoed en werkgelegenheid zou worden. Immers, zijn wij nog niet vergeten het geblaat van een der voorgangers van Meskers, de PvdA filantroop/wethouder van der Laan, die beweerde. dat Kooyhaven, als onderdeel van Port of Den Helder, werk zou gaan verschaffen voor wel 1000 man?!

Of van der Laan hiermee bedoelde, dat de voorbereiding en aanleg of de havenactiviteiten zelf voor 1000 man werkgelegenheid zou gaan verschaffen is nooit duidelijk geworden; gezien het feit, dat de haven leeg blijft en dat de aanleg van de haven wel werk opleverde, kiest JAS er voor, dat van der Laan hiermee de aanleg bedoelde en niet het latere non-gebruik van deze Breezandse Port.

Inmiddels blijkt, dat de Port of Den Helder nogal wat achterstallig onderhoud heeft en dat de geschatte kosten ervan binnen een week tijd, na een voorzichtige melding van door een wethouder van Den Helder opliepen van € 7.000.000 tot ruim € 20.000.000.

Het lijkt wel wat op de melding in Hollands Kroon, dat het onderhoud van bruggen in de Wieringermeer ook achterstallig was en niet opgenomen was in de begroting in de fusie in 2012, maar heel voorzichtig in een raadsvergadering op de agenda gezet werd. Zoiets heet ook wel ‘lijken in de kast’, oftewel onze bestuurders laten ongemakkelijke elementen in een project of wijziging bestuursvorm bewust weg en komen er dan later op terug. In het Helderse geval moet dit, net als bij de bruggen in de Wieringermeer, duidelijk het geval zijn.

Elke grotere organisatie heeft een onderhoudsplan/dienst, die de fundamentele onderdelen van de bedrijfsvoering beheert; bij een haven zijn dat o.a. de kades, want zonder kades of kades in slechte staat kan geen schip meer aanmeren en bovendien zijn de kades in Den Helder onderdeel van de Rijkszeewering. Niet zo onbelangrijk dus de staat van onderhoud van dat haventje.

Welke instanties hier collectief een vunzige onderlinge politiek bedreven hebben weet Stichting JAS niet, maar dat een gezamenlijk weglopen voor verantwoordelijkheid in het geding is, waarvoor straks de bevolking mag opdraaien, is duidelijk. Voeg daaraan toe, dat een instantie zoals de o.a. de Provincie een onbruikbare ondiep water Kooyhaven heeft laten aanleggen, waarvoor de gemeentes, en daarmee de inwoners opdraaien, en het feest is compleet.

Haven van Den Helder met zwaar achterstallig onderhoud (wat niemand wist) ‘zakt in elkaar’ en een insteek/parkeer haven, die onbruikbaar is. Ziedaar de prestaties van onze ‘bestuurders/chaoten’ en de slapende schaapskoppen in de provincie/gemeenteraden.

En als klap op de vuurpijl een Meskers, die financiële bijdragen deed aan Port of Den Helder in zijn vorige functie als VVD wethouder financiën met fantastische prestaties, die het rechtvaardigden deze man thans als VVD wethouder van economie te zien functioneren.

En waar blijft de ervaringsinbreng van de haven van Amsterdam/IJmond? Het was toch zo handig die ervaring in te brengen in het beheer en ontwikkeling van de Port of Den Helder – zij zouden Den Helder toch helpen? Of hebben zij Den Helder van de wal in de sloot geleid en hiermede een potentiële concurrent laten stranden? Behulpzaam was Amsterdam nog nooit; alleen als dat het eigenbelang diende – daartoe is immers eind 19e eeuw het Noordzeekanaal aangelegd; mede door de concurrentie van Den Helder vanwege het Noord Hollands kanaal.

2. Koppositie Noord Holland in verduurzaming

De economie zal en moet blijven draaien als een waanzinnige en gelukkig was daar het klimaat, een voor de mens ongrijpbaar fenomeen met vele vrijheidsgraden (samen- wisselwerkende en in elkaar grijpende elementen) die, als je iets wetenschappelijk wilt bewijzen en slechts een van die vrijheidsgraden ‘per ongeluk’ over het hoofd ziet, een economisch voordeel oplevert voor selecte en politieke groeperingen.

Nu snapt inmiddels geen mens, inclusief al die gesubsidieerde bezigheidstherapie wetenschappers, nog maar iets van het klimaatfenomeen, maar hebben wel de opdracht het gevaar voor klimaatverandering erin te blijven rammen. Spreekbuis hiertoe is o.a. ons aller KNMI, ook al een door de overheid met belastinggeld gefinancierde instelling, die elke gelegenheid aangrijpt om voor die verandering het publiek te waarschuwen of te indoctrineren. Zoals nu het geval in deze warme meidagen; jammer is alleen, dat zij niet spreken over het feit, dat op 24 mei 30 cm sneeuw viel in New Foundland en andere plaatsen. Alleen het welgevallige weernieuws wordt gebracht en niet het onwelgevallige, zodat ook het KNMI als een propaganda instituut gezien moet worden. Tot zover de indoctrinatie.

Inmiddels heeft de indoctrinatie onze ‘bestuurders’ bereikt – zij zien er wel wat in – je kan er politiek gewin mee behalen, de economie ermee aanhalen en de bevolking ervoor laten betalen. Zo moeten wij van het gas af, let wel: alleen de huishoudens. Die groep, die ieder voor zich hun huishoudentje, kinderen, huis en tuin met alle beslommeringen de hele dag door moeten regelen en moeten trachten de boel bij elkaar te houden. Het is deze groep, die door media en politiek voortdurend met propaganda en indoctrinatie, voorbereid door ‘wetenschappelijk’ onderbouwde reclamebureau strategieën bewerkt wordt, zodat zij vatbaar worden voor politieke oprispingen, zoals ‘van het gas af’.
Dankbaar werden de aardbevingen in Groningen dan ook aangegrepen on de NAM de schuld er van te geven, terwijl deze maatschappij slechts datgene mag winnen wat de jaarlijkse goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken (via Staatstoezicht op de Mijnen) heeft. Kennelijk ziet Economische zaken nu mogelijkheden en verduurzaming en daartoe wordt de kreet ‘van het gas af’ nu in de koppen van het publiek gepompt. Nu gaan we van het gas af, koleninstallaties worden stil gelegd en houtkachels mogen ook al niet meer – wat blijft over? Let wel; al deze politiek en maatregelen zijn gericht op de kleinverbruiker huishouden – NIET OP DE GROOTVERBRUIKER!

Het gaat er uitsluitend om de mensen het geld afhandig te maken en eenmaal afhankelijk van kosten exploderende energiesystemen, richting financiële afgrond en armoede en onderdrukking te leiden. Dit nu is het beleid, dat de Staten in Noord-Holland voor lijken te staan. Nota bene een der dichts bevolkte provincies in dit land (ruim 1000 inwoners/km2) en op die inwoners laten deze idioten levensbedreigende experimenten los. En dit alles met innige toestemming van uiteraard omzet beluste VVD’ers, aller christelijkste CDA‘ers , van alle wijsheid beroofde Senioren en partijen, die zich voorheen sociaal noemden als PvdA en SP en niet te vergeten de proto communistische GroenLinks. Het is maar, dat U het weet.

Stichting JAS, maandag 28 mei 2018

http://www.stichting-jas.nl/2018/05/keek-op-de-week-wk-21-0ver-havens-en.html

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=zandsuppletie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Texel
https://robscholtemuseum.nl/?s=haven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooyhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Turnhout
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image