André Nuytinck, Hoogleraar Privaatrecht Radboud Universiteit Nijmegen en Erasmus Universiteit Rotterdam – Niemand mag worden Gediscrimineerd door enig Openbaar Gezag

Mr André Nuytinck, Hoogleraar Privaatrecht Radboud Universiteit Nijmegen en Erasmus Universiteit Rotterdam (foto Nieuws uit Nijmegen)

Niemand mag worden Gediscrimineerd door enig Openbaar Gezag

In het Maatschappelijk Debat van de laatste weken wordt helaas steeds meer de Nadruk gelegd op het Onderscheid tussen Personen, die Wél zijn Gevaccineerd, en Personen, die Niet zijn Gevaccineerd. Als Jurist, maar vooral als Mens, sta ik pal voor Artikel 1 Protocol, N° 12 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (Protocol van 4 november 2000, Tractatenblad, 2001, N° 18, voor Nederland in Werking getreden op 1 april 2005). Dit Artikel behelst een Algemeen Verbod van Discriminatie. Ik citeer het eerste lid. ‘Het Genot van elk in de Wet Neergelegd Recht moet worden Verzekerd zonder enige Discriminatie op welke Grond dan ook, zoals Geslacht, Ras, Kleur, Taal, Godsdienst, Politieke of Andere Mening, Nationale of Maatschappelijke Afkomst, het behoren tot een Nationale Minderheid, Vermogen, Geboorte of Andere Status’. Het Wél of Niet zijn Gevaccineerd valt ongetwijfeld onder ‘Andere Status’. Speciaal voor het Demissionaire Kabinet van Mark Rutte citeer ik ook het Tweede Lid.Niemand mag worden Gediscrimineerd door enig Openbaar Gezag op met name een van de in het Eerste Lid Vermelde Gronden’.

Unfortunately, in the Social Debate of recent weeks, more and more Emphasis has been placed on the Distinction between People who have been Vaccinated and those who have Not been Vaccinated. As a Lawyer, but especially as a Human Being, I stand for Article 1 Protocol, N° 12 to the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (Protocol of 4 November 2000, Tractatenblad, 2001, N° 18, entered into Force for the Netherlands on 1 April 2005). This Article contains a General Prohibition of Discrimination. I quote Paragraph 1. ‘The Enjoyment of any Right laid down in the Law must be Ensured without Discrimination on any Grounds, such as Gender, Race, Colour, Language, Religion, Political or Other Opinion, National or Social Origin, Membership of a National Minority, Property, Birth or other Status‘. Whether or Not they have been Vaccinated is undoubtedly covered by ‘Different Status‘. Especially for the Outgoing Mark Rutte Cabinet, I also quote the Second Paragraph. ‘No One should be Discriminated against by any Public Authority on one of the Grounds Mentioned in Paragraph 1 in particular‘.

LinkedIn, 28 juli 2021

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image